Organizátoři programu by rádi znali i názor veřejnosti na potřebnost jednotlivých aktivit, a proto dávají možnost hlasovat lidem z našeho regionu. Předkládáme Vám stručný popis přihlášených projektů. Na stránkách www.prazdrojlidem.cz můžete do 30. září dávat hlas těm, podle Vás nejvíce potřebným. Tři projekty s největší veřejnou podporou získají bonusovou prémií ve výši 50 tis, 30 tis a 20 tis korun.  

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Biskupství plzeňské

Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni je turistickou a duchovní dominantou nejen města Plzně, ale i celého Plzeňského kraje. Zároveň má dlouhodobou historii a je silně spjata s místní komunitou. Z tohoto důvodu se Biskupství plzeňské rozhodlo pro nejrozsáhlejší opravy za posledních 100 let. Chtějí především zachovat původní interiér, který je dnes již ve velmi špatném až havarijním stavu a potřebuje rozsáhlé restaurátorské práce. Kromě revitalizace stávajících prostor chtějí také rozšířit a zatraktivnit prohlídkové okruhy katedrály. V plánu je otevření doposud nepřístupných míst v podkroví a vytvoření nové stálé expozice. Těmito kroky chce Biskupství plzeňské vytvořit místo, kde se místní obyvatelé mohou zastavit, nadechnout a užít si chvíli klidu obklopeni prostředím, které v sobě snoubí vysokou duchovní a uměleckou hodnotu. Vznikne také prostor pro pořádání nových kulturních aktivit, jakými jsou varhanní koncerty a setkání pěveckých sborů.

Pilsen Busking Fest 2021

CONEXIS  

Pilsen Busking Fest je neziskový mezinárodní festival pouličního umění, tzv. buskingu, který přináší do ulic města Plzně už sedm let více života, zábavy, úsměvů a inspirace, jak trávit volný čas. Festival je zaměřený nejen na obyvatele města Plzně, ale i na české a zahraniční návštěvníky. Program vytvoří hudebníci, akrobati, tanečníci, kouzelníci, sochaři, malíři a další profesionální umělci z celého světa. V příštím roce se bude projekt skládat ze dvou částí. Tou první je Busking Párty, která přinese v termínu 1.1. – 25.8. do plzeňských ulic, parků a klubů netradiční umění. Na ni naváže již samotný Pilsen Busking Fest 2021, díky kterému ve dnech 26. 8. – 29. 8. ožijí ulice města Plzně. Pořadatelé chtějí v tomto ročníku především podpořit návrat kultury do veřejného prostoru.

Od osvobození do nesvobody

POST BELLUM

Speciální projekt k 75. výročí konce druhé světové války chce lidem připomenout nejen tuto těžkou dobu, ale zároveň zdůraznit události, které v Československu následovaly. Formou multimediální a open-air výstavy chce projekt probudit zájem o nedávnou historii města u mladších ročníků a dětí a tím nastartovat mezigenerační dialog. Výstava i expozice jsou postaveny na vzpomínkách a dokumentech pamětníků 20. století, a kromě války a osvobození přiblíží i kolektivizaci venkova, znárodňování, měnovou reformu 1953, politické procesy, rok 1968 či léta normalizace. Cílem je připomenout, že osvobozením sice skončila válka, ale nikoli nadvláda totality. Jelikož v poslední době narůstají tendence příklonu k různým extrémním názorům, je třeba připomínat, s jakými názory či sliby nastupovaly totality ve 20. století.

Bikeheart Centrum cyklistiky – 2. část

Bikeheart

Bikeheart je nezisková organizace, která pořádá akce pro cyklisty všech výkonnostních i věkových skupin. V současné době otevírá rekonstruovanou historickou budovu bývalé kuželny ve Štruncových sadech v Plzni jako veřejné místo, kde se mohou setkávat nejen nadšenci do cyklistiky.  Cyklisté zde mohou sledovat přenosy cyklistických závodů nebo debatovat o současných cyklistických trendech. Centrum zároveň pořádá různé akce a projížďky pro začínající i pokročilé cyklisty, a především pro seniory a maminky na mateřské dovolené. V příštím roce chtějí na rekonstrukci navázat a opravit dalších téměř 300 m2, které budou sloužit jako konferenční prostory pro přednášky, tiskovky, výstavy, školení a další akce pro sportovní kluby i veřejnost.

15.koncert ke Světovému dni zraku – jubilejní ročník

Lions Club Plzeň Bohemia

Lions Club Plzeň Bohemia už od roku 1996 podporuje zrakově i jinak hendikepované osoby. I v příštím roce připravují ke Světovému dni zraku 9. 10. koncert, který má v Plzni už patnáctiletou tradici. Ten je pořádán v dlouhodobé spolupráci s Plzeňskou filharmonií a Deylovou konzervatoří Praha, která hudebně vychovává zrakově postižené a připravuje je na uměleckou kariéru.  Absolventi konzervatoře jsou součástí hudebního programu spolu se známými umělci se zrakovým postižením, jako jsou např. Rachel Skleničková, Michaela Málková nebo Mgr. Milan Arner. Lions Club Plzeň Bohemia chce přinést plzeňské veřejnosti večer krásné hudby, ale také podpořit nadané hendikepované umělce. Tento slavnostní koncert je jediným koncertem ke Světovému dni zraku v České republice, zvyšuje tak povědomí o tomto dni a upozorňuje na problematiku zrakových onemocnění a nutnosti jejich prevence.

