S jakými cíli se vydáváte do volebního klání o křeslo senátora za Hradecko?

Především to jsou dva cíle: prvním je v tom boji samozřejmě uspět a druhým je ve funkci senátora aktivně pomáhat Hradecku. Protože volební obvod nezahrnuje jen stotisícový Hradec Králové, ale také dalších 65 obcí a měst na ploše více než 600 km čtverečních, která řeší řadu drobných i větších problémů. Ne že by jim senátor mohl vždy se vším pomoct, ale mnohdy právě on může být zprostředkovatelem či iniciátorem řešení konkrétních věcí.

Tím se dostáváme k tomu, jak vůbec chápat roli senátora…

Hlavně bych chtěl říct, že to, co já nabízím, je koncept aktivního senátorství. Na billboardech mám napsáno, že v Senátu budu pracovat, nikoliv odpočívat. Je to samozřejmě narážka na dlouhodobé vnímání Senátu jako odkladiště politických veteránů, kdežto já vnímám Senát jako místo, kde lze udělat spoustu dobré práce. Jsem připraven pracovat pro Hradecko ať už tím, že budu k dispozici lidem tady u nás doma s řešením jejich problémů, tak tím, že budu v Praze lobbovat za zájmy našeho regionu, za pružnější řešení zdejších problémů.

Vy už jste vlastně s řešením problémů začal – na pomoc podnikatelům postiženým pandemií koronaviru jste vytvořil web HradecSiPomaha.cz, který propaguje jejich služby. Co vás k tomu vedlo?

Hlavně potřeba pomoct všem, které jarní události a omezení přibrzdily v jejich podnikání a mnohdy jim skutečně velmi citelně zasáhly do jejich práce i samotné existence. Mám to z první ruky, třeba moje manželka má obchod s oblečením v centru města, takže jsem s ní skutečně všechno prožíval den po dni. Myslím, že pokud se do projektu HradecSiPomaha.cz bude registrovat co nejvíc zdejších živnostníků a firem a co nejvíc dalších lidí bude jejich nabídku sdílet, můžeme společně pomoct většímu zájmu o zboží a služby hradeckých podnikatelů. Nejde totiž jen o majitele zdejších obchodů a firem, ale v neposlední řadě také o jejich zaměstnance.

To je určitě důležité téma, které bude ještě dlouho rezonovat. Co další témata a problémy Hradecka?

Hradecko dlouhodobě trápí několik takových evergreenů, které se sice daří posouvat, ale to tempo není vůbec uspokojivé. Z pozice senátora bych chtěl být nápomocen pružnějšímu řešení otázek dopravního napojení našeho regionu, ať už mluvíme o dokončení dálnice, moderních forem železniční dopravy, rychlejší stavby Jižní spojky a Severní tangenty (tedy faktickém budování Třetího okruhu) v Hradci Králové nebo o problémy spojené s hradeckým letištěm. Nejsou tu ovšem jen dopravní témata, dalším problémem je dlouhodobá nedostupnost bydlení, kde myslím, že by mnohem větší roli měly hrát města a obce a být třeba i investorem nájemního bydlení.

To je určitě velké téma. Zastavme se u něj.

Obce skutečně mohou samy investovat do stavby nájemních bytů, nebo alespoň mohou soukromé investory významně podpořit a motivovat k budování nájemního bydlení, které bude skutečně dostupné. Mám na mysli model, který se dlouhodobě osvědčuje například ve Vídni. Jistě není náhodou, že i díky řešení bytových otázek je rakouská metropole řadu let za sebou nejlepším místem k životu. Měli bychom se v Evropě umět inspirovat  řešeními, která fungují. Témat k řešení je ale na Hradecku mnohem víc. Zmíním třeba pomoc zdejším soukromým zemědělcům, kteří jsou těmi, kdo skutečně pečuje o zdejší krajinu, což si mnohdy neuvědomujeme. Hradecko je tradičně zemědělská, nikoliv průmyslová oblast – proto je tu také tak kvalitní životní prostředí. Zemědělství tu mnoho lidí živí, a to, že se zemědělci potýkají s rok od roku větší byrokracií a já bych se nebál říct i buzerací, to je věc, kterou bych chtěl rozhodně řešit.

