„Nemyslíme si, že se nyní budou houfně přestavovat open space na jednotlivé kanceláře, to se zcela jistě nestane. Zabránit šíření virů se dá i mnohem méně náročnými cestami než přestavováním kanceláří,“ říká Petr Bořuta, marketingový specialista firmy CAPEXUS.

 Příčky, paravány a další způsoby, jak rozdělit prostor

 Jako řešení se nabízí prostory vybavené dobře rozmístěnými paravány či příčkami tak, aby místnosti bylo možno rozdělovat podle potřeby. Vhodná jsou i plexiskla při nutnosti častého kontaktu s klienty.

 „Je možné, že se budeme méně setkávat s většími open space prostory. Například jeden z našich klientů chce projektované kanceláře rozpůlit tak, aby v jednotlivé místnosti bylo maximálně 12 zaměstnanců místo plánovaných 24,“ doplňuje Jan Andrle, architekt firmy CAPEXUS, která se zabývá návrhy a realizací kanceláří na míru.

Zdroj: Autor fotografie: Alexander Dobrovodský                                                                                     

Přenos virových onemocnění může probíhat i přes nepřímý kontakt se sdílenými povrchy, pronajímatelé budov tak nadále dodržují přísné hygienické podmínky a pravidelnou dezinfekci prostor. Více se instalují i bezdotyková zařízení: vodovodní baterie, dávkovače papírových ručníků či dávkovače mýdla a dezinfekce.

Zdroj: Autor fotografie: Alexander Dobrovodský                                                                                      

Hybridní spolupráce a důležitost kanceláře jako sídla

Mnohé firmy si fungování na dálku již vyzkoušely a nezaznamenaly propad produktivity. Část zaměstnanců v kanceláři a část na home office ovšem může efektivně fungovat jen tehdy, pokud společnosti investují do technologií, zejména do videokonferenčních systémů. V budoucnosti lze očekávat nárůst prostor pro spolupráci na úkor jednotlivých pracovišť.

„Všem na home office chyběl lidský kontakt. Potvrdilo se to, co prosazujeme již dlouho: kanceláře by měly být navrhovány jako sídla, jako místa, kde vzkvétá kultura firmy a kde se sdílí know-how,“ řekla Apolena Weissová na konferenci hybridní konferenciBudoucnost (spolu) práce odkudkoli“.

Přechod k bezpečnějším kancelářím nemusí probíhat skokově a za cenu velkých investic. Již malé úpravy a hygienická opatření dokážou výrazně snížit riziko šíření viru. Výsledkem je příspěvek k bezpečnosti, který ocení nejen samotné firmy, ale i jejich zaměstnanci.

Pokud chcete připravit kanceláře na budoucnost a nevíte kde začít, využijte službu Workplace Scan, který určí příležitosti pro změnu prostor ve vaší firmě sestavené na základě doporučení týmu odborníků na pracovní prostředí.