Úprava křižovatky vyřeší napojení obchvatu
V Plzni byla před několika týdny zahájena jedna z nejdůležitějších investic do dopravní infrastruktury – dlouho očekávaná dostavba západního okruhu. Nová komunikace uleví centru města, ovšem přetíží dopravu v lokalitách, kde navazuje na stávající nedostatečnou infrastrukturu. Dopravní modely potvrdily, že až se západní okruh v roce 2023 zprovozní, zkolabuje klíčová okružní křižovatka Domažlická – Folmavská, a tím i doprava v celé jihozápadní část města a v přilehlých obcích. 

mapaZdroj: Panattoni Czech Republic Development s.r.o.Hrozící kolaps dopravy na Borských polích

V loňském roce připravila inženýrská společnost EDIP na základě vstupů od zástupců města Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic a Panattoni studii, která navrhuje úpravu okružní křižovatky Domažlická – Folmavská. Cílem studie bylo posouzení kapacity tohoto klíčového dopravního uzlu pro intenzitu dopravy v roce 2040, která zahrnovala nejen připojení západního obchvatu, ale zohlednila i předpokládaný rozvoj v průmyslové oblasti Borských teras. 
Společnost Panattoni se v místech svého působení zcela běžně podílí na přípravě místní dopravní infrastruktury. Ve středočeských obcích Dobrovíz a Pavlov například pomohla vybudovat silniční obchvat. Nyní v návaznosti na připravovaný projekt Pilsen Digital Park se zapojila do přípravy investice, která vyřeší napojení na západní okruh města Plzně. A to i přesto, že zóna po zprovoznění přispěje k navýšení dopravy v kritickém uzlu jen minimálně, v řádu jednotek procent.    

Optimální varianta vzešla ze čtrnácti prověřovaných návrhů.  Je důležité, aby se podařilo tuto úpravu realizovat ještě před dokončením okruhu.  Křižovatka tak pojme bez komplikací dopravu přivedenou ze západního okruhu a kvalita dopravy v lokalitě se oproti současnému stavu podstatně zlepší, a to i se zohledněním plánovaného rozvoje v oblasti Borských polí. 

Plzeň centrem inovací a výzkumu
Jedna z klíčových průmyslových oblastí střední Evropy prochází významnou proměnou. Továrny s nižší přidanou hodnotou jsou nahrazovány sofistikovanější výrobou a moderními provozy.
Město tak konečně začíná směřovat k tomu, co chtějí plzeňští politici a po čem volají i plzeňští občané – stává se z něj centrum inovací a výzkumu. Souběžně jsou revitalizovány brownfieldy po starých průmyslových provozech a rekonstruovány haly, které byly postaveny po roce 2000.

Cestou využití opuštěných nemovitostí a brownfieldů se vydal i průmyslový stavitel Panattoni. Jednu z opuštěných hal na Borských polích nyní rekonstruuje. Díky tomuto, v českých podmínkách průkopnickému, počinu bylo možné realizovat projekt, který by běžně trval několik let. Od dubna letošního roku tyto prostory využívá výrobce leteckých komponent Workpress Aviation, který zde rozjel výrobu tzv. nanomasek, poskytujících nejlepší ochranu na trhu proti nemoci covid-19. 

Budoucí rozvoj Borských teras
Nejambicióznější vizi má stejný stavitel na nedalekých Borských terasách, kde plánuje první industriální park splňující požadavky konceptu Průmysl 4.0. Projekt zahrnuje výstavbu tří budov s velmi neobvyklou podobou navrženou renomovanými plzeňskými architekty. 

Cílem záměru je vytvořit špičkovou infrastrukturu pro prestižní technologické společnosti z České republiky a zahraničí a umožnit jim umístit zde nejvyšší segmenty výroby včetně výzkumu a vývoje. Ve spolupráci s akademickým sektorem, výzkumnými institucemi a dalšími partnery se rodí projekt spočívající v automatizaci a robotizaci. Pilsen Digital Park zaměstná kvalifikovanou pracovní sílu a pomůže zabránit odlivu mladých vzdělaných lidí z Plzeňska. Vzhledem k přítomnosti Západočeské univerzity se přímo nabízí možnost aplikace akademického výzkumu v praxi. 

Lokalita Borských teras vyniká tím, že má unikátní předpoklady pro vybudování jedné z nejkvalitnějších inženýrských infrastruktur ve střední a východní Evropě – disponuje mimořádnou kapacitou sítí a špičkovým datovým připojením s rychlostí v úhrnu až 1 Tbit/s. Vděčí za to skutečnosti, že vzniká na území rozsáhlého brownfieldu v bývalém areálu Škody Plzeň, který je zcela obklopen stávajícím průmyslem. Záměr bude realizován v nejmodernějších standardech udržitelné výstavby s certifikací BREEAM v nejvyšší úrovni Outstanding.

Začátkem letošního roku plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel oznámily, že propustí 500 zaměstnanců. Zároveň odešli z Borských polí tři zahraniční investoři a vydali se za levnější pracovní silou do Srbska. 

Podobný osud díky dopadu pandemie může potkat další zaměstnance tradičních průmyslových podniků, kteří bez rozvoje nových pracovních příležitostí budou složitě hledat další uplatnění v Plzni. 

Plzeň má díky strategické poloze, dostupnosti kvalifikované pracovní síly a průmyslové tradici dobrou startovní pozici pro přilákání investorů zvažujících přesun high-tech výroby do Evropy. Hrozící dopravní kolaps může tuto pozici značně oslabit. Byla by škoda, kdyby tuto příležitost Plzeň nemohla využít kvůli nevyřešené křižovatce, kterou musí vyřešit tak jako tak. V obtížné pokoronavirové době není čas na politikaření a zavírání očí před problémy, které trápí investory, zaměstnance i místní obyvatele. Je třeba táhnout za jeden provaz a doufat, že se nám společně podaří vrátit plzeňský průmysl tam, kam patří – na špičku Evropy.