Služba hospice je dostupná 24 hodin denně, víkendy a svátky nevyjímaje. Multidisciplinární hospicový tým dojíždí za pacienty a jejich rodinami, které zaškolí, jak o svého nemocného blízkého vhodně pečovat a ulevit od nejrůznějších bolestí a neduhů. Zajistí též bezplatné zapůjčení pomůcek usnadňujících péči, jako je automatické polohovací lůžko nebo koncentrátor kyslíku.

Jedním z takových zařízení je Hospic sv. Zdislavy v Liberci. Poskytuje služby v domácím prostředí v Liberci, Jablonci nad Nisou a okolí. Při nemocnici v České Lípě provozuje tzv. rodinné pokoje, kde mají možnost rodinní příslušníci nevyléčitelně nemocných být jim na blízku. Od roku 2016 funguje též lůžkové oddělení hospice.

„Ať už v lůžkovém zařízení nebo při poskytování terénních služeb, vždy se svou prací snažíme o to, aby pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí, za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstali osamoceni,“ říká Jana Matyášová, vedoucí fundraisingu Hospice sv. Zdislavy.

Finančně náročná je nejen samotná péče odborníků včetně jejich cestování za pacienty, ale i specifické přístrojové vybavení. To mnohdy zůstává přímo u klientů v domácnostech a pomáhá jim bez utrpení zvládnout závěrečné etapy jejich života. Fungování hospicové služby umožňují mimo jiné dary individuálních dárců a firem. Ty už několik let přicházejí také od společnosti FCC.

„Podpora dárců je pro nás nezbytná a dar od společnosti FCC je v současnosti dvojnásob vítaný. Máme z něj velikou radost,“ dodává Jana Matyášová.

„Hospicovou péči podporujeme dlouhodobě. Taková zařízení často bývají stranou zájmu veřejnosti i sponzorů, jejich práce a pomoc je přitom zcela nedocenitelná, “vysvětluje Kristina Jakubcová, tisková mluvčí firem FCC v ČR, které patří mezi nejvýznamnější tuzemské firmy zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb. „Snažíme se pomáhat všude, kde naše firma v republice působí. Rádi jsme podpořili Hospic sv. Štěpána, který pomáhá lidem z Litoměřic, Lovosic a dalších okolních obcí. A třeba naše počínání bude inspirací pro další dárce.“