Nové trolejbusové tratě, speciální trolejbusy, cyklostezky, zrekonstruované základní a střední školy – to a mnohem více se řadí do celého výčtu úspěšně dokončených projektů. „Díky finančním prostředkům z Evropské unie se snažíme města posunout do budoucnosti,“ říká Miroslav Janovský, manažer ITI. Už teď je jisté, že ITI pomohlo rozvoji území a má ambice stejně úspěšně pokračovat i v dalším programovém období. 

Co Integrované územní investice (ITI) městům přináší?

V tomto programovém období se největším městům poprvé otevřela možnost čerpat významnější finanční prostředky na svůj rozvoj. Jedná se o prostředky z Evropské unie, které jsou určené právě na rozvoj měst a jejich zázemí. Města se nedokáží rozvíjet jen sama o sobě v rámci svých hranic, ke své existenci potřebují i okolí. Dané území je živým organismem, lidé do města dojíždějí do zaměstnání, do škol, … a ITI umožňuje rozvoj celého toho území.

Jak se taková území rozlišují?

V rámci České republiky bylo vytyčeno 7 území pro toto programové období. Je opravdu obrovský úspěch, že se Hradecko-pardubická aglomerace mezi těchto 7 nejrozvinutějších oblastí dostala a má tak významné finanční prostředky na svůj rozvoj.

Hradecko-pardubická aglomerace je v rámci České republiky jedinečnou dvoujadernou sídelní aglomerací, jejímiž centry jsou dvě velikostně, významově a historicky srovnatelná města Hradec Králové a Pardubice. 

O jaké významné finanční prostředky se jedná?

Z Evropské unie to jsou téměř 4 miliardy. Když si k tomu ale připočteme, že k těmto investicím přidávají svůj podíl také žadatelé a stát, pohybujeme se kolem 7 miliard.

Od kdy dotace čerpáte?

Současné programové období trvá od roku 2014 do roku 2020. Zároveň jsou k tomu přidané tři roky na dokončení projektů ze stávajícího období, které se od roku 2021 začne překrývat s obdobím novým.

Na projektech tak pracujete od roku 2014?

První práce na vytvoření aglomerace začaly již v roce 2011, kdy jsme si uvědomili, že je čerpání těchto dotací obrovskou možností pro města.

Jakých oblastí se projekty týkají?

Máme 6 hlavních oblastí – doprava, památky, projekty v oblasti životního prostředí, podpora vědy a výzkumu, podpora vzdělávání a podpora inovací – podnikatelů.

O jaké projekty konkrétně se jedná?

Pokud se budu orientovat pouze na Pardubice, v současné době jsou více než rok v provozu nové trolejbusové trati do Ohrazenic a na Zámeček či nové cyklostezky – Stará vojenská plovárna (Vinice), Svítkov-Srnojedy nebo v ulicích Pražská-Branecká. Velký posun v pardubické dopravě jsou také nové parciální trolejbusy, které jezdí připojené na dráty, ale můžou jet i bez nic, což znamená, že nahradily řadu naftových autobusů, které musely obsluhovat místa, kde dráty nejsou. Z hlediska dopravy se připravují i další velké věci, například výstavba dvou velkých terminálů – u nádraží a u univerzity. Jsou to ale také nové mosty pro pěší i cyklisty přes Labe.

A v dalších oblastech?

V rámci památek se jedná především o rekonstrukci Příhrádku, která se už pomalu dokončuje či výstavby obrovských depozitářů v Ohrazenicích. Největší stavební ruch od dob Pernštýnů zažívá Pardubický zámek. Připravuje se ale také perla celé aglomerace – rekonstrukce pardubických Automatických mlýnů, v rámci které se jedná o 4 projekty. Hlavní budova Gočárova mlýna se změní na nové sídlo Východočeské galerie, silo se stane muzeem architekta Josefa Gočára a v bývalém skladu balené mouky se kromě Centrálních polytechnických dílen usídlí také Galerie města Pardubice, jejíž součástí bude také prostor pro prezentaci projektů souvisejících s rozvojem města, architekturou a urbanismem. Všechny projekty jsou schválené, mají stavební povolení a stavět se začnou příští rok. Poslední velkým projektem bude rekonstrukce památníku Zámeček.

