I v Grónsku může být krásně

Narození miminka je nádhernou životní událostí, které předchází období plné příprav a očekávání. Někdy se však příchod na svět zkomplikuje. Když se narodí dítě s postižením nebo se závažným onemocněním, je to pro novopečené rodiče šok. Některé děti na svět pospíchají a narodí se předčasně, což je mnohdy spojeno s velkými riziky. Většina párů s takovouto situací nepočítá a ani se na ni nelze připravit. Je to trochu podobné, jako když si plánujete výlety po římských památkách a balíte opalovací krémy do letní Itálie, jenže rázem se ocitnete ve zcela jiné zemi. Třeba v Grónsku. I Grónsko je krásné a můžete tam strávit nádhernou a naplněnou dovolenou. Lépe se však zorientujete, pokud dostanete k ruce průvodce, který se v nové zemi dobře vyzná. Ani rodiny, které se po narození dítěte s postižením dostaly do naprosto nečekané situace, na to nemusí být samy. Obrátit se mohou na ranou péči. Je to sociální služba určená rodinám dětí s postižením nebo dětí s ohroženým vývojem od narození do sedmi let. Podívejte se, jak ranou péči představuje herec Honza Potměšil. Video Cesta do Grónska zde

Zdroj: denik

Raná péče funguje v Česku už 28 let.

V současnosti najdou zájemci středisko rané péče, které jim tuto službu bezplatně poskytne, v každém kraji. Není třeba mít doporučení lékaře ani stanovenu diagnózu. Pokud mají rodiče o vývoji svého dítěte ve věku do 7 let pochyby, mohou se obrátit na jakékoli pracoviště rané péče ve svém kraji a dostane se jim odborné pomoci a poradenství.

Zdroj: denik

Domov je doma


Služba raná péče je poskytována v domácím prostředí rodiny. Poradkyně rané péče si s rodiči dohodne termín, kdy je navštíví doma, představí službu, a pokud rodiče projeví zájem, poradkyně začne rodinu navštěvovat pravidelně. Rodiče se dozvědí praktické rady a tipy, jak podpořit vývoj dítěte při každodenních činnostech, tak aby rozvinulo všechny své dovednosti a schopnosti do maxima. Poradkyně pomůže upravit domácí prostředí, aby vyhovovalo specifickým potřebám dítě, například se smyslovým nebo tělesným hendikepem. K podpoře vývoje dítěte poradce doveze a případně i zapůjčí speciální hračky a didaktické pomůcky a vysvětlí, k čemu slouží, avšak základem je hra. Všechny činnosti by dítě měly bavit a motivovat k aktivitě. Vedle odborného poradenství poskytne poradkyně rodičům informace o sociálním zabezpečení, na které mají nárok, případně pomůže oslovit nadace a fondy pro získání nezbytných rehabilitačních pomůcek. Bude nápomocná i při vyhledávání vhodného předškolního zařízení nebo při nástupu do školy. To vše zdarma.

V České republice je sociální služba raná péče poskytována na vysoké úrovni. Svědčí o tom i přítomnost českého zástupce v předsednictvu Evropské asociace rané péče EURLYAID, která šíří praxi rané péče napříč státy Evropy i celého světa.

Týden rané péče

Přesto dle výzkumů (Hradilková, Klusáček, 2017) službu využívá pouze třetina rodin, které by na ni měly nárok. Často totiž nevědí, že služba existuje, nebo se k nim informace dostanou pozdě. Proto každý rok probíhá osvětová kampaň Týden rané péče®. Do kampaně se zapojuje většina poskytovatelů rané péče, od Karlových Varů až po Zlín, a po celou dobu kampaně pořádají dny otevřených dveří, přednášky, workshopy pro laickou i odbornou veřejnost. Na webových stránkách www.tydenranepece.cz najdete přehledný program aktivit ve všech krajích, ale také kontakty na jednotlivé zapojené organizace. Letos se kampaň koná od 5. do 11. listopadu. V provozu je informační linka, kde získáte podrobné informace o programu kampaně, ale i rané péči jako takové. Volat můžete denně od 9 do 16 hodin na telefonní číslo 777 235 630. Kampaň pořádá Společnost pro ranou péči, která je jedním z největších poskytovatelů rané péče v České republice, její služby můžete využít v celkem 10 krajích. Další informace o rané péči naleznete na www.ranapece.cz