Enteria je jeden z největších českých stavebních holdingů s historií a zkušenostmi ve stavebnictví od roku 1994, kdy byla založena největší dceřiná společnost CH&T Pardubice. Holding se zaměřuje na celou škálu produktů. Jsou to pozemní, železniční, mostní, silniční a inženýrské stavby i projekční činnost a také oblast developerských projektů. Na Moravě se specializuje i na vývoj zabezpečovací a řídicí techniky pro kolejovou dopravu. Mezi významné stavby, které má Enteria za sebou, lze jmenovat třeba modernizaci železničního uzlu Pardubice, rekonstrukci Winternitzových automatických mlýnů, rekonstrukci výpravní budovy pardubického nádraží, realizaci developerského projektu Byty Prokopka i rekonstrukci mostu dálnice D35. Součástí holdingu Enteria jsou prosperující stavební společnosti s dlouholetou tradicí a zkušenostmi v oboru. Mezi dceřiné společnosti patří akciové společnosti CH&T Pardubice, Marhold, KVIS, Hrochostroj, Instav, Toramos, Hroší stavby Morava a další.

Právě s předsedou představenstva pardubické akciové společnosti Hrochostroj Martinem Varechou jsme si povídali. Hrochostroj, který se věnuje pracím kolem železničních kolejí, letos oslavil sedm let své činnosti, a Martin Varecha byl tehdy zaměstnancem s pořadovým číslem 1.

Na stroje, kterými Hrochostroj disponuje, je Martin Varecha, předseda představenstva společnosti, hrdý. Je to i v případě kolejové brusky.Na stroje, kterými Hrochostroj disponuje, je Martin Varecha, předseda představenstva společnosti, hrdý. Je to i v případě kolejové brusky.Zdroj: Foto: Deník / Jiří Macek

Proč Hrochostroj?
To je jednoduché. Pracoval jsem ve firmě CH&T Pardubice a ta má ve znaku hrocha. Když se zakládal Hrochostroj, byl náš požadavek, aby hroch byl ve znaku a byl to i pracovní název. Cítili jsme to tak. Libor Joska, jeden ze zakladatelů holdingu Enteria, řekl, ať si hrocha v názvu klidně necháme. Název je to sice nepřehlédnutelný, nicméně cizinci si na něm lámou jazyk.

Četl jsem, že vaší první zakázkou bylo broušení kolejnic. Proč se vlastně kolejnice brousí?
Z několika důvodů. První základní broušení optimalizuje příčný a podélný profil, zároveň dochází k odstranění oduhličené vrstvy kolejnic. Pak následuje preventivní (cyklické) broušení s cílem předejít vytváření kontaktních a únavových vad. Důležitou součástí je také opravné broušení s cílem odstranění již vzniklých vad. Hudbou budoucnosti v ČR je pak oscilační broušení za účelem snížení hluku. Měli jsme štěstí, že jsme narazili na německého partnera Schweerbau, který je absolutní špičkou v opracování, frézování a broušení kolejí a výhybek, hodně jsme od něho čerpali, pomohl nám v rozjezdu.

Kolejová bruska - SPML 16-2 - LOLA.Kolejová bruska - SPML 16-2 - LOLA.Zdroj: Zadavatel.

Hrochostroj se zabývá provozováním těžké kolejové mechanizace určené pro rekonstrukci a opravy železničního svršku. Můžete to vysvětlit laicky?
Je třeba si ujasnit, co je to kolejový svršek a spodek. Kolejnice, šrouby a pražce se ukládají do lože ze štěrku. Tomu se jednoduše říká železniční svršek. To ostatní, zejména pod tím, je železniční spodek. Naším „chlebem“ je svršek - tedy kolejnice, pražce, štěrk. Na obnovu kolejového roštu jsme třeba koupili stroj z Norska, který byl těsně před sešrotováním, tak jsme si ho opravili, a tak dostal jméno Fénix. S tím bylo ale třeba pořídit i tři desítky vozů na přepravu pražců.

Čistička štěrkového lože - RM 79.1 - Barbucha.Čistička štěrkového lože - RM 79.1 - Barbucha.Zdroj: Zadavatel.

Další činností je čištění štěrkového lože, proč se čistí, vždyť je to kamení?
Právě proto. Štěrkové lože frakce 32 až 63 milimetrů roznáší zatížení roštu na pláň a zabraňuje příčnému a podélnému posunu pražců. Současně zajišťuje odvedení srážkové vody, která musí ložem protékat a odtékat. Jakmile se štěrkové lože zahltí, začne se ucpávat a přestane plnit svoji hlavní funkci. Nejjednodušší je zvednout rošt, štěrk vytáhnout, vyčistit ho a zase vrátit zpět. Podsítný materiál se pak odveze na skládku. Tím se výrazně prodlužuje životnost kolejového lože a celého svršku. První čističku štěrkového lože jsme koupili od německého partnera. Byla stará čtyřicet let, opravili jsme ji a doslova „vytunili“. A protože je důležité, aby lože dostalo určitou figuru, tedy, aby to bylo i pěkné na pohled, k tomu máme zase tři pluhy na úpravu kolejového lože.

