Co je dobré vědět, než založíte firmu s dalšími lidmi

Ať už se rozhodnete založit firmu ve dvou, ve třech nebo i více lidech, je na místě si pořádně rozmyslet, kdo bude vaším společníkem. Komplikacím se totiž dá předejít ještě před vznikem společnosti – stačí se seznámit s několika zásadními pravidly. Co si tedy předem promyslet a zjistit?

Stejný pohled na podnikání

Před sepsáním společenské smlouvy a plánováním byznysové budoucnosti se objektivně zamyslete nad svými společníky. Víte, jak se chovají v krizových obdobích a ve stresu? Věříte jim? Shodli jste se na vizi společnosti, strategii nebo investicích? Obchodní vztahy často ztroskotají právě na těchto bodech, proto je nepodceňte.

Nastavení podmínek ve společenské smlouvě

Když máte v základních otázkách jasno, můžete přejít k sepsání společenské smlouvy. Při založení firmy ve více lidech se většinou nevyplatí použít obecný vzor z internetu. Svou situaci a nastavení podmínek proto proberte s advokátem, který pro vás sepíše smlouvu na míru.

A proč vše podrobně řešit už na začátku? Založení společnosti je poměrně levná záležitost, takže řadu podnikatelů nepříjemně překvapí, kolik stojí následné změny společenské smlouvy, likvidace firmy a další operace s ní spojené. Tyto úpravy mohou vyjít i na desítky tisíc.

Kdo je společník a kdo jednatel?

Rozhodně je také na místě neplést si dojmy a pojmy a vědět, jaký je rozdíl mezi jednatelem a společníkem. Obě funkce musí být ve společnosti zastoupeny. Společníků i jednatelů může mít firma několik. Zároveň je možné, aby byl jeden člověk jak jednatelem, tak společníkem. Ve zkratce se liší následovně:

Společník drží podíl ve firmě – je vlastník

Společník skládá základní kapitál a hlasuje na valné hromadě. Za firmu nejedná a neručí svým majetkem. Když je pouze jeden, vlastní 100% podíl firmy, a tedy 100% hlasovací práva. Jestliže je společníků více, mohou si podíly libovolně rozdělit a strukturu vlastnictví pak uvedou ve společenské smlouvě.

Ve společenské smlouvě je tedy třeba definovat, kdo vše bude majitelem firmy. Podle toho si definujete podíly, složíte základní kapitál a hlasujete na valné hromadě. Pamatujte, že v případě dvou společníků není 50:50 vždy ideálním řešením. Řekněte si předem, kdo rozhoduje. Podíly si můžete rozdělit například podle přínosu každého z vás.

Jednatel společnost řídí a rozhoduje – vystupuje jejím jménem

Jednatel podepisuje smlouvy, má přístup k bankovním účtům a účetnictví. Za dluhy ručí i vlastním majetkem – kdyby nejednal s péčí řádného hospodáře a společnost by se dostala do problémů, může se stát, že bude povinen firmě nahradit škodu.

Když má firma pouze jednoho jednatele, jsou jeho pravomoci jasné. Jestliže ve společnosti působí více jednatelů, existují dvě možnosti:

  • Jednatelé zastupují firmu společně. To znamená, že odsouhlasení smluv a další rozhodnutí musíte učinit všichni, bez podpisu ostatních jednatelů nebudou platná.
  • Jednatelé zastupují firmu samostatně. Každý z vás má právo rozhodovat sám za celou firmu. Ve společenské smlouvě si upravíte, zda to platí pro všechny případy, nebo si pravomoci upřesníte například stanovením limitů (tzn. za jakých podmínek jednáte samostatně a kdy musí rozhodnout všichni).

Co když se jeden z vás rozhodne prodat svůj podíl?

Do společenské smlouvy mezi několika majiteli je vhodné zahrnout tzv. předkupní právo. To znamená, že když bude jeden společník chtít z podnikání vystoupit a prodat svůj podíl, musí ho nejdříve nabídnout ostatním společníkům.

Ukončení podnikání

Kdyby spolupráce i přes veškerou snahu v budoucnu nefungovala podle vašich představ, máte několik možností, co udělat. Podstatné je, zda budete schopni se na postupu dohodnout.

Při potížích mezi společníky často dochází k rozdělení podílů. Společník převede svůj podíl na jiného nebo na další osobu mimo firmu (s tím však musí souhlasit všichni stávající společníci). Současně můžete změnit název s.r.o. – například pokud obsahoval jméno toho, kdo ze společnosti odchází.

V případě, že společníci dojdou k názoru, že už v podnikání nechtějí žádným způsobem pokračovat, mohou nastat dvě situace:

  • Prodej s.r.o. Firma bude nadále existovat, ale s novým společníkem. Společnost nabídnete přímo jinému podnikateli nebo si prodej zařídíte přes specializovanou firmu, která se zabývá ready-made společnostmi.
  • Likvidace s.r.o. Tento proces není snadný, k ruce budete potřebovat odborníka. Cena za likvidaci společnosti začíná na 20 000 Kč bez DPH. Nakonec dojde k výmazu vaší s.r.o. z obchodního rejstříku, a tak firma zcela zanikne.

Potřebujete poradit?

Jestli stále váháte, jak si nastavit podmínky ve společenské smlouvě, nebo jste se ocitli v situaci, kterou neumíte vyřešit, obraťte se na poradenskou firmu Jake&James Accounting. Odborníci vám pomohou se založením společnosti a sepsáním smluv, se změnami, s převody podílů i s prodejem či likvidací firmy. Postarají se také o to, aby vaše podnikání probíhalo hladce a bez starostí – ať už právě začíná nebo končí.