Naši producenti potravin požadují po vládě zejména kompenzace drahých cen energií, protože výroba základních potravin je energeticky náročná. 24 z 27 vlád států EU přispělo na úhradu energií svým producentům potravin a je jasné, že v takovýchto podmínkách nemohou naši výrobci konkurovat. Česká vláda svou nečinností dostává zemědělce a potravináře do existenčních problémů, protože systém dotací ze strany EU a podpora ostatních evropských vlád jejich výrobcům potravin znamená značnou konkurenční výhodu. Bez regulací a kompenzací vlády ČR, hrozí nejen další obrovské zdražování potravin, především mléka, masa, pečiva a mouky, ale také zánik řady potravinářských podniků a pracovních míst jejich českých zaměstnanců. 

Hnutí SPD dlouhodobě předkládá návrhy na efektivní pomoc českým zemědělcům a potravinářům i na zlepšení naší potravinové soběstačnosti v těch komoditách, které lze u nás vyprodukovat. Tyto návrhy znamenají zastavení růstu cen potravin a zajištění potravinové bezpečnosti v případě krize, jedná se o návrh zákona na podporu a ochranu produkce českých potravin a zákon o mimořádné tržní síle proti zneužívání dominance nadnárodních řetězců na trhu. Jako další navrhuje hnutí SPD okamžité snížení DPH u základních potravin na nulovou sazbu a zastropování jejich cen. 

Mgr. Libor Bláha, MBA /SPD/Mgr. Libor Bláha, MBA /SPD/Zdroj: Mgr. Libor Bláha/osobní archivProblémy s drahými energiemi, se netýkají jen zemědělců, ale prakticky všech odvětví lidské činnosti. Nikdo Českou republiku nenutí u nás levně vyráběnou elektrickou energii obchodovat na komoditní burze v Lipsku, ale je možné ji dodávat přímo našim spotřebitelům a pouze přebytky obchodovat na burze, tak jak to dělá například Francie a zemní plyn je také možné nakupovat přímo od producentů a ne od zahraničních překupníků, kteří na něm mají obrovské zisky, tím bychom dosáhli zhruba pětinásobně nižších cen energií, tím pádem i zlevnění cen zboží a služeb v naší republice. 

Mgr. Libor Bláha, MBA /SPD/

zadavatel:Svoboda a přímá demokracie (SPD)
zpracovatel:Mgr. Libor Bláha, MBA /SPD/