Ustavující zastupitelstva obcí podle zákona již proběhla. Vedení společnosti Sedlecký kaolin je připravené sejít se se zástupci vybraných samospráv všech dotčených obcí a hledat přijatelný kompromis v otázce těžby a podpory aktivit na daném území.

Zdroj: Sedlecký kaolin a. s.

Jedny z prvních plánuje Sedlecký kaolin oslovit nově zvolené zastupitele v obci Jenišov.
Právě tam je činnost řadu let ovlivňována negativním postojem k těžbě. Cílem je navázat komunikaci a stanovit podmínky pro vzájemnou spolupráci.

Zdroj: Sedlecký kaolin a. s.

Zdroj: Sedlecký kaolin a. s.

V další lokalitě Mírová byl stanoven dobývací prostor Mírová – Zátiší. Povolovací proces ovlivnily připomínky ze strany spolků i obce, které byly zamítnuty. Nejvyšší správní soud vydané povolení zrušil a naznačil, které nedostatky se mají při novém projednání odstranit. Teď jsou sporné otázky vyřešeny. V současné době buduje společnost Sedlecký kaolin dopravní napojení z lokality Mírová – Zátiší na komunikaci II. třídy. Řešit se má i alternativní přepravní trasa tak, aby nevedla přes obec Mírová.

V lokalitě Božičany je těžba historickou součástí obce a mnoho obyvatel je ekonomicky na tuto činnost navázáno. Probíhá zde intenzivní komunikace mezi zástupci samosprávy a vedením společnosti ohledně řešení vzájemných problémů i potřeb. Existuje tu jasná dohoda o posloupnosti těžby v lokalitách rozšířeného lomu Osmosa i Smolnice východ. Sedlecký kaolin zcela odklonil kamionovou dopravu, která projížděla západní částí Božičan, což napomohlo výraznému snížení dopravního zatížení obce. Na základě dohody s obcí se postupně řeší odkanalizování všech našich objektů.