Dlouhodobou aktivitou obalového průmyslu a obcí má 99 % obyvatel možnost třídit odpady. Nejčastěji mohou odpady separovat prostřednictvím barevných kontejnerů, které potkáváme na ulicích, nebo třídí do menších nádob umístěných přímo u rodinných domů. Někde třídí lidé své odpady místo do nádob do barevných pytlů. Většinou platí i výše zmíněná barevná škála – tedy do modré papír, do žluté plasty a tak dále. Jenže kam vytřídit nápojové kartony, když mi chybí oranžový kontejner? I takové situace existují. Možností je několik – ze všeho nejdřív začneme hledat oranžovou samolepku s nápisem NÁPOJOVÉ KARTONY na přítomných barevných kontejnerech. Právě nápojové kartony se totiž poměrně často třídí např. do žlutého kontejneru společně s plasty nebo s papírem do modrého kontejneru. Další možností je sběr nápojových kartonů prostřednictvím sběrného dvora, to zjistíme z místní obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady.  

 Zdroj: Asset Media
Nápojové kartony od mléka, vína nebo džusů můžeme třídit tam, kde je tato oranžová samolepka.

Velké regionální rozdíly panují i ve způsobu třídění kovů. Zatímco někde považujeme již za samozřejmost šedé kontejnery, do nichž kovy třídíme, jinde mohou mít nádoby na kovy i jinou barvu, a že jsou určeny na sběr kovů, zjistíme až podle šedé samolepky s nápisem KOVOVÉ OBALY nebo KOVY.  Nádoby na sběr kovů poměrně rychle přibývají, v celé ČR je jich již více než 6 700. Ale stejně jako u nápojových kartonů existuje i varianta sběru ve směsi, to znamená, že kovy lze třídit například do žlutého kontejneru s plasty, musí ale na něm být návodná samolepka šedé barvy. Připočteme-li i tyto nádoby, pak je v ČR již více než 17 tisíc kontejnerů na sběr kovů, do nichž může své kovové odpady třídit více než polovina obyvatel ČR. Někteří z nás jsou zase zvyklí třídit kovové obaly do pytlů, které dostávají od městského úřadu a ve stanovených termínech je vynést před dům, odkud je svozová firma sváží. Někde se o sběr kovů několikrát ročně starají dobrovolní hasiči, jinde s nimi musíme do sběrného dvora nebo je můžeme odvézt do výkupny druhotných surovin. Způsobů jak třídit kovy a dát jim šanci na nový život je tedy více.

 Zdroj: Asset Media
Někde třídíme kovy do šedých nádob, jinde třeba do žlutých – napoví nám tato šedá samolepka

V některých obcích nemusí platit obvyklá barevná škála nádob na třídění odpadu, někde mohou mít nádoby jednotnou barvu, ale co do které třídit poznáme právě podle návodné barevné samolepky, která je na každé z nádob nalepena. Sledovat tyto samolepky je tedy velmi užitečné. Právě ony jsou totiž naším velmi užitečným průvodcem v místech, kde je třídění odpadů oproti zažitým standardům trochu odlišný.