Rozhovor se senátorem za Vyškovsko a část Brna-venkov  ING. IVO BÁRKEM:

Pane senátore, téma vody je dlouhodobě vaším stěžejním tématem, byl jste jedním z hlavních iniciátorů vzniku senátní komise VODA - SUCHO. Máte strach, že přijde doba, kdy to bude ta nejdražší věc na světě?
Zatím bych tomu neřekl strach, spíše velká obava, protože si myslím, že lidstvo má ještě šanci. Ale musíme se začít chovat zodpovědně. Dokud se nepřihodí to, co se již někde stalo, že po otočení kohoutkem nic nevyteče, lidé neuvěří, že taková situace může vůbec nastat. Neuvědomují si, že zásoby vody nejsou nekonečné. A to hlavně té nejcennější, pitné.
Nepřítel jménem sucho číhá za dveřmi i přes letošní deštivý rok. Řeší ho stovky odborníků. Podle mě by si tím měli začít lámat hlavu především sami lidé. Aby přemýšleli vždy, když otočí kohoutkem.
Tím ale nechci sejmout odpovědnost z odpovědných. Voda je život a opravdu se nechci dožít chvíle, kdy se stane důvodem pro válku, jak slýchávám. Proto jsem rád, že se podařilo komisi, v které jsou zástupci prakticky z celé republiky, v Senátu ustavit a rozjet. My politici chceme šlapat odpovědným orgánům a ministerstvům na paty, aby hrozbu úbytku vodních zdrojů nepodcenily.

Daří se vám to i ve vašem volebním obvodu?
Určitě a nejen v něm. Snažím se pomoci i jinde a jsem rád, když se na mě např. zástupci obcí i mimo můj volební obvod obrací. Zadržování vody v krajině a nové zdroje pitné vody jsou pro mě naprosto prioritní. Jako člen Rady státního fondu životního prostředí jsem podpořil a pomohl s řadu projektů. V mém obvodu se třeba letos bude stavět vodovod v Kojátkách nebo v nedávné době se realizoval důležitý přivaděč pitné vody pro oblast Slavkovska. Nový vodovod oceňují již několik roků také obyvatelé Orlovic.

Ano, je o vás všeobecně známo, že pomáháte všem, a to napříč politickým spektrem.
Jistě. Ale mě se to samému těžko hodnotí. Je třeba se zeptat starostek a starostů mého volebního obvodu, jak oni moji práci a pomoc vnímají. Já to beru jako službu. Senátor by měl pomáhat všem. Ale je třeba říci, že pro téma vody a zadržování vody v krajině, a obecně pro životní prostředí, je nutné ještě mnoho udělat. I když se mnoho projektů podařilo, tak práce nekončí. Jde např. o budování méně nákladných kanalizací a ČOV v malých obcích, nových zdrojů pitné vody, rybníků, vodních nádrží nebo mokřadů, které pomohou vodu zadržet v krajině. A v této práci chci pokračovat a opět pomáhat.

www.barek.cz

Zadavatel: ČSSD Zpracovatel: Vendi s.r.o.