Pro klienty, kteří mají smlouvu s hospicem, je služba hospice dostupná 24 hodin denně, víkendy a svátky nevyjímaje. Multidisciplinární hospicový tým dojíždí za pacienty domů, aby jim ulevil od bolesti, dušnosti nebo úzkosti. Jejich rodiny zaškolí, jak o svého nemocného blízkého vhodně pečovat. Zajistí též zapůjčení pomůcek usnadňujících péči, jako je automatické polohovací lůžko nebo koncentrátor kyslíku.

Jedním z takových zařízení je Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích. Od roku 2001 poskytuje zdravotní a sociální služby. Nabízí celkem 26 lůžek v jednolůžkových pokojích s přistýlkou s nepřetržitou 24hodinovou lékařskou i ošetřovatelskou péčí. Pacienta mohou doprovázet jeho blízcí, doba návštěv je neomezená. Důraz je kladen na přání a potřeby nemocného i jeho rodiny. Od roku 2014 poskytuje Hospic sv. Štěpána i domácí hospicovou péči klientům do vzdálenosti 30 km od Litoměřic.

„Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v našem lůžkovém zařízení. Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti a další podpůrné služby zaměřené na pacienty i jejich rodiny. Jsme rádi, že jsme ve společnosti FCC našli partnera, který vnímá potřebnost služby a svým darem nám pomohl tuto službu finančně zajistit,“ říká Mgr. Monika Marková, ředitelka hospice.

Finančně náročná je nejen samotná péče odborníků včetně jejich cestování za pacienty, ale i specifické přístrojové vybavení. To mnohdy zůstává přímo u klientů v domácnostech a pomáhá jim bez utrpení zvládnout závěrečné etapy jejich života. Fungování hospicové služby umožňují mimo jiné i sponzorské dary. Ty už několik let přicházejí také od firmy FCC.

„Hospicovou péči podporujeme dlouhodobě. Taková zařízení často bývají stranou zájmu veřejnosti i sponzorů, jejich práce a pomoc je přitom zcela nedocenitelná,“ vysvětluje Kristina Jakubcová, tisková mluvčí firem FCC v ČR, které patří mezi nejvýznamnější tuzemské firmy zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. „Snažíme se pomáhat všude, kde naše firma v republice působí. Rádi jsme podpořili Hospic sv. Štěpána, který pomáhá lidem z Litoměřic, Lovosic a dalších okolních obcí. A třeba naše počínání bude inspirací pro další dárce.“