Zkušenosti a znalosti, nadšení a profesionalita, to je GEMA, česká privátní společnost. Vyvíjí, vyrábí, montuje, a to vše s ohledem na zákaznická přání. Funguje nejenom na našem trhu, výrobky vyváží i na ty nejvyspělejší trhy Evropy.

Gema s. r. o.

Dlouhodobě se věnuje vývoji inovativních elektronických produktů. Vyvíjí a vyrábí pokročilé vizualizační a informační systémy, zdravotnická zařízení a řídicí systémy.

Zdroj: Gema s. r. o.

Jsme důvěrní a spolehliví partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou českých a i zahraničních společností. Naše výrobky zná díky tomu jak domácí trh, tak i trhy Evropy, hlavně SRN, Rakousko a další. Část výrobků s elektronikou se dostala i do vzdálených teritorií Ruska, kde byla úspěšně prokázaná schopnost fungovat i ve velmi tvrdých klimatických podmínkách.

Díky mnoha tisícům samostatných zakázek se navíc můžeme pochlubit významnou servisní sítí s působností na celém území Evropy.

Je samozřejmostí, že naše výrobky vyhovují přísným technickým i energetickým předpisům.

Zdroj: Gema s. r. o.

Zákaznické projekty

Držíme krok s konkurencí, sledujeme nejnovější technologické trendy doma i v zahraničí a pravidelně navštěvujeme významné oborové veletrhy. Od počátku své existence klademe významný důraz na neustálý vývoj a výzkum nových výrobků. Postupně vzniklo několik generací vývojových projektů v různých modifikacích. Mezi nejvýznamnější patří:

  • vývoj a následná výroba kompletní řídící elektroniky pro výdejní benzinové stojany firmy Tatsuno Europe,
  • vývoj a výroba lékařských přístrojů určených k tlakové masáži lymfatických cest pro společnost Ekovuk, Ekovuk Medi,
  • vývoj a následná výroba elektronických a mechanických komponent bike-sharingového systému pro společnost Homeport.

Ano, technologie nás obklopují, a pro nás je výzvou jakákoliv oblast. Vybízí nás k zamyšlení a následné nabídce toho nejlepšího. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a řídíme se především přáním zákazníka. Snažíme se o maximální úspornost, ať už ekonomickou nebo energetickou.

Máme zodpovědnost ke svým zaměstnancům

V GEMA se nestaráme pouze o kvalitu projektů a výrobků. Jsme odpovědným zaměstnavatelem pro cca 50 zaměstnanců, na kterých stavíme kvalitu svých produktů. Víme, že pouze spokojený zaměstnanec je pro nás přidanou a výjimečnou hodnotou. Záleží nám na jejich kvalifikaci, znalostech a zkušenostech.

Zdroj: Gema s. r. o.

Jdeme přímo za svým cílem

Chceme být „předním českým výrobcem elektronických zobrazovacích zařízení, zobrazovacích panelů zejména pro dopravní terminály a elektronických zařízení pro oblast řízení a měření s krátkými dodacími lhůtami a s co největším pokrytím potřeb zákazníků”.