Studie z konce roku 2018, která se uskutečnila pod vedením Dr. Ronalda Collmana, profesora medicíny na University of Pennsylvania v USA, ukázala, že fonendoskopy jsou pokryté řadou bakterií. Ne vždy jde o nebezpečné druhy, ale objevil se na nich například i zlatý stafylokok, který způsobuje vážné infekce.

Studie zkoumala 40 fonendoskopů používaných v nemocničním prostředí, konkrétně na jednotce intenzivní péče. V 20 případech šlo o klasické fonendoskopy, které nosili lékaři nebo sestry neustále s sebou, v dalších 20 se jednalo o jednorázové stetoskopy používané výhradně na pokoji přímo u pacienta. Všech 40 fonendoskopů bylo pokryto velkým množstvím bakterií, z nichž některé mohou způsobovat závažná onemocnění.

Zdroj: Pixabay.com
Zdroj: Pixabay.com

Autoři studie ale zdůrazňují, že sekvenování DNA, které bylo použito na rozeznání jednotlivých druhů bakterií, není schopné odhalit, zda šlo o živé nebo mrtvé mikroorganismy. Proto zatím není jisté, zda může být fonendoskop doopravdy zdrojem nákazy. Proto je třeba udělat ještě další studie.

Autoři studie se také snažili najít nejvhodnější metodu pro čištění fonendoskopu. Na 10 stetoskopech použili standardizovanou metodu čištění peroxidem vodíku po dobu 60 sekund. 20 fonendoskopů nechali jejich majitelům vyčistit podle jejich vlastních zvyklostí, nejen tedy peroxidem vodíku, ale také bělícími ubrousky nebo alkoholem.

Zdroj: Pixabay.com
Zdroj: Pixabay.com

Zatímco standardizovaná metoda snížila počet bakterií na stav čistoty v polovině případů, individuální čištění jenom v 10 procentech zkoumaných fonendoskopů. Proto studie doporučuje zatím používat standardizovaný způsob čištění a používat na jednotkách intenzivní péče jednorázové stetoskopy, které budou ponechány přímo na pokoji pacienta. Dojde tak sice ke snížení počtu bakterií, ale zároveň upozorňují, že absolutní hygienickou čistotu, jako má nový fonendoskop, nebudou mít ani při pravidelném čištění.

I když se celý den nezastavíte, nezapomínejte na pravidelné čištění vašeho fonendoskopu. Pokud už ho máte opravdu dlouho, možná je načase koupit si nový kousek. Pokud zatím nad výměnou neuvažujete, dají se koupit také jednorázové návleky na hlavici fonendoskopu, případně náhradní díly na váš starý fonendoskop, včetně samotné membrány, která se přímo dotýká pacientova těla.

Zdroj: Pixabay.com
Zdroj: Pixabay.com