Dnes se všechno zjednodušuje a zkracuje. V tomto duchu tedy - kdybyste měl příborské gymnázium vystihnout třemi větami, které by to byly?
Důstojné prostředí pro žáky i učitele. Druhá rodina. Možnost pracovat na sobě v rámci povinného i daleko za tím.

Kam byste vzal člověka, který vaše gymnázium nikdy neviděl a měl by jen pět minut času?
Převedl bych ho přes křižovatku a ukázal mu budovu školy zdálky. Těch pět minut by se na ni jen díval a snad by pochopil, co pro mě a pro každého, kdo má ke škole nějaký vztah, znamená. Naše gymnázium je důstojné a krásné. A když se mu podíváte pod pokličku, vidíte moderní vymoženosti, které jsou ale s tím důstojným prostředím v souladu. Myslím, že tahle polarita je esence toho, co nabízíme našim gymnazistům.To nejlepší z dob minulých plus to nejlepší ze současnosti. Alespoň já to tak cítím.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Můžete stručně vysvětlit, jakým způsobem se vaše škole profiluje a nač připraví absolventy?
Důraz klademe na všeobecnost. Všichni žáci napříč předměty mají pevné zázemí a pestrou nabídku možností realizovat se i nad rámec běžné výuky. Semináře, soutěže, olympiády, práce studentské odborné činnosti - pokud k nám patříte a baví vás naprosto cokoli, vždy najdete možnost, jak svůj talent a zájem rozvíjet.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Jeden jazyk nestačí - motto současné generace. A jazykem se nemyslí mateřská rodná řeč, tedy čeština. Jak jste na tom s cizojazyčným zázemím u vás na gymnáziu?
Angličtina je u nás samozřejmostí. Už na nižším gymnáziu jsou do výuky pravidelně zařazovány hodiny s rodilým mluvčím z Velké Británie. Pokud mají zájem, mohou si žáci hodiny angličtiny „rozmnožit“ v rozvrhu volbou několika typů seminářů, některé z nich pak přímo cílí na absolvování jazykových zkoušek mezinárodní úrovně. Nabídka druhého jazyka zahrnuje němčinu, francouzštinu a ruštinu – i tady je v případě zájmu možnost složit mezinárodní zkoušku. S výukou jazyků souvisí také organizace každoročních poznávacích zájezdů (do Anglie, Francie, Německa a Itálie) a podpora studijních pobytů v celé Evropě.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Jsem na GYPRI nováčkem, jak mi škola pomůže se zorientovat a zvyknout si?
Ať už jste „primánek“ nebo „prvák“, postaráme se o vás tak, abyste přechod na novou školu pocítili jako příjemné měkké přistání, ne katastrofu, která vám rozbije dosavadní život. V prvé řadě organizujeme tzv. adaptační kurzy. Ty právě cílí na to, aby se nově utvořený kolektiv poznal a aby zde mohla vzniknout pevná přátelství. Týden v přírodě, obvykle na Bílé v Beskydech, s vypilovaným programem zaměřeným na podporu sociálních vazeb, obvykle vykouzlí z chumlu prakticky cizích lidí solidně stmelenou skupinu, která se pak ve škole cítí komfortně.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Dále pro všechny gymnazisty v různých ročnících pořádáme velké množství pobytových akcí - od lyžařského, turistického a vodáckého kurzu přes branný kurz a několikadenní exkurze.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Jsou tady dny prevence, které zahrnují výšlapy na hory, a už zmiňované zahraniční poznávací zájezdy a studijní pobyty. Na to všechno se „dá těšit“, a když se na něco těšíte, tak je vám dobře. Naše škola je zapojena do projektu DOFE, což je zajímavá práce na seberozvoji těch, kteří mají zájem. Během projektu se účastníci perou s osobními výzvami v těchto rovinách: pohyb, pomoc druhým, dovednost. Svou snahu potom korunují několikadenní expedicí v přírodě, kde jsou odkázáni na sebe, své schopnosti a to, co se naučili. Vše probíhá za podpory školených učitelů a projekt má zatím neuvěřitelný úspěch.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Na všeobecné gymnázium se jistě hlásí lidé s nejrůznějším nadáním, co máte připraveno pro ty, které políbila múza umělecká?
Jsou u nás podporováni jako každý, kdo chce dělat něco navíc. Pro ty, kteří jsou talentovaní výtvarně, je pravidelně organizován Krajinářský kurz. Probíhá v terénu a pod odborným vedením vznikají opravdu krásné práce, ostatně, přijďte se podívat k nám do školy, kde všechny chodby vypadají jako osobité galerie studentských prací.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Gymnázium úzce spolupracuje s městem a třeba vloni proběhl projekt street artu, kdy naši výtvarníci měli možnost vyzdobit městem nabídnuté objekty pomocí sprejů. Je teď hezké jít po ulicích a vidět stopy činnosti našich žáků všude kolem.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
A nesmím zapomenout ani na ty obdařené hudebním nadáním. Pro ně máme Komorní sbor MGP. Jeho paleta činností je velmi široká - pořádají vánoční koncerty, hudební vstupy pro různé slavnostní příležitosti, jako je třeba předávání maturitních vysvědčení apod., úspěšně se účastní pěveckých soutěží, a to i cizojazyčných, natáčejí písně a vlastní CD. A aby toho nebylo málo, sami naši gymnazisti přišli se dvěma akcemi, jedna pod názvem Zpívání na schodech zpříjemňuje pravidelně velkou přestávku celému osazenstvu školy, druhá s titulem Když GYPRI tančí rozhýbává v malé tělocvičně ty, kteří si chtějí oprášit standardní i moderní taneční kroky.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Jsem tedy přijat k vám na gymnázium, jaké zázemí mi škola nabízí?
Tady budu nudně vyjmenovávat: žákovská klubovna pro chvíle, kdy máte volno, žákovská knihovna s beletrií a odbornou literaturou, anglická a francouzská knihovna, malá tělocvična a velká sportovní hala, jídelna pár kroků od školy, aula k organizaci formálních akcí, učebna hudební výchovy s vybavením, laboratoř chemie a biologie, boulderingová stěna, učebna výtvarné výchovy, fyziky, chemie a pro všechny velmi atraktivní učebna s chromebooky. A to rozhodně nejsem na konci seznamu.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Nedá se upřít, že váš pohled je přesvědčivý. Nějaké slovo závěrem?
Rozhodně bych rád pozval všechny, kteří o studiu u nás uvažují, aby se podívali na GYPRI webové stránky. Pokud bude třeba zodpovědět jakýkoli dotaz, já i mí kolegové jsme k dispozici. Těšíme se na nové žáky a věříme, že mezi nás bezproblémově „zapadnou“. Jsme připraveni pro to udělat maximum.

Zdroj: Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o.
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
Jičínská 528, Příbor, 742 58
Telefon: +420 556 722 370
Email: kancelar@gypri.cz
Web: www.gypri.cz