Kterým celostátním tématům byste se v případě zvolení chtěl věnovat?

Chci říct, že těžiště své práce bych spatřoval skutečně na Hradecku, ale v Senátu by jistě bylo co dělat i pokud jde například o přebujelou legislativu. Ta už nám všem dávno přerostla přes hlavu a vede jednoznačně k hypertrofii práva. Velkým tématem je třeba to, jak přejímáme evropské normy – řada čtenářů určitě slyšela o tzv. GDPR, tedy o směrnici upravující nakládání s osobními údaji, kterou jsme podle mého názoru do národní úpravy nepřevzali zrovna nejšťastněji, takže současný stav je takový, že sice všichni víme, že se mají chránit osobní údaje, ale málokdo ví jak přesně, kdo to má kontrolovat, podle čeho posuzovat atd. A takových případů je celá řada. Stručně řečeno – Senát by mohl ještě efektivněji naplňovat svou roli té pověstné „pojistky demokracie“ a věnovat se třeba i tomu, aby při přejímání evropské legislativy měl své místo zdravý rozum.

Možná už se vás na to někdo zeptal, ale máte zapotřebí kvůli práci v Senátu opouštět práci ve své úspěšné advokátní kanceláři?

Úspěch v práci je jedna věc, ovšem potřeba pomáhat okolí a zajímat se o věci veřejné, podtrhuji s malým "vé", je věc druhá. Mně nikdy nebylo jedno, co se děje kolem mě. To mě už v roce 2002 motivovalo ke vstupu do ODS a do politiky vůbec. Když to shrnu, v pracovním životě jsem už dosáhl na lecjaké mety, byl jsem členem Rady a Zastupitelstva města Hradce Králové, poslancem, členem Legislativní rady Vlády ČR, byl jsem i náměstkem ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, takže teď, dokud jsem ve věku, kdy na to mám ještě dost sil, bych rád aktivně pracoval pro společnost jako senátor a byl tak prospěšný Hradecku a zdejším lidem.

Takový by tedy byl Pavel Staněk – senátor. A jaký je Pavel Staněk – manžel, otec, člověk v soukromí?

To je možná spíš otázka pro moji rodinu (smích). Snažím se být co nejlepším manželem a tátou, asi jako všichni chlapi. Se ženou jsme spolu už 26 let, což je doba, po které jeden druhého zná velmi dobře. Navíc syn nám dorostl do věku, kdy se stává víc a víc samostatnou jednotkou a my máme zase víc prostoru sami na sebe, často se vydáváme na výlety po Čechách, někdy vyrazíme na kolech, někdy na motorce. Snažíme se žít aktivně. A já, když mám chvíli jenom pro sebe, rád čtu nebo sportuju.

JUDr. Pavel Staněk (* 1973) spojil s Hradcem Králové prakticky celý osobní i profesní život, žije tu se svou rodinou. S manželkou Monikou založil v roce 2011 nadační fond Aquapura na pomoc pacientům s poruchami srážlivosti krve. Po absolutoriu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity pracoval jako mluvčí a asistent předsedy Krajského soudu v Hradci Králové. Působil jako první náměstek ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, byl poslancem a pracoval mimo jiné v Legislativní radě vlády nebo jako místopředseda Ústavně právního výboru. Po skončení mandátu v roce 2013 se vrátil k práci v advokacii, dnes je řídícím partnerem advokátní kanceláře mezinárodní právní a daňové skupiny Arrows, kterou spoluzakládal. Je členem Rotary Clubu. Členem ODS je od roku 2002.

 www.aktivnisenator.cz

Zadavatel/zpracovatel: ODS