Muzeum MAMUZ v rakouském Mistelbachu, vzdálené pouhých 30 km od českých hranic, pořádá interaktivní výstavu o fascinující keltské kultuře. Jak už je u tohoto muzea zvykem, popisky exponátů a další prvky výstavy jsou k dispozici i v češtině.

Výstava Keltové na základě řady archeologických nálezů zprostředkovává nový obraz každodenního života, víry a osudů lidí v keltském období a boří stereotypní představy a klišé. „Keltové odnepaměti podněcují lidskou fantazii. Od starověku až po současnost jsou zobrazováni jako obávaní válečníci, „vznešení divoši", zruční řemeslníci nebo strážci tajemných znalostí. Návštěvníci výstavy zjistí, které představy jsou pravdivé a které pocházejí ze světa mýtů a legend,“ říká výkonný ředitel muzea MAMUZ Christoph Mayer.

Zahrajte si na karnyx

Výstava představuje přibližně tři sta originálních předmětů od zbraní přes mince, zemědělské nástroje až po šperky včetně zlatého náramku z knížecí hrobky z Rodenbachu, který je dokladem filigránského řemesla. Vedle archeologických nálezů představuje MAMUZ repliky, které návštěvníkům umožňují prožít muzeum všemi smysly: mimo vitríny je možné detailně si prohlédnout exponáty v nadživotní velikosti či rozeznít karnyx, keltskou válečnou trubku. Kdo by se chtěl odvážit nahlédnout do vlastní budoucnosti, může si v keltské věštírně vyzkoušet hru v kostky, která byla vytvořena podle nálezů z keltského sídliště ve středočeských Stradonicích. Výstava se koná až do 26. listopadu a je otevřena vždy od úterý do neděle.

Výstava se rozkládá ve dvou patrech a je rozdělena do devíti tematických oblastí: Fantazie a realita; Umění a mýtus; Rozkvět a krize; Rychleji, ostřeji, barevněji (řemesla); Z pole na mísu (zemědělství); Peníze vládnou světu; Pět osudů – životní příběhy z keltského období; Rituály a svatyně; Kontakt a konfrontace. Řada předmětů pochází z nedávných vykopávek a je tak vystavena vůbec poprvé. Pro malé návštěvníky autoři výstavy připravili hádanky, úkoly a také interaktivní videoinstalace, díky kterým se seznámí s historií Keltů živě a přiměřeně svému věku. Keltské děti v nich vyprávějí o životě v keltské komunitě – o svých povinnostech, o tom, jaké nosily oblečení, co měly na jídelníčku a jak trávily volný čas.

Objevte nové souvislosti

„Pokud vycházíme pouze ze starých písemných záznamů, získáme o keltských kmenech velmi zjednodušený obraz. Díky archeologickému výzkumu můžeme nyní písemné prameny doplnit a částečně korigovat. Četné vykopávky nás podrobně informují o oblastech života, jako jsou osady s jejich domy a svatyněmi, vysoce rozvinutá řemesla nebo rozsáhlý obchod, o nichž písemné prameny mlčí. V posledních dvaceti letech je díky moderním analýzám dokonce možné z nálezů z pohřebišť rekonstruovat jednotlivé životní příběhy. Dozvídáme se tak podrobnosti o životě všech skupin obyvatelstva, nejen o panovnících a bojovnících zmiňovaných v písemných pramenech,“ dodává kurátor výstavy Peter Trebsche. Na základě současného stavu bádání tak výstava poskytuje návštěvníkům zcela nové a hluboké poznatky o životních podmínkách keltského období.