Patří mezi vaše pacientky i ženy, které mají rakovinu prsu?

V poradně pro onemocnění prsu vyšetřujeme pacientky z preventivních důvodů při rizikové anamnéze a pro různé zdravotní obtíže v oblasti prsů. Hlavním cílem je co nejčasnější diagnostika nádorových onemocnění prsu a návrh nejvhodnější léčby.

Zdroj: denik

Připravujete pacientky na chirurgické zákroky, řešíte s nimi jejich onemocnění. Jak dlouho jsou pak ještě ve vaší péči?

Při nekomplikovaném průběhu trvá předoperační příprava asi týden, hojení operačních ran 2-4 týdny a současně do 2 týdnů máme k dispozici výsledky definitivních histologických nálezů. V našem systému předáváme pacientky se všemi výsledky po zhojení do péče onkologické ambulance k dalšímu dovyšetření, léčbě a dispenzarizaci. Kontrola v prsní poradně je možná kdykoli při zdravotních obtížích. Další naše plánovaná kontrola je po 6 měsících.

Jak vnímáte význam pomoci blízkých v nemoci?

Velmi často už na první schůzku nepřichází pacientka sama, podle zvoleného doprovodu lze společně s anamnestickými údaji odhadnout její rodinné zázemí. Následně jsou tyto informace důležité pro celý průběh budoucí léčby, která probíhá z větší části ambulantně. Společně s celým našim týmem se snažíme pacientkám věnovat co nejvíce dostupného času a informací k určení diagnózy a nejvhodnějšího léčebného postupu. Léčba pak probíhá jen v souladu se souhlasem pacientky.

Co je pro vaše pacientky důležité?

Nejdůležitější je individuální přístup jak k pacientkám, tak i k léčbě daného typu nádorového onemocnění. Snažíme se předat všechny získané informace pacientkám vhodnou srozumitelnou formou a navrhnout nejlepší postup léčby podle doporučení multidisciplinárního indikačního semináře. Pokud mají ženy důvěru k našemu návrhu, pak obvykle probíhá léčba s nejlepšími výsledky.

Myslíte si, že podpora partnera a rodiny má vliv na pozitivní vývoj léčby vašich pacientek s rakovinou prsu?

Všechna nádorová onemocnění výrazně ovlivňují život nejen nemocných, ale všech jejich blízkých. Každý se s tím vyrovnává po svém a vnější projevy chování se postupně s časem mění. Pokud má nemocný dobré zázemí rodiny, pak i přijetí této diagnózy je o něco méně těžké a je jedním z dalších důvodů proč se chtít vyléčit a s onemocněním bojovat.