Také není pochyb o tom, že Havířov je městem sportu a sportovnímu vyžití obyvatel věnuje mimořádnou péči, včetně nemalé části rozpočtu města, která putuje na sportovní aktivity a činnost sportovních spolků. Výsledkem zájmu ze strany vedení města je i vytvoření strategického dokumentu Plán rozvoje sportu města Havířova v letech 2018-2025, který, kromě jiného, systémově popisuje potřeby, současný stav a také budoucí směřování, kam a jak investovat. Podnítit lásku ke sportu by se mělo nejlépe už v dětském věku, a právě na havířovskou mládež cílí i místní hokejový klub AZ Havířov.

Hokejová akademie.Hokejová akademie.Zdroj: Archiv AZ Havířov

V dubnu 2022 vstoupilo do hokejového klubu AZ Havířov kompletně nové vedení a započalo v rozsáhlé transformaci. „Naší prioritou je zkvalitnění práce s hokejovou mládeží, která je stavebním kamenem pro budování vlastní hráčské základny. V klubu jsme zprofesionalizovali trenérský tým, upravili počty tréninkových jednotek věkových kategorií či zavedli program individuálního hráčského rozvoje,“ popsal prezident AZ Havířov Petr Malíř. Speciální důraz je pak u dětí kladen na budování pozitivního vztahu k domácímu klubu a také městu.

V červnu 2023 uspořádal AZ Havířov pilotní ročník Hokejového soustředění v Chorvatsku, kterého se mohly zúčastnit děti napříč všemi mládežnickými kategoriemi. Zde hráči kromě času u moře absolvovali také dvě tréninkové jednotky denně v rámci kondiční přípravy. AZeťáci pak nezaháleli ani o prázdninách, kdy pro ně klub připravil pětidenní kemp přímo na domácím ledě v Gascontrol Aréně.

Hokejové soustředění v Chorvatsku.Hokejové soustředění v Chorvatsku.Zdroj: Archiv AZ Havířov

Od září 2023 začal klub ve spolupráci se Základní školou 1. máje realizovat projekt Hokejové akademie AZ Havířov. Ve dvou třídách se zde aktuálně vyučuje 24 dětí, které tráví své dny kombinací školní výuky a hokejových tréninků. „Je velmi potěšující, že se prostřednictvím projektu podařilo pro malé sportovce vytvořit přátelské a motivující prostředí. Díky propojení kvalitního vzdělávání a sportu se zde budou žáci moci skutečně všestranně rozvíjet,“ zhodnotil záměr primátor statutárního města Havířov Josef Bělica. Během celého programu o děti pečují pedagogové školy a trenéři AZ Havířov. Klub plánuje do budoucna přesunout celou svou výchovu mládeže do systému hokejové akademie. Každý další školní rok by tedy na Základní škole 1. máje měla vzniknout další první hokejová třída.

Zdroj: Jana Mensatorová

Nezbytnou součástí práce klubu s mládeží je také motivování dětí ve městě ke sportovní aktivitě. Během uplynulého školního roku oslovili zástupci AZ Havířov s interaktivním programem Staň se AZeťákem předškoláky ve více než desítce mateřských škol ve městě. Klub má také celoročně otevřen nábor nových dětí do řad své hokejové přípravky. Pro veřejnost pak AZ Havířov uspořádal během léta již druhý ročník Hokeje na dvorcích. „Těší mě, že havířovské dvorky a další místa díky akci ožily a děti si zde našly cestu, popularita akce stoupá a dalo by se říct, že tak máme novou tradici. Děti z prvních až pátých tříd základních škol si ve městě mohly zasportovat přímo pod okny jejich domů a seznámit se se svými vrstevníky. Důležitá je pro klub také společenská odpovědnost, v rámci níž spolupracuje s lokálními organizacemi,“ dodal náměstek pro sport Daniel Vachtarčík.

Hokej na dvorcíchHokej na dvorcích.Zdroj: Archiv AZ Havířov