Udržitelné podnikání není jen módním výstřelkem, ale stále silnějším trendem, který efektivně přispívá k boji s klimatickou krizí. Dříve spíše zřídkavý pohled na ekonomiku, jenž klade důraz na ochranu životního prostředí, minimalizaci uhlíkové stopy a cirkulární ekonomiku, zažívá výrazný rozmach. I v České republice je celá řada ekonomických subjektů, které jsou v tomto ohledu velmi inspirativní. Oceňuje je nová soutěž SME EnterPRIZE.

TÉMA S DOPADEM PRO CELÉ LIDSTVO

Základním kamenem české ale i evropské ekonomiky jsou malé a střední podniky (někdy se používá i anglická zkratka slov Small and Medium Enterprise, tedy SME). Generali Česká pojišťovna mezi nimi v českém kole celoevropské soutěže SME EnterPRIZE hledá firmy, pro které je udržitelné podnikání neodmyslitelnou součástí ekonomické činnosti.

Cílem soutěže je ocenit firmy, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, s pozitivním dopadem na životní prostředí. Probíhající klimatická změna je nepopiratelným faktem, ze kterého pramení celá řada rizik. Jsou to přitom právě pojišťovny, které pomáhají podnikatelům a firmám unést následky změn,“ uvádí manažer soutěže Vratislav Žáček.

Udržitelný způsob fungování malých a středních podniků však nepomáhá jen životnímu prostředí. Přínos z něj mají i firmy samotné. „Jasně vidíme, že existuje pozitivní vztah mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností. Udržitelné obchodní modely významně přispívají k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po obdobích ekonomického poklesu,“ uvádí ředitel pro korporátní obchod a člen představenstva Generali České pojišťovny Karel Bláha.

Premiérový ročník soutěže v ČR odstartoval v dubnu. Malé a střední podniky mohly své projekty související s udržitelným podnikáním přihlašovat do republikového kola soutěže, která má v dalších evropských zemích už několikaletou historii – například v Itálii, Francii
a Španělsku.

PRVNÍ KROK V ŘADĚ DALŠÍCH

Soutěž zaujala podnikatele z různých odvětví. Přihlásilo se do ní více než třicet malých a středních firem, podnikajících v zemědělství, zpracování odpadu, energetice i stavebnictví. Přihlášky hodnotila odborná porota, ve které zasedli zástupci vysokých škol, ekologických organizací a pojišťovny. Počátkem června se veřejnost dozví, které z přihlášených firem se budou pyšnit tituly vítězů. Čekají na ně ceny až ve výši sto tisíc korun i propagace ve sdělovacích prostředcích. Informace o výhercích i o konkrétní motivaci účastníků soutěže k přineseme už brzy na stránkách Deníku, který je mediálním partnerem akce.

Kromě finanční výhry a titulu získají firmy na prvním a druhém místě i příležitost reprezentovat ČR na podzimním celoevropském finále v belgickém Bruselu.

Udržitelné firmy chceme ocenit a zviditelnit je. Naším cíle je umožnit jim výměnu zkušeností a osvědčených postupů tak, aby byly inspirací pro jiné. Letošní premiérový ročník české soutěže je jen prvním krokem mezi těmi mnoha, které v této oblasti zamýšlíme udělat,“ dodává manažer soutěže Vratislav Žáček.

Pro samotnou skupinu Generali, jejíž součástí je i jednička českého pojišťovacího trhu Generali Česká pojišťovna, představuje udržitelnost zásadní téma. Zároveň je výrazným příspěvkem v naplňování podnikové strategie být pro zákazníky celoživotním partnerem. Udržitelnost proto skupina Generali uvádí do každodenního života, čímž přispívá k ochraně životního prostředí i pro budoucí generace.

Více informací zájemci najdou na internetové adrese www.generaliceskaprofi.cz/enterprize.

Zdroj: www.generaliceskaprofi.cz