Proč studovat u nás? 

 • v 3. a 4..roč. široká nabídka volitelných předmětů (např.seminář z biologie, z fyziky, chemie, matematiky, dějepisu, zeměpisu, společenskovědní seminář, konverzace z AJ, NJ, jazyk španělský, francouzský, ruský, latina, programování, deskriptivní geometrie, dějiny výtvarného umění a jiné)
 • příprava na certifikáty v AJ, NJ (příprava i zkouška přímo ve škole B1 - C2)
 • laboratorní cvičení v přírodních vědách v moderně vybavených učebnách
 • výměnné pobyty (Německo, Rakousko, Holandsko), zahraniční exkurze, jazykové kurzy
 • projekty  (Erasmus+, Šablony II pro střední školy, Extra třída, Spisovatelé do knihoven, Příběhy našich sousedů, Týmové projekty mediálního vzdělávání.), projektová výuka
 • partnerské školy (RSG Slingerbos Hardewijk, Michelberg-Gymnasium Geislingen, Helfenstein-Gymnasium Geislingen, Gymnasium Horn)
 • sportovní kurzy (lyžařské výcviky, windsurfing - Pasohlávky, cyklisticko-vodácký kurz - jižní Čechy,, sportovní kurz Řecko)
 • adaptační pobyty
 • Soutěže (olympiády, Skrytá paměť Moravy, Čtenář roku,  Best in English, Best in Deutsch, recitační soutěže, překladatelské soutěže, Deutsch als Fremdsprache, Chemiklání, Hodiny moderní chemie, Bobřík informatiky, Eurorebus, Středoškolská odborná činnost, sportovní soutěže, Sportovní festival - Geislingen, Bolzano, Gymnasia cantant, Ruhrgames 2019)
 • mimoškolní aktivity (chemický a biologický kroužek, 3D tisk, sportovní aktivity, pěvecký sbor)
 • stravování ve školní jídelně přímo v budově školy
Zdroj: Youtube

Den otevřených dveří

20. 1. 2023 od 12.00 do 17.00
prohlídka školy, náhled do výuky, prezentace jednotlivých předmětů, vídeňská kavárna
beseda s vedením školy: 13.00, 14.30, 16.00

Přijímací zkoušky

Se konají formou jednotných didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Připravuje a vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Uskuteční se v těchto termínech:
○ 13. a 14. dubna 2023 – jednotná přijímací zkouška - čtyřleté  studium
○ 17. a 18. dubna 2023 – jednotná přijímací zkouška - osmileté a šestileté studium

Přihláška ke studiu se podává  nejpozději do 1. 3. 2023.
Přijímací zkoušky nanečisto - 30.3.2023