Pokud plánujete použít barvu na zárubně, nejlepší venkovní antikorozní barvu na kov nebo budete pracovat s barvou na železo, ujistěte se nejdříve, že na kovovém povrchu není rez. Jestliže už tam je, může ovlivnit adhezi barvy a urychlit další korozi. V takovém případě budete pravděpodobně muset použít odstraňovač rzi. Jak a kdy tak učinit? To se dozvíte v tomto článku.

Co je odstraňovač rzi?

Pojďme si nejdříve říci, co takový odstraňovač rzi vlastně je. Odstraňovač rzi je chemický přípravek, který se používá k odstranění koroze z kovových povrchů. Jeho složení obvykle obsahuje kyseliny nebo chelatační činidla, která reagují s oxidy železa a rozkládají je na rozpustné látky. Ty se pak mnohem snadněji odstraňují. Odstraňovače rzi se dodávají v různých formách, v podobě tekutin, gelů nebo sprejů a jsou určeny pro různé aplikace a povrchy.

Jak a kdy se používá?

Rez většinou vzniká tam, kde je předmět vystaven vlhkosti, soli nebo jiným korozivním látkám, proto je pravidelná kontrola a údržba klíčová. Odstraňovač koroze použijte okamžitě, jakmile spatříte první známky koroze na jakémkoli kovovém povrchu. Je důležité, abyste zasháhli dříve, než se koroze rozšíří a poškodí předmět ještě více, což může být nákladnější na opravu, nebo dokonce už nezvratné.

Použití odstraňovače rzi závisí na rozsahu a umístění koroze. Pokud se vyskytuje na menších plochách nebo v povrchových vrstvách, může být odstranění relativně jednoduché. Dříve než se pustíte do odstraňování rzi, nasaďte si na ruce a oči ochranné pomůcky, protože chemické složky mohou být agresivní.

Příprava povrchu

Před aplikací odstraňovače rzi je potřeba povrch důkladně očistit od nečistot, prachu a mastnoty. Zvýší se tím účinnost přípravku.

Aplikace odstraňovače

Podle pokynů na obale naneste odstraňovač rzi na zasažená místa. U menších ploch je vhodné použít štětec nebo hadřík, zatímco u velkých ploch se vyplatí použít sprej nebo gel. Některé produkty se nechávají působit krátkodobě, jiné zase déle. Řiďte se proto návodem od výrobce.

Reakce

Po nanesení odstraňovače nechte přípravek reagovat s rzí podle pokynů výrobce. V průběhu této doby se chemikálie váží na oxidy železa a proměňují je na rozpustné látky.

Odstranění zbytků

Po ukončení reakční doby odstraňte zbytky odstraňovače a uvolněné rzi. Použít k tomu můžete vodu, hadr nebo kartáč. Je důležité i důkladně opláchnout povrch, aby se odstranily všechny chemikálie, které by mohly ovlivnit další kroky úpravy povrchu.

Ochrana povrchu

Jakmile rez odstraníte a důkladně vysušíte povrch, aplikujte ochrannou vrstvu. Tou může být základní antikorozní nátěr nebo přímo finální antikorozni barva na kov. Tímto krokem zajistíte dlouhodobou ochranu kovu před další korozí.

Účinné odstranění rzi

Odstraňovač rzi je tedy účinným nástrojem v boji proti korozi, který umožňuje obnovit a chránit kovové povrchy. Jeho správné použití závisí na typu a rozsahu koroze, tak i na specifických pokynech výrobce. Pokud se dobře připravíte a prostředek správně aplikujete, dosáhnete výborných výsledků a prodloužíte životnost vašich kovových předmětů. Abyste problémy se rzí vyřešili profesionálně a bezpečně, neváhejte investovat do kvalitních odstraňovačů rzi a ochranných nátěrů.