Školské zařízení je rozděleno do několika celků, které sdružují příbuzné maturitní obory a obory zakončené výučním listem. Integrovaná střední škola se skládá z Průmyslové školy, Zemědělské školy, Školy služeb a řemesel a Houslařské školy. Celkem je v těchto čtyřech školách vyučováno 22 oborů vzdělávání různého stupně, což zajišťuje jak horizontální tak i vertikální prostupnost ve vzdělávání. Máme vlastní domov mládeže, školní jídelnu, autoškolu i svářečskou školu.

Zdroj: Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Na ISŠ Cheb se vyučují unikátní obory, které připravují absolventy na nové technologie a nové trendy. Vyučujeme například obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na management kvality, Strojírenství se zaměřením na programování CNC strojů, Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotizaci či Informační technologie zaměřené na umělou inteligenci. Nabízíme také jedinečný umělecký obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů. Z naší široké nabídky 4 škol si vybere každý.
Cílem školy je příprava odborně vybavených, konkurenceschopných absolventů, kteří jsou připraveni pro výkon budoucího povolání nebo pro další studium VOŠ/VŠ.

Zajímavé jsou ovšem i naše učební obory. Na Škole služeb a řemesel je to Kadeřník, Řezník, Instalatér, Cukrář, Prodavač - výrobce lahůdek a Potravinářská výroba. Na Průmyslové škole pak Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Mechanik opravář motorových vozidel a Strojírenské práce. Na Zemědělské škole se vyučuje vedle maturitního oboru Agropodnikání učební obor Zemědělec-farmář, Opravář zemědělských strojů, Zahradník a Zemědělské práce. Na Houslařské škole jsou dva učební obory a to Truhlář a Dřevařská výroba.

Zdroj: Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace

Škola realizovala v minulých letech několik projektů z ROP Severozápad a díky těmto aktivitám disponuje velmi dobrým prostorovým, materiálním a technologickým zázemím pro teoretické i praktické vyučování.

Pro studijní i učební obory na Zemědělské škole je k dispozici Školní statek s ekologickým centrem, který využívají i další školy v regionu.

V mnoha podobách (odborný výcvik, odborná praxe, exkurze) škola spolupracuje s partnery/zaměstnavateli v regionu, kteří vytvářejí pracovní místa v nabízených oborech.

Termíny akcí pořádaných školou je možné najít na webových stránkách (www.iss-cheb.cz) nebo facebookovém profilu. Škola se zúčastňuje každoročně všech prezentačních výstav středních škol Karlovarského kraje, který je zřizovatelem školy.

Zdroj: Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace