Foxconn už v Pardubicích sídlí více než 17 let. Když se za těmito téměř dvěma dekádami ohlédnete, jak byste je zhodnotil? Co znamenal váš příchod pro Pardubice?

Od našeho příchodu se nám podařilo vybudovat silnou a zdravou společnost a najít symbiózu s městem, které jsme přijali za své a kterého si velmi vážíme. Věříme, že i my jsme pro něj byli a jsme přínosem. V první řadě jsme přestavěli chátrající, opuštěnou továrnu zkrachovalé Tesly v moderní závod a nabídli spoustu pracovních míst stovkám jejích bývalých kvalifikovaných pracovníků. Také úzce spolupracujeme s univerzitami v Pardubicích i v Hradci Králové a nabízíme jejich studentůmi absolventům řadu zajímavých stáží a pracovních pozic. Za dobu své existence jsme jen do Pardubic přivedli 25 miliard korun na mzdách, které naši zaměstnanci spotřebovali z velké části u místních firem a podnikatelů. Kromě toho jsme v České republice odvedli zhruba dvě miliardy korun na daních z příjmu, které český stát používá také na investice do školského systému ainfrastruktury. Školy i dětské domovy na Pardubicku navíc podporujeme také napřímo. Dále jsme partnery řady místních akcí a organizací, ať už finančně, nebo prostřednictvímdobrovolnické práce našich zaměstnanců. Za všechny můžu zmínit třeba Sportovní Park Pardubice, Městské slavnosti Pardubic nebo populární Gladiator Race na dostihovém závodišti. Tímto směrem bychom se samozřejmě chtěli ubírat i do budoucna a vracet Pardubicím vše, co nám za ty roky daly.

JIM DARROCH, , viceprezident společnosti Foxconn European Manufacturing Services, s.r.o.Zdroj: Foxconn

 JIM DARROCH, bývalý víceprezident společnosti Foxconn European Manufacturing Services, s.r.o.

Kam se Foxconn za tu dobu posunul? Jak vypadá současnost společnosti ve srovnání s uplynulými roky?

Díky naší mateřské společnosti, jejíž pozice je díky celosvětovým kontraktům stabilní, globálně rosteme. Hlavní oblastí našeho podnikání je i dnes spolupráce s předními technologickými firmami, ta má ale už zcela jinou podobu než v minulosti. Klientům poskytujeme sofistikovaný servis a zajišťujeme řadu specializovaných služeb, za všechny mohu zmínit například testování a servis chytrých mobilů, tzv. „smartphonů“. Stále větší důraz dnes ale klademe i na vývoj vlastních technologií a řešení pro chytré továrny založených na průmyslovém internetu věcí (IIoT) a umělé inteligenci, nedávno jsme například představili řešení využívající strojové vidění a hluboké neuronové sítě. Další z klíčových oblastí je také rozvoj datových center. I ve spolupráci s vládou se tedy snažíme klást důraz na oblast výzkumu a vývoje (R&D), kterou u nás reprezentuje především divize Foxconn 4Tech.

Jak jsou nyní nastavené priority Foxconnu pro pardubický závod?

V Pardubicích chceme vybudovat opravdu moderní závod, který aspiruje na to stát se evropským vývojovým centrem Foxconnu. Důraz proto klademe na vývoj zmíněných vlastních technologických řešení nové generace a přechod na Průmysl 4.0, který má na starosti naše nejrychleji se vyvíjející divize, zmíněný Foxconn 4Tech se sídlem v Pardubicích, a dále také Foxconn DRC sídlící v Praze. S tím souvisí i investice do nových špičkových strojů třetí a čtvrté generace. Naším cílem je robotizovat pardubický závod, automatizovat tak co nejvíce rutinních úkonů a přesunout kapacitu našich zaměstnanců na kvalifikovanější a zajímavější pracovní činnosti. Je tu spousta příležitostí. V České republice je navíc nyní citelný nedostatek pracovní síly a tyto inovace slibují zajištění dalšího růstu i zachování současných výrobních kapacit.

 SPOLEČNOST FOXCONN také podporuje místní akce. Spoustu zábavy jste si mohli užít například v rámci Foxconn Day ve Sportovním parku Pardubice nebo při Hrajeme spolu za Pardubice 2018 .Zdroj: Foxconn

Znamená to, že jste našli způsob, jak se vypořádat s nedostatkem pracovníků na trhu? Průmyslové firmy v Pardubickém kraji neustále hledají nové zaměstnance. Jak jste na tom z pohledu kapacit vy?

