Nejen celá společnost byl zaměstnána diskuzemi, kdo bude novým prezidentem České republiky, ale i ve škole se toto téma dětem naskytlo. Mohly si ve dvoukolových volbách nanečisto zkusit vybrat svého kandidáta a následně porovnávat, jak jejich názor korespondoval s názorem veřejnosti. Děti k volbám přistoupily velmi zodpovědně, v každém kole se všichni přítomní žáci voleb zúčastnili.

Silným zážitkem je vysvědčení. Budu mít dobré známky? Zlepšil jsem se nebo je třeba někde přidat? Nejvíce jsou ale v očekávání vždy prvňáčci. Vyzkoušeli napsat si svoje sebehodnocení formou smajlíků, poté již nastala chvíle samých jedniček na úředním dokumentu doplněná slovním hodnocením paní učitelky. Ale ani ostatní školáci nezůstali pozadu a chlubili se svými úspěchy kamarádům.

Po jarních prázdninách probíhala třídní kola recitace, která vyvrcholila školním kolem. Eliáš Hrubý a jeho mladší bratr Adrian postoupili do oblastního kola, které se konalo 16. března v Pelhřimově. Vloni se Eliáš Hrubý probojoval do celostátního kola. I letos se podařilo Eliáši Hrubému nejlépe odrecitovat v místním kole a postoupit do okresního kola své kategorie 4. - 5. tříd.  Adrian se vydal stejnou cestou jako starší bratr a rovněž postupuje od okresního kola v kategorii 2. - 3. tříd. Kluci, držíme pěsti.

Zdroj: ZŠ Rynárec

Na začátku února se nakupilo několik akcí v jednom týdnu. Nejdříve to byla společná akce „Jak to chodí ve škole“, na které se sešli předškoláci s prvňáky společně s rodiči. Následoval čtyřdenní lyžařský kurz páťáků na Křemešníku a v sobotu 11. února karneval. Letos se ho zúčastnila necelá stovka masek. Děti se zabavily v tělocvičně při soutěžích, rodiče si popovídali a ochutnali něco dobrého ze školního bufetu. V tombole bylo mnoho krásných cen, za které rodičům mockrát děkujeme. Mariánka Brožová s Adélkou Jarošovou reprezentovaly naši školu na Pelhřimovském minizvonku, kdy za klavírního doprovodu pana ředitele získala Mariánka krásné 2. místo a Adélka čestné 4. místo.

Co se dělo dále? Na zahálku nebyl prostor. Březen je měsíc knihy, proto k nám do školy přijela na besedu paní spisovatelka Marie Špačková, na konci měsíce proběhne již tradiční Noc s Andersenem spojená s nocováním ve škole. Zasportovali jsme si při Florbálku s tatínky, kdy turnaj trval celé čtyři hodiny. Ve středu 15. března se konalo „Odpoledne otevřených dveří“ od 12.30 – 16.00 hodin. Ve stejný den od 15 hodin si předškoláci s prvňáky zařádili v tělocvičně s Martinem Moravcem. Ve středu 5. dubna se koná zápis do první třídy. Na konci aprílového měsíce si vyjedeme do Českých Budějovic do planetária.

To už bude jaro v plném proudu a my budeme s velkou chutí využívat naše krásné hřiště s atletickou dráhou, na což jsme se již několik let moc těšili. A jsme rádi, že ho máme.

Za kolektiv zaměstnanců školy, Dana Sochorková

Rozhodujete se jakou základní školu vybrat?

Hledáte malý třídní kolektiv, kde se s Vaším dítětem bude opravdu individuálně pracovat?
Není to daleko!

TO JE ZÁKLADNÍ ŠKOLA RYNÁREC

  • Individuální přístup k dětem
  • Zkušený pedagogický sbor
  • Technické zázemí (interaktivní tabule, školní tablety, PC učebna, 3D tiskárna)
  • Nezapomínáme však na zdravý selský rozum a přirozený vývoj dětí
  • Nově zrekonstruovaná budova, tělocvična a nové sportoviště přímo v areálu
  • Školní družina a mimoškolní činnost (angličtina, němčina, kopaná, florbal, aerobik, flétny, logopedie, mladý zdravotník, šikovné ruce)
  • Pro zájemce plavecký výcvik a kurz lyžování každý rok
  • Účast a úspěchy v olympijském víceboji (3. a 1. místo v celorepublikovém měřítku – výhra 70.000,-Kč)

Přijďte se podívat kdykoli – den otevřených dveří máme každý vyučovací den.
Dobré autobusové i vlakové spojení.

Zápis do 1. ročníku proběhne ve středu 5. dubna 2023 od 12 do 16 hod

Malý kolektiv = velké základy!!!
Pro své poklady uděláme vše!

Přesvědčte se na www.zsrynarec.cz, tel.: 608 138 968

Peroutka Tomáš – ředitel školy