Jak se vyhlášení nouzového stavu v České republice dotklo provozu a chodu společnosti Moravia Systems?

Na úvod bych rád poděkoval všem zaměstnancům, kteří svým zodpovědným přístupem dokázali udržet společnost v plném provozu, a tím zajistit podporu našim zákazníkům. I když to v počátku nebylo vůbec jednoduché, zejména z důvodu zajištění nedostatkových ochranných pomůcek a desinfekčních prostředků. Musím však vyzdvihnout obrovskou solidaritu našich zaměstnanců. Ti svojí šikovností zajistili ve velmi krátké době dostatek šitých ochranných roušek pro interní potřeby i pro potřeby rodinných příslušníků. Získali jsme také zásilky chirurgických roušek od našich zahraničních dodavatelů, za což jim patří veliké díky.

Museli jsme zvládnout rychlý přechod na home office a telekonferenční komunikaci jak uvnitř společnosti, tak s našimi zákazníky. Myslím, že tato situace přispěla k lepší komunikaci mezi jednotlivými útvary.

Ovlivnil současný stav trh, na kterém se pohybujete?

Určitě ano a změn bude asi ještě daleko více, než si teď dokážeme představit. Já však doufám, že krize a propad hospodářství narovná stav v oblasti spotřeby a pomůže přežít firmám, které jsou založeny na kvalitě produktů, nikoliv těm, které dlouhodobě sázejí na low cost princip. Osobně tuto situaci vnímám jako obrovskou příležitost k posílení postavení naší společnosti na trhu, jelikož všechny produkty, které jsme si před dvěma roky zvolili, by měly být, zejména v této době, růstové.

Projevil se stav, spojený s onemocněním Covid-19, na tržbách a získávání nových zakázek?

V současné době není vůbec jednoduché zajistit plnění zakázek, zejména proto, že máme velké množství dodavatelů ze zemí, kde problém s onemocněním Covid-19 zasáhl mnohem tvrději. Jedná se zejména o Čínu, Itálii a Španělsko. Přesto se nám v tomto období podařilo díky dlouhodobým partnerským vztahům vyexpedovat zakázky ve výši cca 45 mil. Kč, což odpovídá výkonům z minulých let. V oblasti získávání nových zakázek se nám určitě vyplácí trpělivá práce na pozměněné struktuře zákaznického portfolia. I v období pandemie tak naše společnost zaznamenává vzestupný trend a za poslední měsíc a půl si připsala objednávky za více než 60 mil. Kč.

Jaké důležité zakázky společnost Moravia Systems v posledním období získala?

Každá získaná zakázka je pro nás důležitá, proto jsem rád, že se nám dařilo získávat zakázky průřezově na všechny produkty, které jsme si určili. Kolegům z našeho servisního oddělení se podařilo získat zajímavou zakázku pro velmi sledovanou odstávku na Unipetrolu, která by se při úspěšném splnění měla stát velmi důležitou referencí. Další významnou zakázkou jsou dodávky pro společnost Tenza, kde se naše společnost podílí na výstavbě tepelného napáječe z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. V oblasti vlastní výroby potrubního uložení jsme získali, ve spolupráci s naším ruským partnerem, zakázku pro společnost Casale Project na projekt TOAZ Toljatti Rusko. V neposlední řadě musím také zmínit velmi dobrou kooperaci se společností MND a. s., jež společně s námi patří do skupiny KKCG, pro kterou budeme zajišťovat dodávky na zakázky Mikulov 5 a Otnice.

Jaké změny a úkoly společnost v nejbližším období čekají a jak bude své plány díky pandemii měnit?

Všichni víme, že nás nečeká nijak jednoduché období, které přinese ještě rychlejší změny v našich plánovaných krocích. Nyní nás čeká období, kdy prodej části našeho sortimentu bude přecházet do internetového prostředí e-shopu. Chceme využít zejména síly skupiny KKCG v tomto segmentu a ve spolupráci ze sesterskými společnostmi AUTOCONT a.s. a Internet Projekt, s.r.o. bychom rádi dosáhli postavení lídra na trhu v našem segmentu. Dalším velmi důležitým krokem bude dobudování nového areálu ve Vracově. Vznikne tak ucelené středisko pro prodej a servis armatur a také větší výrobní prostory pro výrobu závěsů a uložení potrubí. To vše bychom chtěli podpořit možným dokončením akvizice montážně-servisní společnosti. Toto období se snažíme vnímat jako obrovskou příležitost pro zvýšení našeho tržního podílu na trhu.

 Ilustrační foto.Zdroj: Moravia Systems a. s./archiv

Společnost Moravia Systems předala minulý týden hodonínské nemocnici TGM šek ve výši 200 000 Kč.
Tato částka byla z velké části vybrána jejími zaměstnanci, jako poděkování všem sestřičkám a doktorům za práci, kterou pro nás v tomto nelehkém období dělají. Šek předal obchodní ředitel společnosti Petr Kučera s kolegyní Ivanou Jelínkovou. „Je obdivuhodné, jak se zaměstnanci i vedení podobných společensky odpovědných firem staví k aktuální situaci. S jakou samozřejmostí, pokorou, empatií a sounáležitostí se zdravotníky pomáhají. Děkujeme srdečně, a to nejen za úžasnou finanční částku, ale také za dodávku roušek a dalších drobných dárků,“ vyjádřil se ředitel Nemocnice TGM Hodonín, Ing. Antonín Tesařík. Peníze půjdou na nákup zdravotnického zařízení – detekční systém pro molekulární biologické vyšetření a bezdrátový ultrazvuk.