Píše se rok 1961 a v budově ostrovského zámečku, dnešní sídlo MěÚ Ostrov na Jáchymovské ulici, se otevírá první ročník střední průmyslové školy strojírenské, odloučeného pracoviště loketské průmyslovky. O rok později se škola osamostatnila a v bývalém šlechtickém sídle setrvala dalších 49 let. V létě 2011 se přestěhovala do moderní školní budovy v Klínovecké ulici a stala se tak nejmodernější školou v Karlovarském kraji. V letošním roce oslaví své šedesátiny.

 V průběhu uplynulých desetiletí školu opustily tisíce úspěšných maturantů v oboru Strojírenství, Elektrotechnika, Silniční doprava, Informatika, Technické lyceum. V roce 2006, po sloučení se Středním odborným učilištěm automobilním a strojním, kromě dalších maturitních oborů jako např. Autotronik přibývá i obor učební Mechanik opravář motorových vozidel. Transformace školy pokračuje ve školním roce 2018/2019, kdy SPŠ Ostrov přejímá z Nejdku maturitní obor Veřejnosprávní činnost a perspektivní učební obor Nástrojař. Aktuálně školu navštěvuje 700 studentů sedmi oborů. Těm se věnuje 64 erudovaných pedagogických pracovníků z řad učitelů odborných a všeobecných předmětů i mistrů odborného výcviku. Většinu odborných dílenských učeben najdete v budově školy, jen obory Autotronik a Mechanik opravář motorových vozidel mají dílny i v Karlových Varech. Také nástrojaři a strojaři absolvují část praxe ve výukových dílnách a provozech firmy EPT connector s.r.o. Habartov. SPŠ Ostrov se stala fakultní školou ČVUT Praha, partnerskou školou FAV ZČU Plzeň a každoročně získává titul Škola doporučená zaměstnavateli.

Absolventi ostrovské „průmky“ se ve světe neztratí.

 Je jasné, že se v současném globálním světě nestačí jen znalosti profesní, ale nezbytnou nutností je i určitá jazyková vybavenost. Úspěchy studentů SPŠ v mezinárodní soutěži Best in English, kdy se v rámci všech středních škol Karlovarského kraje umístili na 2. místě, či fakt, že ve šk. roce 2020/21 získalo šest žáků v rámci tzv. Cambridge zkoušky certifikát o dovednostech úrovně B2 a letos při jazykových zkoušek na nečisto dosáhli někteří účastníci i na úroveň C2, jistě svědčí o vysoké kvalitě jazykové přípravy na škole.

Zdroj: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

I když je SPŠ Ostrov převážně školou technickou, nezapomíná se zde ani na přírodovědné obory, čehož je dokladem existence Matematicko fyzikální klubu MAFÝK, či hojná účast školy v celostátních soutěžích a olympiádách logických, matematických, fyzikálních. Např. v r. 2019 se v celostátním kole matematické soutěže umístila Kristýna Umfalová (L2) na 2. příčce a Jan Pospíchal (L4) na 4. místě. Ve školním roce 2020/21 na jejich úspěchy navázal Jakub Nekvinda.

Zdroj: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

A jak si škola a studenti stojí ve svých profilových oborech. Autoobory mají hmatatelný důkaz své odborné a řemeslné zdatnosti v podobě funkčního automobilu KAIPAN. Strojaři, elektrotechnici a IT bodují v republikovém kole Středoškolské odborné činnosti, např. zařízení Vladimíra Veselého a Matyáše Hliváka na sledování koncentrace CO2 v místnosti získalo medaili nejen v ČR, ale i Číně, stříbro si vysloužil i návrh přípravku pro cyklistické zkoušky Filipa Kliera a Richarda Koksteina. Dnes ve šlépějích svých nedávných předchůdců kráčí např. Matyáš Michl ze třídy S3, který na 3D tiskárně vyrobil protézu pro čápa, nebo děvčata Pavla Adamcová a Jana Kašáková, které v rámci Vodafon AR Challange navrhly vlastní mobilní aplikaci pro sluchově postižené „slyšet očima“.

Zdroj: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

Studenti IT skládají celou sérii mezinárodních zkoušek ECDL ověřujících jejich odborné znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí jejich profesní přípravy je i robotika – naučí se programovat nejen průmyslové roboty, ale i humanoidního robota NAO. Základy získávají při práci na výukových modelech DOBOT. Informační technologie jsou dnes využívány i v oboru strojírenství, např. při programování CNC strojů. Kromě této učebny mají strojaři k dispozici i 3D tiskárnu a 3D scanner. Elektrotechnici nejlépe své vědomosti uplatňují při závodech RC modelů autíček na vodíkový pohon.

Studium techniky mělo, má a bude mít vždy perspektivu. SPŠ Ostrov dává svým žákům kvalitní základy a perspektivní profesi.

Den otevřených dveří 2. 12. 2021 od 12 do 17 hod.


Zdroj: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace