V souvislosti s klimatickou změnou roste zájem lidí o produkty, které jsou šetrnější k přírodě. A ideálně o takové, které jsou ekologické v rámci celého svého životního cyklu. Od výběru surovin, přes výrobní postupy, užitnost až po likvidaci. Velmi důležitá je kvalita produktu. Jen kvalitní výrobek může dobře sloužit svému účelu.  A po skončení životnosti by měl být snadno recyklovatelný. To ostatně platí taktéž pro použité obaly.  

Spotřebitelé přitom nejsou odkázáni jen na sliby výrobců a prodejců. Stačí, když při výběru upřednostní výrobky, které vedle tvrzení výrobce obsahují na svém obalu i oficiální ekoznačku. V tomto ohledu je na evropském trhu nejvýznamnější ekoznačka EU Ecolabel. Právě poptávka zákazníků po garanci šetrnosti k přírodě je jeden z důvodů zvyšujícího se počtu držitelů této značky, za kterou stojí Evropská komise. V českém prostředí ji uděluje CENIA, příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. Její platnost je přitom stejná na celém společném trhu. V EU je takto označených více jak 87 tisíc produktů od bezmála 2,3 tisíce producentů. V Česku pak bylo certifikováno kolem 5 tisíc výrobků a služeb, a to jak společnou unijní značkou, tak z části ryze národními značkami Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a Ekologicky šetrná služba (EŠS). O nich můžete zjistit více ZDE. I ty spravuje CENIA neboli Česká informační agentura životního prostředí.

Zjistěte, jaká kritéria požaduje ekoznačka EU Ecolabel i její národní alternativy.

Zelená transformace

Druhým důvodem, proč v Evropě počet držitelů značky roste, je tzv. Green Deal. Tedy oficiální politika Evropské unie a členských zemí, jejímž cílem je zelená transformace a uhlíkově neutrální společnost do roku 2050. Tomu se přizpůsobuje i národní legislativa v jednotlivých unijních státech. Ty tak mimo jiné začínají upřednostňovat v rámci tzv. zelených zakázek výrobky a služby s prokazatelným udržitelným životním cyklem. Tedy takové, které jsou držitelem certifikátu, jako je ekoznačka EU Ecolabel či její národní alternativy.

V ČR zákonná povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání platí od 1. 1. 2021. Tato legislativní úprava motivuje firmy získat pro své produkty oficiální ekoznačku. S její pomocí mohou mít v rámci veřejných zakázek náskok před konkurencí. Případně se díky ní mohou stát subdodavateli pro vítěze zelených výběrových řízení.

Spektrum produktů certifikovaných ekoznačkou EU Ecolabel je opravdu široké. V celé unii mezi nimi najdete kosmetiku a drogerii, hygienické potřeby jako jsou dětské pleny, textil, nábytek, keramické obklady či různá maziva. Žádat ale lze i o certifikaci výrobků s vysokou přidanou hodnotou jako jsou elektronické displeje. Pokud je chcete v nabídce obchodů najít, hledejte na jejich obalech logo ekoznačky EU Ecolabel. Anebo můžete využít oficiální katalog CENIA.

Zdroj: ekoznacka.cz