Obnova a modernizace majetku jsou pro Severočeskou vodárenskou společnost dlouhodobě největší prioritou. „Letos opět navyšujeme objem investic do obnovy majetku a na budování nových staveb, a to o 42 milionů korun,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Peníze půjdou především do potrubí

V letošním roce se SVS zaměří na vodovody a kanalizace. Jen na opravy a další výstavbu vodovodního řadu je určeno 322 milionů korun, na kanalizace pak připadne dalších 522 milionů.

Samostatnou kapitolou je odstranění kanalizačních výustí. Celkem se jedná o 13 projektů v celkové hodnotě 66 milionů korun. Mezi největší patří odstranění kanalizačních výustí v obci Vrskmaň, což je projekt za 20 milionů korun. Dohromady bude odstraněno 22 výustí, což si vyžádá vybudování, rekonstrukci nebo přepojení celkem 10 880 metrů kanalizace.

Zdroj: Archiv

Obnova majetku zůstává prioritou

SVS v současnosti spravuje majetek v hodnotě přes sto miliard korun. Největší část tohoto majetku představuje devět tisíc kilometrů vodovodního a čtyři tisíce kilometrů kanalizačního potrubí. K tomu patří 200 čistíren vody, 60 úpraven a 1 000 vodojemů. Tento majetek je nezbytné udržovat funkční, což si žádá značné investice.

Jen na rekonstrukci úpraven pitné vody putuje letos 176 milionů korun. Celkem se jedná o šest rekonstrukčních projektů, mezi které patří například zahájení rekonstrukce úpravny vody ve Vrutici. Některé zdroje pitné vody, jako je například zdroj vody v Nové Vísce v České Kamenici, musí být dokonce nahrazeny. Náklady zde dosáhnou 16 milionů korun. Dalších deset milionů pak přijde na rekonstrukce existujících zdrojů pitné vody.

Příprava projektu je často velmi náročná. „SVS se snaží svoje stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí a také s vlastníkem komunikace, většinou s městy a obcemi. Na rekonstrukci kanalizace a vodovodu – zpravidla jsou uložené v největší hloubce – navazují rekonstrukce sítí jiných vlastníků, závěrem proběhne rekonstrukce povrchu komunikace v režii jejího vlastníka či správce,“ vysvětluje Bronislav Špičák.

Zdroj: Archiv

https://www.svs.cz/cz/