„Jsem hrdý na to, že Vítkovice mají v roce 2022 největší rozpočet a nejvíce investic v historii městského obvodu!“ akcentuje starosta obvodu Richard Čermák za Ostravak, hnutí občanů. „Snažíme se dělat maximum pro to, aby se z nich stala výstavní čtvrť Ostravy a bezpečný domov pro zdejší obyvatele. O tom, že nejde jen o prázdná slova, ale o jasnou koncepci a hlavně činy, svědčí konkrétní projekty.“

agility park v sadu Jožky JabůrkovéZdroj: Ostravak, hnutí občanů

Podle starosty Richarda Čermáka Vítkovice investují především do nárůstu a zkvalitňování bytového fondu. O tom ostatně svědčí jak už probíhající zásadní rekonstrukce objektu ve Štramberské ulici č. 10, kde bude letos v červenci k dispozici 11 nových bytových jednotek, tak březnové zahájení opravy bytového domu v Tavičské ulici č. 34 v hodnotě bezmála 22 milionů korun včetně DPH. „Vedle zmíněné Štramberské jde o nej­větší investiční akci obvodu z pohledu správy bytového hospodářství a jeden z dalších kroků, jak ve Vítkovicích zajistit dostupné a kvalitní bydlení,“ pokračuje s tím, že rozsáhlá rekonstrukce vítkovického bytového fondu je jednou z vizí, které vedení obvodu průběžně naplňuje.

kompletní rekonstrukce bytového domu na ul. Štramberská 10kompletní rekonstrukce bytového domu na ul. Štramberská 10Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Jedním z největších projektů realizovaných na území obvodu v posledních deseti letech je však výstavba nové smuteční síně v celkové hodnotě 74,8 milionu korun včetně DPH. „Po svém dokončení v březnu 2023 pod­statně ovlivní ráz vítkovického hřbitova, druhého největšího v Ostravě,“ konstatuje starosta Vítkovic a upřesňuje, že zároveň se síní budou postaveny také objekty správy hřbitova a kamenictví. „Nová vítkovická smuteční síň prostě bude splňovat veškeré požadavky moderního pohřebnictví a bude umožňovat důstojné a komfortní rozloučení se zesnulými,“ ujišťuje Richard Čermák a dodává, že provedení finančně náročné zakázky umožnila obvodu podpora ze strany vedení statutárního města Ostravy, která pokrývá 60 procent nákladů. „Jde o logické rozhodnutí města, vždyť vítkovická smuteční síň je hojně využívána obyvateli celé Ostravy,“ uzavírá dané téma starosta a připomíná, že obvod investuje i do dalších sfér života ve Vítkovicích.

„Kromě údržby cest a chodníků ve správě obvodu nás čekají také opravy budov mateřských škol a připravujeme se také na rekonstrukci objektu v bezprostřední blízkosti pracoviště základní školy v ulici Šalounově. Ten by měl sloužit jako komunitní a multifunkční prostor pro vzdělávání dětí od 6 do 18 let,“ nastiňuje starosta Richard Čermák další z mnoha plánů, k nimž patří rovněž zvelebení prostoru před vítkovickou radnicí, která letos oslaví 120. výročí svého otevření.

vizualizace nové podoby prostoru před radnicí městského obvodu Vítkovicevizualizace nové podoby prostoru před radnicí městského obvodu VítkoviceZdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zadavatel: Ostravak, hnutí občanů
Zpracovatel: Ostravak, hnutí občanů