Podařila se např. výměna starého osvětlení za nové ledkové, které výrazně snížilo spotřebu elektřiny a zásadně zlepšilo výrobní prostředí. Byly vyměněny všechny střešní světlíky za nové s výbornými izolačními vlastnostmi a rovněž aktuálně probíhá výměna oken, které mají lepší nejen tepelnou, ale především akustickou izolaci, a tudíž napomáhají ke snížení hluku. K tomu rovněž přispívají i nové vzduchotechnické jednotky jež nahrazují některé starší, energeticky náročné. Zároveň tyto moderní jednotky s výměníky tepla a extra akustickou ochranou pomáhají ke snižování nákladů na vytápění hal. 

SvětlíkySvětlíkyZdroj: Hutchinson s.r.o.

Dále stojí za zmínku obnova starších kompresorů pro výrobu stlačeného vzduchu za moderní, energeticky efektivnější s možností využití jejich odpadního tepla pro vytápění a ohřev vody. Pára, která je v Hutchinsonu dominantní energetické médium používané k výrobě, je vytvářena za pomoci plynové kotelny. Aby došlo ke snížení spotřeby zemního plynu na výrobu páry, byl realizován projekt pro využití odpadního tepla z vlastní čistírny odpadní vody pro předehřev napájecí vody v plynové kotelně. Odpadním teplem společnost ohřívá nejen kotelnu, ale také vytápí haly i kanceláře a všechnu potřebnou vodu nezbytnou nejen pro výrobu. 

Nová kotelnaNová kotelnaZdroj: Hutchinson s.r.o.

Nejen udržitelnost, ale i ochrana životního prostředí je směr, jemuž se ve společnosti Hutchinson dlouhodobě věnují. Čištění průmyslových odpadních vod i ochrana ovzduší je pro Hutchinson velmi důležitým parametrem. Výroba s sebou nese negativa v podobě emisí a specifických pachů, i proto společnost spolu s profesionály v oboru vyvíjí zařízení pro jejich postupnou eliminaci. Podařilo se úspěšně instalovat a zprovoznit filtraci pomocí regenerační termické oxidace, takzvané RTO. Aktuálně jsou zde v provozu již dvě tyto jednotky a postupně budou instalovány na další technologie ve výrobě.

Zdroj: Hutchinson s.r.o. 

I v dalších letech se bude společnost věnovat projektům nejen pro snížení spotřeby energií, ale zaměří se i na snížení spotřeby vody a snižování produkce odpadů a jejich recyklaci. 

Zdroj: Hutchinson s.r.o.HUTCHINSON s.r.o.
Klostermannova 995, Plzeňské Předměstí
337 01 Rokycany
Tel.:  +420 371 400 101
www.facebook.com/hutchinson.rokycany

Zdroj: Hutchinson s.r.o.