Stojíme v Porubě před Gymnáziem, základní školou a mateřskou školou Hello, která má nový kabát a zdá se i větší…

Budova školy je z padesátých let a od doby jejího vzniku do ní téměř nebylo investováno.  Dovedete si tedy představit, v jakém stavu se nacházela.  My jsme do této budovy přišli v roce 2013, nejprve jako nájemci. Abychom mohli investovat do její renovace, bylo třeba nejdříve vyřešit vlastnické vztahy. To se podařilo v roce 2016. A po náročné rekonstrukci má škola nyní nejen nová okna a novou fasádu, ale také všechna sociální zařízení, nové rozvody tepla, vody, elektřiny, kanalizaci a je také o patro vyšší.

Zdroj: zadavatel inzerce

Škola před a po rekonstrukci

Znamená to, že máte více žáků, když jste přistavovali?

Rozhodně. Od září máme nově celou základní školu a gymnázium na jednom místě, pod jednou střechou a ve vlastním! Škola omládne – přistěhuje se celý první stupeň, který byl doposud v Ostravě-Dubině v pronajatých prostorách. A také jsme zaznamenali zvýšený zájem o naši školu. Téměř do všech ročníků přistoupili noví žáci a aktuálně pro školní rok 2018/2019 jsme prakticky na hranici kapacity školy.

A mateřská škola?

Ta zůstává na Dubině. Pracujeme však na tom, abychom měli mateřskou školu v Porubě či nejbližším okolí a usnadnili logistiku rodičům, kteří mají děti ve škole a školce. Již nyní však mají možnost dovézt je na jedno místo – na Dubinu, odkud pak jezdí školní autobus do Poruby.

Zatím jsme mluvili spíše o budově. Připravujete něco nového pro žáky?

Nečeká na ně pouze opravená budova, ale zmodernizovali jsme také třídy. Díky dotacím z programů IROP se gymnazisté i žáci základní školy mohou těšit na nové přírodovědné, jazykové a IT učebny, kde na ně čekají pohodlné ergonomické sezení a lavice, technika i nové pomůcky. To vše nám pomůže udělat výuku zajímavější a interaktivnější.  Co se týká programu, připravujeme obohacující hodiny matematiky pro nadané žáky na 1. stupni, a jelikož jsme bilingvní škola, rozšiřujeme spolupráci s rodilými mluvčími a počty hodin, které jsou vyučovány v angličtině. Nezapomínáme však ani na přírodovědnou a technickou oblast a ve spolupráci s univerzitami se snažíme vytvářet příležitosti ke zkoumání a bádání a propojování teorie s praxí.

Zdroj: zadavatel inzerce

Zmínil jste, že jste bilingvní škola. Můžete osvětlit, v čem to spočívá a jak to funguje? 

Bilingvní znamená dvojjazyčný. A Hello škola je česko-anglická. Naši žáci se tedy učí některé předměty nebo jejich části v angličtině. Na prvním stupni jsou to například matematika, hudební výchova a tělesná výchova. Na druhém stupni už zvládnou také část přírodopisu, zeměpisu nebo dějepisu. Na gymnáziu pak informační technologie nebo základy společenských věd. Naši žáci prostě využívají cizí jazyk i v odborných předmětech. Sledují videa a pracují s texty ze zahraničních zdrojů, diskutují s rodilými mluvčími. Mají možnost porovnávat a rozšiřují si přehled. 

Kam míří typický absolvent vaší školy?

To je sice typická otázka, ale nemá typickou odpověď. Nevychováváme jazykové experty, jak se mnozí mylně domnívají. Naše absolventy najdete v humanitních, přírodovědných i technických oborech. Platí to jak pro základní školu, tak pro gymnázium. Co však mají společné, je připravenost studovat a pracovat v zahraničí, cestovat a vůbec využívat všech možností dnešního světa.    

Je Hello škola ještě v něčem specifická?

Za prvé je to rodinné prostředí malé školy s přátelským přístupem, bez nepřiměřeného stresu, se zachováním vysokých nároků na žáky. Dále víme, že to, co rodiče i žáci oceňují, je nižší počet ve třídách. To nám umožňuje přistupovat individuálně ke každému žákovi a také věnovat se nadaným žákům. Máme radost, že dokážeme vytvořit podnětné prostředí pro tyto náročné žáky a že jsou v naší škole poměrně početně zastoupeni. A do třetice je to již zmíněný systém jazykového vzdělávání. Díky němu naši žáci opouštějí základní školu s mezinárodním certifikátem B1 – B2 (dle ESRR), což pro představu odpovídá maturitě. A ti nejšikovnější dokonce na úrovni C1 - expert. Pro lepší pochopení se dá zjednodušeně říct, že v 15 letech dosáhnou stejné jazykové úrovně jako absolventi filosofických a pedagogických fakult se zaměřením na jazyky. U maturantů anglické třídy, která navazuje na bilingvní systém vzdělávání, pak věříme, že mohou dosáhnout úrovně C2 – tedy úrovně rodilého mluvčího. První absolventi tohoto programu budou maturovat za dva roky, tak uvidíme.

 

www.hello.cz