Je nesporné, že antibiotika (ATB) přestávají fungovat, protože si na ně bakterie vytvářejí odolnost. Co za tím stojí?

Zdroj: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Hlavní hnací motor pro rozvoj a šíření rezistence bakterií na ATB je jejich užívání. Samozřejmě někdy je jejich indikace nezbytná, ale problém vyvstává tehdy, když jsou užívána nevhodně a nesprávně.

Mohou rezistentní bakterie napadnout i naprosto zdravého člověka, který ATB téměř neužívá?

Bohužel ano. Zároveň pokud dojde k infekci např. u hospitalizovaného pacienta, který je už oslaben základním onemocněním, často se prodlužuje doba hospitalizace a zvyšují se náklady na léčbu.

Které diagnózy se nejčastěji léčí nevhodně pomocí ATB, a kvůli tomu se podporují rezistentní bakterie?

Jedná se především o respirační infekce, protože většina z nich je vyvolána viry. Jenže odlišení virové a bakteriální infekce může být někdy zapeklité.

Máte tedy nějakou radu pro lékaře, jak rozlišit původce infekce – bakterie vs. viry?

Sám se snažím na základě příznaků, které udává pacient, a nálezů při vyšetření stanovit pracovní diagnózu. Poté se zamyslím, jak časté je zastoupení bakterií u daného onemocnění. Podle toho buď volím léčbu jednotlivých příznaků, nebo antibiotickou terapii.

Zdroj: Youtube

Co může udělat každý z nás, abychom si ATB ochránili?

Snažme se ATB neužívat, co to půjde. Neměli bychom je aktivně vyžadovat. Naopak lékař by měl s námi otevřeně probrat naši situaci a vysvětlit nám, jaké jsou přínosy či rizika ne/předepsání ATB.

Pacienti se mohou setkat i s tzv. odloženou preskripcí. Co to znamená?

Někdy není jasné, zda je nutné nasadit ATB. Řešení představuje také tzv. odložená preskripce. Pokud je např. pátek a nejsem si jistý, zda předepsat ATB, mohu se s pacientem domluvit, že mu vydám recept a on si ho vyzvedne v případě, že se stav do určité doby nezlepší, či se naopak zhorší.

Zdroj: Shutterstock

To je velmi zajímavé. Jak se k tomu staví pacienti? Dojdou si nakonec pro recept?

Většina pacientů si recept na ATB nakonec nevyzvedne, a přesto se vyléčí. Jsme rádi, že k tomu takto přistupují. Právě toto jsou kroky k zachování léčivých účinky ATB.

Běžné trvání infekcí:

  • Bolest v krku - 7 dní
  • Běžné nachlazení - 10 dní
  • Zánět vedlejších nosních dutin - 18 dní
  • Kašel nebo bronchitida 21 - dní

Antibiotika v mnoha případech nejsou nutná.

Více na www.antibiotickarezistence.cz. Realizátorem projektu Prevence antibiotické rezistence je Státní zdravotní ústav. Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. www.eeagrants.cz.