JAK NA TO?

Jsem přesvědčen, že pro opětovný posun Hradce dopředu je potřeba, aby se setkalo několik věcí, a to kvalitní architekti a urbanisté, nezávislost, dlouhodobá vize, nadhled, zájem a odvaha vedení města.

Je třeba, aby v Hradci působili špičkoví architekti a urbanisté, a to jak místní, tak mimohradečtí či dokonce zahraniční. Je třeba organizovat profesionální mezinárodní architektonické soutěže a na kvalitní architekturu vyčlenit dostatečné finanční prostředky. Je třeba dosáhnout toho, aby se o Hradci vědělo, že podporuje kvalitní architekturu a samotní architekti měli zájem v našem městě působit. Je potřeba, aby byl Hradec vnímán jako kompetentní partner pro investory, který rozvoj města plně podporuje – teď je tomu bohužel spíše obráceně! V případě soukromých staveb je třeba tlačit na investory, aby přicházeli s kvalitními architektonickými návrhy. Toto bohužel v Hradci již poměrně dlouhou dobu chybí, v jiných městech to ale jde, jako příklad můžeme vzít Litomyšl, ve kterém bylo vedení města schopno dohodnout „zelenou“ podobu prodejny „Lidl“, která je ekologicky i vizuálně mnohem vstřícnější než obvyklý Lidl, jaký máme třeba na Brněnské ulici vedle Plachty. Tedy malá Litomyšl dotlačí globální korporaci k tomu, že upraví svoji typovou stavbu. Je tedy více než jasné, že když se tomu město věnuje a je důrazné, tak to jde.

Zdroj: JUDr. Jan Holásek, LL. M.

Lidl Litomyšl

 

Město musí při přípravě a realizaci jeho rozvoje spolupracovat se špičkovými architekty, a to již při územním plánování a pochopitelně pak i při projektování veřejných staveb. V současné době má Hradec odbor hlavního architekta, prostřednictvím kterého město spolupracuje se soukromými architekty, respektive architektonickými kancelářemi. Vedle toho má Výbor pro uzemní plánování a rozvoj města, který je poradním orgánem zastupitelstva. Členy výboru jsou někteří hradečtí architekti, nejsou zde však žádní architekti mimohradečtí. Velký problém je ale to, že je ustanoven politicky a je výrazem vůle vládní koalice! V současné chvíli jsou v něm 4 zástupci za hnutí ANO 2011, 3 za ODS, 2 za Zelené a Změnu pro Hradec a vždy jeden za opoziční strany, tedy HDK, Piráty, KDU a KSČM. Osobně jsem se usilovně snažil hned po volbách o to, aby byli za členy výboru přijati i mimohradečtí špičkoví architekti, a to jak z praxe, tak z akademické sféry, a účast několika z nich jsem předem dohodl. Mohli jsme tak mít ve výboru největší jména české architektury. Bohužel můj návrh byl vedením města odmítnut.

Další možností pro lepší koordinaci plánované výstavby v našem městě je vytvoření městské projekční kanceláře, tedy městské organizace, která by se věnovala architektonickým projektům a urbanismu ve městě. Obdobnou městskou projekční kancelář jsme v Hradci měli i za první republiky a v současné době působí například v Brně nebo ve Zlíně. Jako další možnost se nabízí liberecké řešení, tj. vytvoření rady architektů jako poradního orgánu vedení města. Každé řešení, odbor architekta, výbor, projekční kancelář nebo rada architektů má své výhody a nevýhody a samo o sobě město nespasí. Malá Litomyšl, která je určitou ikonou současné městské architektury má obdobně jako Hradec hlavního architekta. Brno, které udělalo za poslední léta obrovský pokrok má městskou projekční kancelář. Zásadní, co se v zapojení architektů a urbanistů do městských orgánů týká, je ale jedna věc, aby v nich byli skuteční a nezávislí odborníci, kteří nejsou závislí na městských zakázkách, kteří svobodně vyjadřují názor a do města přinášejí odbornost a zkušenosti, ať již z výstavby v naší republice či dokonce zahraničí.

 

Zdroj: JUDr. Jan Holásek, LL. M.

Ani hlavní architekt, ani městská projekční kancelář či rada architektů městu nepomůže, pokud vedení města nebude mít dlouhodobou vizi, která bude přesahovat jedno funkční období, kam město vést a opravdový a odborný zájem na kvalitním dlouhodobém rozvoji města, tak jako ho měl v Hradci František Ulrich, stejně jako měla moderní Litomyšl starostu pana Brýdla. Hradec Králové dle mého potřebuje vedení, které se nebojí nových věcí, které je kompetentní a ve věci rozvoje a investic se umí pohybovat a takové, které na jednu stranu se stavebníky aktivně spolupracuje, na druhou stranu tvrdě brání zájmy města. Vedení, které bude jako kdysi Ulrich aktivně vyhledávat architektonickou špičku a komunikovat s ní. Vedení, které bude aktivně obhajovat zájmy Hradce na krajské úrovní (kraj například přispěl na výstavbu fotbalového stadionu jako stavby celokrajského významu) a rovněž na úrovni celostátní v Praze. Ať se nám to líbí nebo ne, velké projekty a investice se často rozhodují v Praze. Nezbytné je i to, aby zástupci města na jakékoliv úrovni překonali svou ješitnost a plánovali rozvoj města dlouhodobě i do časů, kdy už nemusí být ve svých funkcích, tak se dle mého pozná člověk, který chce město posunout dopředu.

  

                                JUDr. Jan Holásek, LL. M.
zastupitel města Hradec Králové a kandidát na senátora za Hradecko