Škola se sedmdesátiletou tradicí odborného vzdělávání v oblasti ekonomiky, strojírenství a ekonomiky je trvale významným regionálním školským subjektem.

Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací budov a dostala tak jedny z nejlepších podmínek v regionu. Její plně kvalifikovaný pedagogický sbor pracuje v architektonicky zajímavém a motivačním prostředí, které je úzce propojeno se zaměstnavateli.

Škola nabízí stabilizované a oblíbené studijní obory zakončené maturitní zkouškou (Elektrotechnika, Strojírenství, Ekonomika a podnikání, Informační technologie, Dopravní prostředky, Veřejnosprávní činnost). Stejně tak i obory učební, zakončené závěrečnou zkouškou (Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, Strojní mechanik, Obráběč kovů).

Více než půl století spolupráce se zaměstnavateli přináší reálné výsledky a spokojenost trhu práce. Více než šedesát zaměstnavatelů se každoročně dělí o téměř dvě stovky žáků, kteří již od druhého ročníku praktikují na reálných pracovištích. Jako kmenoví zaměstnanci tam potom velmi často pokračují.

Velké poděkování za podporu a materiální vybavení patří společnosti ČEPS, a.s., která dlouhodobě spolufinancuje náročné projekty školy s převážně elektrotechnickým a strojírenským obsahem. Pro tento rok ve výši 490 tis. Kč.

učebna laboratořeučebna laboratořeZdroj: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Již tři moderní laboratoře elektrotechnických oborů umí dnes díky společnosti vést výuku distančně a ovládat složité stroje a zařízení umístěná ve škole, a to i z domova.

Velké díky patří i společnosti BMW group Czech republic (vývojové centrum ČR), které podpořilo náročný školní projekt vybudování laboratoře pro měření technických kapalin a plynů. Laboratoř slouží nejen strojírenským oborům, ale je využitelná i pro výuku přírodních věd.

Vývojové centrum BMW budované nedaleko od Sokolova, kde škola sídlí, bude významným partnerem pro regionální průmysl a podporu transformace vzdělávání, ale i pro odbornou přípravu ISŠTE Sokolov.

Škola nabízí vedle unikátních prostor výškové budovy i dvě sportovní haly pro výuku tělesné výchovy a podporu mimoškolní činnosti. Ve dvoupatrové technické knihovně je prostor pro primární a další podporu vzdělávání, a to i formou užívání volné IT techniky.

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov disponuje i nejmodernějšími prostory svého domova mládeže, který nabízí více než 120 míst a připravuje se ještě další rozšíření a zkvalitňování služeb.

Která střední škola má v pátém nadzemním podlaží zahradu osázenou 555 květinami a dalším prostorem pro vlastní výsadbu žáků?

Zdroj: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Škola disponuje rozsáhlou dílnou pro výuku konvenčního i CNC obrábění. Víceosé obráběcí centrum pomáhá žákům ke snadnějšímu přechodu do reálného náročného průmyslu.

Vlastní svářecí školou projde každoročně na 70 žáků, kteří získají svářecí certifikaci více metod svařování.

Stejné výkony umí i školní autoservis a autoškola, která poskytuje zdarma žákům „automobilních oborů“ řidičská oprávnění skupiny B a C zdarma.

Punc nejvyšší celorepublikové kvality mají aktivity oborů ekonomických. V rámci dlouhodobých aktivit studentských společnosti Junior Achievement, kdy školní třídy reálně podnikají v rámci učebních osnov oborů ekonomických.

Škola si dlouhodobě udržuje velmi vysoký standard bezpečnosti prostor, technického zabezpečení i hygienických podmínek na té nejvyšší úrovni.

WC dívkyWC dívkyZdroj: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Ostraha školy. Podpora školního speciálního pedagoga, i preventisty a výchovného poradce je dlouhodobou samozřejmostí „školy, kam rozhodně má smysl chodit“.

Vysoká úspěšnost přijímání na vysoké školy v České republice je výsledkem trpělivé profesionální práce celého týmu zaměstnanců, kterým patří velké díky.

Odborné vzdělávání více než 750 žáků je náročných organizačním procesem, které vyžaduje spoustu sil a schopností, zápalu a pedagogické profesionality.

Přijďte se přesvědčit o naší nabídce na Výstavu středních škol a Den otevřených dveří.

Akce se koná ve čtvrtek 7. 10. 2021 (9-17 hodin) v prostorách ISŠTE Sokolov a to za významné finanční podpory Karlovarského Kraje. Vystavovat budou všechny významné střední školy Karlovarského kraje s podporou zaměstnavatelů.

Mgr. Pavel Janus
Ředitel školy