Filmové večery na náplavce

Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj

Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj by ráda přispěla k oživení prostranství nově zrekonstruované náplavky v centrální části města Plzně prostřednictvím pravidelných letních filmových projekcí. Tento prostor byl nově otevřen a představen veřejnosti v loňském roce. V současnosti tak vzniká snaha o jeho rozpohybování a naplnění různými kulturními, volnočasovými či sportovními projekty. Filmové projekce, které zprostředkují unikátní vizuální prezentaci ve spojení s veřejným prostorem, budou během léta roku 2021 prezentovat především lokální studentskou tvorbu a divácky oblíbené české a zahraniční snímky, cílené nejen na filmové fanoušky, ale i na širokou veřejnost. Jelikož je náplavka veřejným prostorem, budou filmové večery samozřejmě zdarma, smyslem je otevření se veřejnosti bez jakéhokoliv omezení a podpora komunitního života v Plzni.

NOC S OPEROU 2021 MACBETH

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace

Divadlo J. K. Tyla představí 25. června 2021 v Lochotínském amfiteátru slavnou operu Giuseppe Verdiho Macbeth v režii Tomáše Ondřeje Pilaře a s hudebním nastudováním Jiřího Štrunce. Jejich záměrem je představit operu v její plné monumentalitě, oslovit příznivce operního žánru i nové návštěvníky, kteří preferují neformální prostředí, a nabídnout nevšední a mimořádný zážitek v prostředí přírodní scény.  Divadlo zároveň chce vzbudit zájem o využití veřejného prostoru, ukázat složitost divadelního života a současně jeho kouzlo všem bez ohledu na věk či vkus. Zapojí také lokální dodavatele a širokou veřejnost v podobě komparsu nebo dobrovolnictví. Zajímavý projekt Noc s operou tak přispěje k oživení kulturního a veřejného života v Plzni a podpoří komunitní setkávání.

Mezinárodní dixielandový festival Plzeň

Pilsner Jazz Band

Šestý ročník Mezinárodního dixielandového festivalu v Plzni přinese do plzeňských ulic hudbu klasického neworleanského jazzu. Sobotní část programu se uskuteční v zahradních prostorách Měšťanské besedy, dramaturgie zde nabídne čtyři jazzbandy, jak české, tak i zahraniční. Nedělní program bude již tradičně probíhat v ulicích centra Plzně za účasti dalších dixielandových souborů. Vynechány nebudou ani průvody, tzv. „New Orleans Parade". Festival, který každoročně láká i zahraniční návštěvníky, tak obohatí na přelomu července a srpna kulturní program a oživí veřejný prostor v Plzni.

Rozchodíme Civilky s Prazdrojem 2020

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR

Svaz postižených civilizačními chorobami dlouhodobě pracuje na vzdělávání komunity lidí s těmito chorobami a na společné motivaci k pohybu. V rámci projektu plánují realizační přednášky a pochod s holemi nordic walking, které budou zdarma k zapůjčení. Díky těmto aktivitám chtějí zvýšit kondici členů komunity, snížit bariéry, pomoct jim se začleněním do společnosti a navázáním nových vztahů. V nové komunitě budou lidé nalézat podporu v každodenních, ale také ve výjimečných situacích.  

Dny umění nevidomých 2021 v Plzni

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Organizace nevidomých a slabozrakých věří, že pokud se zdravá veřejnost lépe seznámí s životem nevidomých, může jim být díky informovanosti lépe nápomocna. Chce vyvrátit předsudky, že člověk s handicapem není schopen běžného života. V rámci Dnů umění nevidomých proto představí nadané nevidomé a zrakově postižené umělce laické a odborné veřejnosti. Tito umělci dokážou nabídnout vnímání a poznání uměleckého světa jinými smysly a obohatit tak okolí o nové poznatky. Veřejnost se do projektu bude moci zapojit například prostřednictvím uměleckých workshopů.

Festival městského pěstování a kompostování

Pěstuj prostor

Festival městského pěstování a kompostování, který se uskuteční v Plzni v areálu DEPO2015, seznámí návštěvníky s různými možnostmi zahradničení a kompostování ve městě. Měl by je inspirovat k převedení nabytých informací do praxe, ať už osázením truhlíků za okny či založení nové komunitní zahrady.  Festival bude zároveň sloužit pro setkávání nadšenců tohoto tématu a místním komunitám. Součástí programu budou tematické workshopy, přednášky a filmové projekce. Návštěvníci se mohou těšit také na slavnostní otevření Semínkovny, umožňující výměnu semínek mezi zahradníky v průběhu celého roku. V rámci projektu vznikne i edukativní infosystém v komunitní zahradě PěstírnaDEPO, kterou od roku 2017 spolek Pěstuj prostor provozuje.