V dlouhodobém horizontu bychom chtěli situaci takto vyřešit. Nyní ale nové zaměstnance samozřejmě také hledáme. Naše situace je o to složitější, že musíme soupeřit s konkurencí i na globální úrovni. Nutno také říci, že aby se aktivity druhé generace rozvinuly, finance na ně musí zajistit stávající výroba.

V současnosti máme prostor pro obsazení zhruba tří set pracovních pozic. Hledáme především mezi lidmi v Pardubicích a okolí, pro které máme pestrou škálu příležitostí od dělnických míst přes testery až po ty nejkvalifikovanější včetně technologů, vývojářů a výzkumníků. Chtěli bychom zvýšit množství přímých stálých zaměstnanců, kteří budou v Pardubicích trvale žít, naopak snížit počet přechodných pracovníků a stabilizovat tak náš rozsáhlý pracovní tým i v dlouhodobém horizontu.

O to víc si také vážíme našich stávajících zaměstnanců, kteří nám za celé ty dlouhé roky pomohli vytvořit společnost, jež je v globálním měřítku považována za nejlepšího výrobce IT technologií a nejlepší dodavatelský řetězec na světě. Snažíme se jim jejich přízeň oplácet a být pro ně kvalitním zaměstnavatelem, pečovat o ně a vytvářet pro ně příjemné pracovní prostředí. Snad se nám to i daří. Dobrý signál pro nás určitě je, že se nám každý rok daří umisťovat na předních příčkách v soutěži Zaměstnavatel roku. Přesto neustále hledáme inspiraci, protože je pořád co zlepšovat. A kromě toho chceme být také dobrým občanem Pardubic. Jsme přesvědčení, že můžeme nabídnout dobré, dlouhodobé pracovní pozice a zároveň mít velký ekonomický přínos pro město.

 SPOLEČNOST FOXCONN také podporuje místní akce. Spoustu zábavy jste si mohli užít například v rámci Foxconn Day ve Sportovním parku Pardubice nebo při Hrajeme spolu za Pardubice 2018 .Zdroj: Foxconn

SPOLEČNOST FOXCONN také podporuje místní akce. Spoustu zábavy jste si mohli užít například v rámci Foxconn Day ve Sportovním parku Pardubice nebo při Hrajeme spolu za Pardubice 2018.

Jaké vztahy s Pardubicemi a jejich zastupiteli máte? Nacházíte společnou řeč?

Jakékoliv podpory Pardubic, která umožňuje, aby Foxconn mohl na trhu obstát, si samozřejmě velmi vážíme. Bez vzájemné spolupráce není rozvoj našeho závodu možný. Oceňujeme, že jsou primátor a zastupitelé ochotní vést s námi dialog, hledat rozumná řešení a vystupovat společně – samozřejmě i se zapojením ostatních firem v regionu – vůči státním orgánům. My chceme být na oplátku platnou součástí města, podílet se na životu v regionu, podporovat místní akce a organizace, ale i infrastrukturu a vycházet vstříc požadavkům zastupitelstva. Spolupráce po boku ostatních pardubických společností s městem, místní komunitou, zaměstnanci a ministerstvy je podle nás tou nejlepší cestou, jak dále postupovat. Příkladem takového fungování může být třeba průmyslová zóna v Kvasinách. Určitě je řada způsobů, jak si můžeme být vzájemně ještě více prospěšní.

 Jak vidí Foxconn svou budoucnost v Pardubicích?

Jak už jsem se snažil vysvětlit, pardubický závod je z pohledu Foxconnu klíčový v rámci celé Evropy. Proto zde postupně vytváříme opravdu pokročilé, prestižní technologické centrum. V řadě nových projektů dáváme příležitost příslovečným „šikovným českým ručičkám“, díky kterým se nám daří být úspěšnou společností i po téměř dvou desetiletích na českém trhu, práci na opravdu zajímavých věcech. Ještě více bychom proto chtěli spolupracovat nejen s městem, ale i s vysokými školami, dávat příležitosti jejich studentům i absolventům a společně vybudovat platformu na opravdu světové úrovni.

 

Přínos pardubického Foxconnu od roku 2000

Založení společnosti Foxconn            1974

Příchod Foxconnu do Pardubic           2000

Počet zaměstnanců                          3500

Vyplacené mzdy                              25 miliard Kč

Odvedeno na daních                      2 miliardy Kč

 

www.foxconn.cz/jobs

Zdroj: Youtube