Není tomu jinak ani u Elektráren Opatovice (EOP) a nově vzniklé společnosti EOP Distribuce, která má na starosti distribuci tepla vyrobeného v elektrárně a správu celé rozvodné sítě.  Společně představují tyto dvě společnosti  pomyslné tepelné srdce východních Čech již přes 60 let. Vyhřátý byt a teplou vodu bereme dnes všichni již jako samozřejmou a automatickou věc. Vlastně se vůbec nezamýšlíme nad tím, kde vše vzniká a kolik práce se za příjemným pocitem tepla skrývá. Ale i to je vlastně v pořádku, protože dálkové teplo z EOP má být a je teplem bez zbytečných starostí.

Společenská odpovědnost pro nás nejsou jen slova
Pokud zde hovoříme o prověřené tradici a spolehlivosti, je nutné dodat, že se všemi těmito atributy jdou ruku v ruce i odpovědnosti. Nejen za ty zásadní oblasti, kde figurují spolehlivé dodávky tepelné energie zákazníkům za férovou cenu, péče a starost o své zaměstnance, modernizace zdroje a s ní spojené kroky ke zlepšování životního prostředí našeho kraje. Ale i odpovědnost společenská, která je EOP společnostem vlastní stejně, jako jejich  léty prověřené dodávky tepla. Hlavní myšlenku společenské odpovědnosti popisuje ředitelka elektrárny Romana Zadrobílková jednoduše, „ Investujeme do toho, aby se nám všem zde, žilo lépe.“ Svou podporu mají společnosti EOP rozděleny do několika oblastí, a to zdravotnictví, školství a podpora mládeže, sociální projekty, ekologie a samozřejmě kultura. Stejně tak jako teplo, hlavní produkt společností EOP, nelze jednoduše vidět nebo zabalit do krabičky, je podpora veškerých projektů méně nápadná či okatá. „Naším cílem je i nadále podporovat smysluplné projekty a instituce. Je správné, aby se finance v této podobě vracely zpět k lidem a pomáhaly tak zlepšovat podmínky místního života,“ dodává ředitelka.

Ročně společnosti rozdělí do jednotlivých oblastí přes 6,5 milionu korun. Vedle velkých tradičních partnerů z Hradce, Pardubic či Chrudimi, jako jsou fakultní nemocnice a zdravotnická zařízení, vysoké školy, divadla a filharmonie, podporuje EOP i malá sdružení a spolky zahrnující například péči a práci se seniory, zdravotně či mentálně postiženými nebo s dětmi i zvířaty. „ Opravdu pečlivě si vybíráme, kde je naší pomoci nejvíce zapotřebí. V podstatě jdeme cestou filantropie a pomáháme tam, kde se finance z jiných zdrojů nedostávají  nebo jich je málo.“ vysvětluje Romana Zadrobílková.

Tradiční podpora Grand Festivalu smíchu
V oblasti kultury patříme již mnoho let mezi stabilní partnery Východočeského divadla v Pardubicích a každý rok se těšíme na dny zaplněné smíchem právě na Grand Festivalu Smíchu. V loňském roce koronavirová situace bohužel uspořádání festivalu neumožnila. O to více se jako hrdý partner cen festivalu těšíme na letošní ročník. Pojďte se s námi podívat, jaký PROGRAM je pro milovníky zábavy připraven.

Zdroj: EOP