Solární boom, který všechny subjekty na trhu v loňském roce zaznamenaly a který byl spuštěný energetickou krizí a stoupajícími cenami energií, vůbec neodpovídal dosavadnímu vývoji trhu a byl dopředu jen velmi těžko predikovatelný. Vždyť v celém Česku bylo podle dostupných dat evidováno více než 100 000 žádostí o připojení obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Těžko očekávatelný skokový nárůst s sebou přinesl řadu obtíží a dodavatelé řešení při něm naráželi na řadu překážek. Zákazníci si tak na svou fotovoltaiku loni počkali mnohem déle než kdykoli předtím. Prodlužovaly se termíny pro instalace i vyřizování dotací, ze strany distributorů se zase posunovaly termíny připojení do sítě.

E.ON zrychlil instalace fotovoltaik

Prodlužující se časy instalací v uplynulém období přiznává i společnost E.ON. Zároveň ale udělala řadu kroků pro zrychlení vyřizování požadavků klientů. E.ON digitalizoval procesy, posílil kapacity instalačních firem, zavedl nový informační systém, aby měli klienti vždy dostupné informace a na přelomu roku 2021 a 2022 na několik měsíců i stopl příjem nových zakázek.  „Viděli jsme, že situace na trhu je neudržitelná. Abychom dokázali nainstalovat všechny elektrárny v přiměřeném čase, museli jsme dočasně přestat přijímat nové poptávky a postupně jsme zaváděli všechna potřebná opatření pro zlepšení situace,“ připomíná Ondřej Hájek, vedoucí zákaznických řešení společnosti E.ON Energie. „Díky všem krokům, které jsme udělali, se nám podařilo dobu instalace opět významně zkrátit. U nových smluv na fotovoltaiku mají zákazníci elektrárnu na střeše do šesti měsíců od podpisu smlouvy.“

E.ON dodržuje zásady Solární asociace

Ondřej Hájek upozorňuje také na to, že v souvislosti s tím, co se aktuálně děje na trhu s fotovoltaickými elektrárnami, kdy se někteří dodavatelé dostali do problémů, se nemusejí klienti E.ONu bát u nových ani stávajících smluv, že by o svou investici přišli. Nové fotovoltaiky se vždy dočkají.

Udělali jsme všechno pro to, abychom co nejdřív splnili závazky vůči zákazníkům, kteří na fotovoltaiku už delší dobu čekali. Zároveň ale zachováváme maximální kvalitu a spolehlivost. Od smluv neodstupujeme ani je nepřeprodáváme, jako to dělají některé firmy na trhu. Vnímám, že aktuálně má řada lidí strach jít do pořízení solární elektrárny, ale u stabilního a zavedené partnera se toho bát nemusí. Vždy je ale dobré si dodavatele svého řešení dobře vybrat a zvážit všechny okolnosti,“ dodává Hájek.

Prvním ukazatelem o spolehlivosti dodavatele je například členství v Solární asociaci a dodržování jejich zásad, protože ta pracuje na udržení vysoké kvality v oboru. „To je důležité i pro nás, a proto jsme do ní v letošním roce vstoupili. Zároveň jsme se zavázali, že budeme dodržovat všechny zásady, které vyplývají z etalonu Solární asociace, který jsme podepsali,“ doplňuje Ondřej Hájek.

Mezi varovné signály pro zákazníky naopak může aktuálně patřit například extrémně rychlá slibovaná doba dodání nebo požadovaná výše zálohy vyšší než 50 % celkové ceny. Dobrý dodavatel nebude klienta přesvědčovat k pořízení co největší elektrárny, ale individuálně posoudí situaci a navrhne nejlepší řešení a vše za klienta vyřídí. „Jednoduše řečeno, pokud něco zní příliš dobře, aby to byla pravda, většinou to pravda není. Jako v mnoha jiných oborech se vyplatí svěřit se do rukou instalační firmy, která má již letitou tradici. Koneckonců u fotovoltaické elektrárny vzhledem k její životnosti potřebujete, aby zde byla i za 20 let,“ doplňuje Ondřej Hájek.

Kvalitní servis je v E.ONu standardem

Jelikož je FVE dlouhodobou investicí, zákazníci by měli myslet i na dobu a podmínky záruky. Jsou to vodítka, která zájemcům o FVE řeknou mnohé o kvalitě a spolehlivosti dané společnosti. Zákazníci E.ONu se nemusejí obávat žádných skrytých podmínek, společnost jim všechny informace poskytne transparentně dopředu. Fotovoltaická elektrárna se skládá z několika částí a na každou z nich se vztahuje u E.ONu různá záruční doba. Na nejdražší komponenty, což jsou střídač a baterie, poskytuje záruku 10 let. Na mechanické části fotovoltaických panelů dává záruku 12 let, výkon elektrárny pak garantuje po dobu 25 let.

Jedním z nejdůležitějších bodů, na které je potřeba při pořizování solární elektrárny myslet, je i pravidelný servis. Ten se u jednotlivých úkonů liší, v rámci preventivní kontroly je pak doporučeno provádět servis ve 2–3 letém intervalu. Je naprosto stěžejní, aby dodavatel FVE dokázal kvalitní servis zajistit a poskytl zákazníkovi jistotu, že se na svého dodavatele a jeho služby bude moci obrátit i za několik let. Práce dodavatelské firmy by tak rozhodně neměla končit samotnou instalací.

E.ON chce být pro zákazníka dlouholetým partnerem, a proto zákazníkům servis v případě potřeby zajišťuje. Pokud je fotovoltaická elektrárna v záruce a vznikl na ní nějaký problém, na který se vztahují garanční podmínky, je jeho vyřešení samozřejmě zdarma. Co se týče pravidelného preventivního servisu a kontroly, pohybují se ceny v řádech jednotek tisíc korun. E.ON navíc chystá službu, která klientům poskytne možnost pravidelného a profesionálního servisu tak, aby životnost fotovoltaiky svým zákazníkům co nejvíce prodloužil.