V zelených projektech dojde k odkanalizování poslední části města Pardubic – Opočínek. Podpořena bude také modernizace a rekonstrukce úpravny vody v Hrobicích, což je zařízení, které dodává vodu více než sto tisíci obyvatelům a výrazně zvětší čerpání pitné vody a kvalitu té pitné vody.

A v rámci vědy, výzkumu, vzdělávání a inovací?

Ve vědě a výzkumu se jedná o stamilionové projekty, například pardubická univerzita spolupracuje s významnými firmami v regionu v oblasti elektrotechniky.

V oblasti vzdělávání je největší projekt Centrálních polytechnických dílen, dále jsme podpořili 56 škol na území aglomerace s cílem zlepšit úroveň technického vzdělávání.

V rámci inovací se jedná o projekt Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK), především rekonstrukce budovy, kde by toto zařízení mělo fungovat. Dále je to podpora řady soukromých projektů.

Jaká částka z celkového objemu je již vyčerpaná?

V tuhle chvíli jsou ze 4 miliard pod smlouvou zhruba 3 miliardy korun. Část finančních prostředků je ještě volná. Budeme připravovat výzvy pro podnikatele, v únoru pro vzdělávání nebo v oblasti dopravních terminálů a cyklostezek.

Vychází města těmito kroky vstříc budoucnosti?

Díky finančním prostředkům, které spravujeme, se snažíme města do té budoucnosti posunout.

Když se podíváme na Automatické mlýny, jedná se o území, které bylo 5 let po ukončení provozu zavřeno, nyní s novým majitelem lehce ožívá, ale díky dotacím ho můžeme posunout ještě výš. Může to být jeden z důvodů, proč se v Pardubicích rozhodnete žít, proč nebudete chtít odejít, budete mít výrazně zajímavější nabídky z hlediska kulturního vyžití, z hlediska vzdělávání a podobně.

Smysl v dopravě a integrovaných územích se ukáže v dopravních terminálech, díky ITI se v několika málo letech podaří výstavba sedmi nových dopravních terminálů, které budou sloužit k zatraktivnění veřejné dopravy. Jeden už stojí v Přelouči, dva jsou ve výstavbě, v Chrudimi a Jaroměři, jeden by se měl stavět na přelomu roku v Chlumci nad Cidlinou a dva v Pardubicích a jeden v Hradci Králové. Co se týká nových trolejbusových tratí, tam je efekt naprosto jasný, dopravní podnik šetří statisíce kilometrů, které jezdily autobusy, čímž se šetří i životní prostředí. Jedním z největších projektů je inteligentní řízení dopravy v Pardubicích pro rychlejší a plynulejší dopravu. První křižovatky se začnou rekonstruovat do konce letošního roku a zbytek bude dokončen během příštího roku. 

Co ještě připravujete?

Momentálně na jedné straně veškerou energii investujeme do tohoto programového období, je pro nás důležité peníze vyčerpat na smysluplné projekty, ale zároveň se připravujeme na nové programové období od roku 2021. Aktivity v něm budou pro města ještě zajímavější, například v oblasti veřejného prostranství, což bychom mohli využít na nábřeží Automatických mlýnů, na Palackého třídu či na historické centrum města.

Věřím, že se vše podaří dát dohromady tak, aby se v roce 2021 paralelně k současnému programovému období rozjelo období nové, abychom mohli čerpat nové finance a žadatelé mohli pokračovat v realizaci svých projektů.

Zdroj: Statutární město Pardubice

Zdroj: Statutární město Pardubice

Zdroj: Statutární město Pardubice

Zdroj: Statutární město Pardubice