GOLDBECK dokončil a 7. září slavnostně otevřel pro své kolegy pětipodlažní parkovací dům s 283 stáními v investiční hodnotě kolem 80 milionů Kč. Díky pokročilé prefabrikaci byla stavba realizována za pouhých 25 týdnů včetně založení a napojení na inženýrské sítě. Jak uvedl ve svém úvodním slově jednatel a spolumajitel společnosti Petr John přítomným z řad přizvané odborné veřejnosti, celkem již touto technologií GOLDBECK realizoval přes 1000 parkovacích domů po celé Evropě a použité řešení se tak může stát inspirací k následování pro další expandující podniky, rezidenční komplexy či města a obce, tedy všude tam, kde je třeba dosáhnout vyšší efektivity parkování.

Použitý modulární stavebnicový systém parkovacích domů GOLDBECK umožňuje realizovat přehledný, funkční, světlý, bezpečný a přitom odlehčený parkovací dům s minimem sloupů a překážek. Unikátní nosný rámový systém parkovacího domu tvoří lehké a otevřené ocelové konstrukce s 16 m rozestupy mezi podpěrami, díky kterému je zajištěno komfortní manévrování a parkování vozidel. Provedení fasády parkovacího domu je přizpůsobitelné a nabízí téměř neomezené možnosti materiálového i barevného provedení.

Výhodou řešení parkovacích domů GOLDBECK je kromě rychlosti výstavby i garantovaná kvalita prvků díky prefabrikaci v kontrolovaném prostředí za přísných požadavků, kterých by jinak při realizaci na stavbě nebylo možné dosáhnout. Zároveň díky vysoké kvalitě prefabrikovaných dílců není nutná dodatečná povrchová úprava pojížděných ploch a odpadají náklady na údržbu či jejich úpravu v průběhu užívání.

Profil společnosti

Společnost GOLDBECK je rodinný podnik s více jak 50-ti letou tradicí a 25 lety působení na českém trhu. Společnost v České republice zaměstnává přes 800 lidí, kteří se zabývají výrobou betonových prefabrikátů ve dvou výrobních závodech, projekční činností, realizací nosných celků, ale i generálními dodávkami průmyslových staveb, administrativních objektů a parkovacích domů. Generální dodávky řeší převážně moderní metodou Design and Build, kdy na základě požadavků klienta zajistí GOLDBECK projekční přípravu, projednání s úřady, optimalizace i následnou realizaci na klíč.