Navzdory mnohaleté tradici sídlí Gymnázium Blovice v moderní třípatrové budově z roku 1995, která nabízí bohaté vybavení pro všechny všeobecně vzdělávací předměty. Najdeme tu laboratoř fyziky, biologie, chemie, jazykovou učebnu a další. Nejrychleji se ale určitě rozvíjí možnosti předmětů a volnočasových aktivit spojených s IT. Díky projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji mohla škola v posledních letech nakoupit pestrou škálu vybavení. Kromě moderních notebooků, projekčních zařízení a tabletů zde najdeme i inteligentní robotické koule, robotická auta, sestavy na práci s Arduino kartami, nejrůznější robotické sady Lega a další. Nabídka volnočasových aktivit na škole je tudíž opravdu široká, žáci se mohou na úrovni odpovídající svému věku věnovat biologii, chemii, fyzice, programování nebo rozvíjet matematickou či čtenářskou gramotnost. Své zkušenosti pak často využívají ve svých maturitních a jiných odborných pracích.

Škola samozřejmě podporuje i nadané žáky. Kromě pestré nabídky volnočasových aktivit se nadaní žáci účastní soutěží napříč všemi obory.
Jde o různé olympiády, výtvarné i literární soutěže, matematické soutěže, ale také  IT hackathony nebo soutěž v robotice a v neposlední řadě také sportovní soutěže a turnaje.

Několik let gymnázium spolupracuje s vysokými školami Západočeské univerzity v Plzni. Jsme partnerskou školou FEL a FAV a také fakultní školou FPE. Studenti mohou využívat odborné laboratoře technických fakult, odborní vysokoškolští pracovníci se často stávají vedoucími nebo alespoň konzultanty odborných nebo maturitních prací. Studenti gymnázia se každý rok účastní týdenní odborné stáže ScienceFEL na Elektrotechnické fakultě. Velmi dobrá spolupráce probíhá i se základními školami v regionu.

Kontakt s komerčním světem umožňuje studentům snaha gymnázia spolupracovat s úspěšnými firmami Plzeňského kraje. Otevřené dveře pro své nápady  a možnost se realizovat v prosperující firmě nabízí našim studentům i RTsoft, IBM firma roku 2021.

Díky výjimečnému přístupu učitelů ke svým žákům se škola každý rok pyšní vysokou úspěšností u maturitních zkoušek, ta pravidelně dosahuje téměř 100 %.  Absolventi blovického gymnázia mají otevřené dveře do všech vysokoškolských oborů. K tomu mimo jiné pomáhá velké množství hodin
pro volitelné předměty v posledním ročníku.

O tom, že Gymnázium Blovice je škola s rodinnou a přátelskou atmosférou, svědčí i hojně navštěvované dny otevřených dveří, kde se schází nejen zájemci o budoucí studium, ale i absolventi, kteří sem často přivádí i své děti. Nejbližší DOD proběhne v sobotu 14. ledna 2023 v době od 8 do 12 hodin.

Aktuální informace najdete na:
www.gblovice.cz
nebo na FB: www.facebook.com/gblovice