Název firmy Retex v sobě ukrývá spojení dvou slov – recyklace textilií. Věnují se zpracování polyesterových vláken z recyklovaných PET lahví, ze kterých vyrábějí další potřebné textilie, zejména čalounění a koberce do aut. Ve stavebnictví se používají jejich geotextilie, které mají své uplatnění při stavbě silnic a železnic. V současné době se zaměřují na dva inovativní produkty. Jsou to retenční drenážní vrstvy pro zelené střechy a desky z recyklovatelných materiálů pro tlumení zvuku. Ty se používají například ve spotřebičích, nebo ve vagónech či v průmyslové výrobě.

RETEX a.s.Zdroj: Pavel Hermann/www.hermiphoto.czK bezpečnosti přispívají požární i zdravotní hlídky zaměstnanců

Pro tuto specifickou výrobu používají v Retexu různé trhací a rotační stroje, zaměstnanci pracují na výrobních linkách a také často ve výškách. Nově zavedli záchytný systém pro práci ve výškách a zaměřili se na nastavení dalších procesů, které přispívají ke kultuře bezpečnosti. Ivana Olivová, která na přípravě získání certifikace pracovala, klade důraz na prevenci. Ta je podle ní klíčová. „Připravili jsme systém školení, který je praktický a postavený tak, aby zaměstnance zaujal a co nejvíce si ze školení odnesli. Zaměřujeme se na kritické body ve výrobě a také pracujeme se skoronehodami. To jsou události, které se nestaly, ale stát se mohly. Shromažďujeme je, vyhodnocujeme a pak přijímáme taková opatření, aby k nim nemohlo dojít,“ vysvětluje Olivová. Na pracovištích fungují požární i zdravotní hlídky. Vybraní zaměstnanci, kteří jsou členy těchto hlídek, procházejí praktickými kurzy. „Zkoušejí si například práci s hasicím přístrojem, není to o teorii, ale o praxi,“ říká specialistka BOZP. Zvláště tady platí, kdo je připraven, není překvapen. Zdravotní hlídky školí lékařka urgentního příjmu, zaměstnanci nemusí nikam jezdit, tréninky probíhají přímo v areálu. Základy první pomoci mají navíc přesah i mimo pracoviště. Proškolení lidé jsou schopni pomoci a zasáhnout kdykoliv a kdekoliv. 

Podněty z provozu na zlepšování dávají zaměstnanci

Výroba v Retexu je velmi různorodá a podle Ivany Olivové vyžaduje neustálé zlepšování. Kultura bezpečnosti je o změně myšlení, a právě do této oblasti investují hodně energie. K prevenci slouží také pravidelné denní kontroly v provozu a podněty ke zlepšování, které vycházejí přímo z výroby. „Zaměstnanci mají k dispozici formuláře pro zaznamenání postřehů ke zlepšení a za tyto nápady jsou také finančně odměněni,“ vysvětluje. Vedle lidských „kontrol“ ve výrobě zavedli také elektronické požární systémy. Do nových technologií instalovali čidla, které detekují kouř i zvýšenou teplotu. Tyto informace se pak shromažďují v centrální jednotce, která je vyhodnotí.

Dalším vylepšením je nové značení ve výrobě a na linkách. Jedná se například o řádné značení rizikových míst a přehledné bezpečnostní značení. Právě řád a pořádek na pracovišti přispívá k předcházení úrazů.  Nová bezpečnostní pravidla související se získáním mezinárodní certifikace přijali zaměstnanci velmi dobře. Postupné zavádění se ukázalo jako dobrý postup. Podle Ivany Olivové je velmi důležité, aby si bezpečnost práce vzali zaměstnanci za své. A myslí si, že se jim to daří.  Každé bezpečnostní opatření, které chrání lidské zdraví, není zbytečné.

www.retex.cz

RETEX a.s.Zdroj: Pavel Hermann/www.hermiphoto.cz