Téměř osm set žáků Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov přivítal ředitel školy v tradičních prostorách školní sportovní haly. Třicetiminutové slavnostní zahájení v naprosto zaplněném hledišti přivedlo dohromady všechny žáky školy. Takovou důvěru dostává od zákonných zástupců a žáků největší střední škola Karlovarského kraje. Třicet čtyři třídních učitelů přivedlo své žáky k úvodnímu přivítání a seznámení se s plány na tento školní rok. Poprvé to bylo i pro dvě stě padesát sedm žáků prvních ročníků, kteří se tak stali členy velké školní rodiny, ve které se budou snažit žít až do svého absolutoria.

Zdroj: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Ředitel školy Mgr. Pavel Janus tradičně připomíná základní poslání školy, která nabízí nejen nadstandardní prostředí a podmínky, ale i výborné pedagogické prostředí s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem. Zazněla obvyklá slova o kázni, pořádku, spolupráci, píli i zdravém rozumu. Připomenuta byla i bezpečnost a ohleduplnost, stejně tak i zábava, radost a novátorství.

Škola nabízí pro tento rok velké množství novinek, úprav i výzev, které přímo i nepřímo souvisí se zvyšováním standardu vzdělávacích podmínek a cestě k úspěšnému zvládnutá studia.

Zdroj: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Třídy bývají v prvních ročnících v posledních letech plné. Zájem o technické obory stoupá. Stabilně si drží vysokou naplněnost i obory ekonomické a veřejnosprávní, které mají v regionu nenahraditelné místo. Vždyť Sokolovsko nedisponuje ani pedagogickou, zdravotní, ani jinou školou s převažujícím zájmem dívek.

Šanci na kvalitní vzdělávání v místě, i pro dívky, nabízí ISŠTE Sokolov. Škola uprostřed města, uprostřed okresu. Uprostřed Karlovarského Kraje.

Škola nabízí služby i nových prostor vlastního domova mládeže, který navýšil v nadstandardní kvalitě svou kapacitu o dalších téměř osmdesát lůžek. Ty budou dílem sloužit škole, ale i spolupracujícím školám v regionu.

Zdroj: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Žáci se mohou těšit i do nových prostor a učeben. Škola pořád voní novotou a školní rok může začít. Bude to náročný školní rok.

Ředitel školy zve na největší regionální výstavu středních škol v Karlovarském kraji, která v prostorách nejmodernějšího krajského středoškolského areálu proběhne dne 13. října 2022, v době od 9 do 17 hodin.

Vystavovat bude většina středních škol Karlovarského kraje, a to spolu se svými sociálními partnery. Zaměstnavateli a spolupracujícími skupinami.

Na Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov vás čeká na desítky moderních učeben. Dvoupatrová technická knihovna s významným knižním fondem.

Dvě velké sportovní haly, posilovna, prostorný bufet i unikátní architektonické zázemí školy.

ISŠTE Sokolov nabízí obory:

STUDIJNÍ OBORY (čtyřleté s maturitou)
STROJNÍ
Dopravní prostředky
Strojírenství
ELEKTROTECHNICKÉ
Elektrotechnika
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Informační technologie
EKONOMICKÉ
Ekonomika a podnikání
Veřejnosprávní činnost

UČEBNÍ OBORY (tříleté s výučním listem)
STROJNÍ
Mechanik opravář motorových vozidel
Obráběč kovů
Strojní mechanik
ELEKTROTECHNICKÉ
Elektrikář

Přijďte se podívat kdykoliv, nebo se kdykoliv podívejte na videa o škole:
dlouhé je tady: https://www.isste.cz/studuj-s-nami-2
krátké je tady: https://www.isste.cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri

Region Sokolovska stojí před velkou strukturální změnou průmyslu, na kterou chce být škola připravena.
Velmi dobře si žáci stojí v regionálních a nadregionálních soutěžích napříč obory.

ISŠTE Sokolov je školou, kam má smysl chodit.

Zdroj: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov