Velmi nízká cena studia může znamenat nízkou kvalitu výuky a vést následně ke zklamání a ztrátě motivace. Rovněž nedostatek informací o studiu nebo nízký počet lektorů a studijních programů, signalizuje možné nedostatky ve výuce a přínosech studia. Nepodceňujte proto výběr školy a zjistěte si co nejvíce informací, než se definitivně rozhodnete podat přihlášku ke studiu.

Kritéria prestižní MBA školy

Kvalitní lektorský tým: odborníci z praxe, s jejichž profily a zkušenostmi se uchazeč může seznámit na webu a v materiálech školy. Škola by měla mít zkušené lektory v rámci všech nabízených studijních programů.

Výuka propojená s praxí: praktické využití získaných poznatků a zkušeností. Kvalitní školy dávají prostor pro řešení vlastních témat a situací z praxe nebo podnikání.

Reference absolventů: na webu a sociálních sítích školy najdete přímé osobní reference a zkušenosti absolventů.

Bonusy ke studiu: dobrá škola nabídne svým studentům vždy něco navíc. Pořádá aktivity nad rámec studia, jež pomohou navázat nové kontakty nebo setkání se zajímavými osobnostmi.

Transparentní podmínky studia: vše o průběhu studia a způsobu jeho zakončení škola jasně deklaruje studentovi před uzavřením smlouvy o studiu a ve svých materiálech.

Příkladem kvalitní MBA školy, jež si za dobu své existence získala prestiž a dobré jméno je pražský Business Institut. Prioritou této školy je poskytovat vzdělání, které zájemcům zajistí skutečný posun v kariéře a pomůže v řešení jejich témat z praxe nebo podnikání. Business Institut navíc pořádá setkání se zajímavými osobnostmi, coffee breaky a networkingová setkání, na kterých lze v neformální atmosféře navazovat nové profesní kontakty. 

Zdroj: Business-Institut
MBA škola nabízí kvalitní výukové zázemí.

Výběr MBA školy zajímá zaměstnavatele

Zaměstnavatelé stále pečlivěji rozlišují jaké MBA studium a kde zájemce o manažerskou pozici absolvoval. U mnohých zaměstnavatelů je absolvování konkrétních programů MBA zařazeno do kariérních plánů a tvoří jednu z podmínek kariérního postupu.

Kvalitní výuku v Business Institutu zajišťuje spolupráce s více než 180 lektory, kteří jsou skutečnými odborníky ve svých oblastech. Díky jejich každodennímu sepjetí s praxí předávají studentům vysokou přidanou hodnotu v podobě cenných informací a postupů. Studenti se tak nedozví pouze teoretické informace, ale především praktické know-how, které se rovnou naučí implementovat v reálných situacích.

Kombinovaná forma výuky probíhá v českém jazyce. Studium je rozloženo do tří semestrů, celkovou dobu studia je možno rozložit na 14 až 18 měsíců. Studium je zakončeno zpracováním a obhajobou závěrečné práce. Vybírat je možno z více než dvaceti programů MBA.

Business Institut pro studenty připravuje navíc řadu setkání, workshopů a coffee breaků se zajímavými osobnostmi. Nechybí ani networkingová setkání, kde mohou studenti v neformální atmosféře navazovat nové obchodní a profesní kontakty. 

Sleva na studium MBA ve výši 41 000 Kč

Business Institut v současné době nabízí zájemcům zvýhodněnou cenu studia pro nový cyklus programů MBA, jež za několik dní začíná. V rámci jednotlivých studijních programů zbývají poslední volná místa. Přihlášku ke studiu se slevou je možno podávat do 3.4.2018.

Další informace a novinky najdete na www.businessinstitut.cz.