Tři máte i podbíječky…
Ano. Plynulé vedení drážního vozidla s náležitým komfortem cestujících a bezpečností je dosaženo geometrickými parametry kolejí (GPK). K úpravě GPK slouží podbíječka, která zvedne kolejový rošt do požadované výškové a směrové polohy a napěchuje štěrk pod pražec. Říká se tomu směrová a výšková úprava koleje. Jeden takový nový stroj stojí několik milionů eur, a je to automat. My máme novou podbíječku typu 08-275/3S Evču a jsme na ni náležitě hrdí. Ostatní máme repasované.

Univerzální podbiječka - ASP 08-275_3S - EVČA.Univerzální podbiječka - ASP 08-275_denik-630- EVČA.Zdroj: Zadavatel.

Co dále byste připomněl?
Provádíme třeba dynamickou stabilizaci lože. Speciální stroj řízenou stabilizací (vibrováním) nahrazuje několikaměsíční jízdy vlaků. Také svařujeme kolejnice. Disponujeme kolejovou svařovnou včetně dvou svařovacích hlav.

To vše jsou desítky speciálních strojů. Chystáte něco nového?
Především chceme jednotlivé segmenty naší činnosti posilovat tak, abychom byli v dané činnosti nejlepší.

Jaká je vaše výhoda před konkurencí?
My máme komplet činností. Je to výhoda, ale zároveň máme i vysoké náklady na provoz. Výhodou také je, že jsme součástí holdingu Enteria, kde jsou i stavební společnosti. Většina našich výkonů je právě pro holding Enteria.

Obnovovací stroj - SMD80 - Fenix - 3.Obnovovací stroj - SMD80 - Fenix.Zdroj: Zadavatel.

Jak jste na tom s kvalitními zaměstnanci?
Máme osm desítek zaměstnanců, většinou strojníků. Já jim říkám astronauti. Strojník musí přepravit stroj z bodu a do bodu b, a na to musí mít licenci strojvedoucího. Musí umět stroj obsluhovat a zároveň ho také opravit. Zaměstnáváme vysoce kvalifikované strojníky, které dále rozvíjíme a školíme. Máme také samostatné středisko na provozuschopnost, kde jsou například elektrikáři, svářeči, lidé na hydrauliku.

Jak motivujete zaměstnance?
Důležitá je důvěra v jednání s lidmi. Snažíme se pracovat a jednat s naším týmem v rámci již zavedené firemní kultury. Odměnu za práci nabízíme v rámci konkurence srovnatelnou. V současné době také rozšiřujeme náš tým, takže koho by to zajímalo, ať se nám ozve přes náš holdingový personální portál velkaparta.cz

Obnovovací stroj - SMD80 - Fenix - 2.Obnovovací stroj - SMD80 - Fenix.Zdroj: Zadavatel.

Na co jste v činnosti Hrochostroje pyšný?
Jsem pyšný na to, že se nám povedlo dát dohromady náš lidský kapitál. Za uplynulých sedm let jsme vybudovali z ničeho zkušený tým strojníků a techniků. Ne vždy se povedlo najít vhodné lidi, ale přesto to považuji za největší úspěch. Vytvořili jsme opravdu společnost, která pracuje na lidech a správných základech s velmi rozumnou dělbou práce. Nikoli firmu „jednoho muže“. Stroj si můžete koupit, ale s lidmi musíte umět pracovat. Jsem původem Slovák, a tak to zakončím takto: Pokud bude pouze Jaromír Jágr hrát hokej za slovenskou reprezentaci, zcela jistě Slovensko titul mistra světa nezíská. Všechno je totiž o lidech a celém týmu.

Jak jste se dostal ke kolejím?
Na Slovensku jsem vystudoval silnoproud. Kdyby se mě někdo zeptal, když jsem slyšel na nástupišti hluk podbíječek, že budu někdy dělat na kolejích u strojů, řekl bych, že ani omylem.  Ale cestu jsem si v tom našel, vidím především pozitiva, těší mě to a baví. A nejhezčí pocity mám ve chvíli, když dokončíme práci a zákazník nám řekne: Pánové, děkuji.

Najdete nějakou zajímavost na závěr?
Naše stroje přepravujeme výhradně po železnici. A jelikož se blíží okamžik, že po koridorových tratích neprojedeme bez lokomotivy vybavené zabezpečovacím systémem ETCS, rozhodli jsme se, že na přepravu strojů a materiálu koupíme právě takto vybavenou lokomotivu. S nabídkou naší činnosti bychom se rádi dostali také do sousedních států. Aktuálně investujeme do nákupu zcela nové čističky štěrkového lože C75 od renomovaného švýcarského výrobce MATISA a už zmiňované lokomotivy EffiShunter 1000 od českého výrobce CZ LOKO. A rozhodně stojí za zmínku fakt, že naše společnost má český kapitál a zůstává v českých rukách.

  

Martin Varecha (47 let)
vystudoval ve slovenských Vrútkách střední školu železniční – obor silnoproud. Poté migroval do ČR a doplnil si vzdělání na dvou vysokých školách - stavební a ekonomické.
Na kolejích pracuje od roku 1993, v Ostravě si prošel cestou od dělníka až po stavbyvedoucího. Později pracoval ve firmě CH&T Pardubice jako stavitel.
V roce 2015 stál u založení pardubické akciové společnosti Hrochostroj, která je členem holdingu Enteria. V Hrochostroji je předsedou představenstva.

https://www.hrochostroj.cz/

https://www.enteria.cz/