K čemu je rehabilitace zvířat?
Dnes už je veterinární medicína hodně podobná té lidské, běžně se provádí operace kyčelních kloubů, kolen či páteře. Pro správné fungování končetiny po takovém to zákroku a rychlejší návrat do běžného života se rehabilitace stává standardem. Pokud už majitel vynaloží ne zrovna malé finance za operaci samotnou, požaduje, aby pes postiženou končetinu využíval na maximum. Když funguje propojení veterinář-fyzioterapeut-majitel dokážeme společně mnohdy zázraky.

Zdroj: VetFyzio

Kdo je nejčastější pacient?
Velkou část jsou ortopedičtí pacienti ať už při dysplaziích kloubů nebo po samotných operacích. Další částí jsou neurologičtí pacienti po operacích páteře, infarktech míchy, či jiných potížích. Tito pacienti by se bez samotné rehabilitace mnohdy nebyli schopni dostat na všechny čtyři končetiny.  Další velkou skupinou jsou psí senioři, kde je fyzioterapie velmi prospěšná. Jako prevenci jí využívají také psí sportovci.

Zdroj: VetFyzio

Jak se pes dostane na rehabilitaci?
Jsou dva způsoby, buď mi pacienta na rehabilitace pošle přímo veterinární lékař, většina špičkových pracovišť již výhody fyzioterapie zná. Společně konzultujeme průběh rehabilitace a rehabilitační plán samotný. Druhý způsob je, že si majitel psa vyhledá mé služby sám a zde už záleží na konkrétním případu. Někdy je nutné psa referovat na hlubší diagnostiku pro lepší stanovení diagnózy. Spolupracuji s veterináři, kteří disponují CT či MRI, po stanovení diagnózy se dále odvíjí postup.

Zdroj: VetFyzio

Jak rehabilitace probíhá?
Každý pacient má svůj rehabilitační plán, fyzioterapeut využívá více technik. Mezi které patří pasivní cvičení, masáž, kloubní mobilizace, aktivní cvičení. Dále máme k dispozici fyzikální techniky jako je například magnetoterapie, laser, elektroterapie či velmi účinná hydroterapie.  Když se tyto techniky spojí, vyjde z toho komplexní ošetření, které zachová rozsah pohybu, zamezí atrofii svalstva, tlumí bolest, postižená končetina se rychleji zapojí do běžného pohybového rámce a tím nepřetěžuje zdravé části těla. U neurologických pacientů s těžkým postižením míchy je fyzioterapie velmi důležitá součást rekonvalescence. 

Jak psi zvládají rehabilitaci?
Většina pacientů si samotnou rehabilitaci užívá, pes by při rehabilitaci nikdy neměl cítit bolest. I psi, kteří například nemají rádi vodu, hydroterapii zvládají s přehledem. Většina psů miluje masáž a celkovou terapii si užívají.