Odpadní vody vznikají nejen u rodinného bydlení, ale i na chatě. Historicky se téma likvidace odpadních vod u rekreačních objektů příliš neřešilo. I proto najdeme většinu chat ve stavu, kdy dochází k nelegální likvidaci odpadních vod. Co vyžaduje zákon a jaké jsou možnosti čištění?

Současný stav neodpovídá legislativě

U starších chat většinou najdeme starou propustnou jímku či septik vybavený přepadem do trativodu. Ani jedno z řešení není dokonalé a je poplatné době, kdy vznikalo. V dnešní době by již takové řešení nebylo povoleno vodoprávním úřadem a dokonce může být pokutováno.

4 možná řešení

Dle litery vodního zákona je pro likvidaci odpadních možné využít tyto varianty:

  1. Kanalizační přípojka, a to vždy, kdy je to technicky možné.
  2. Domovní čistírna
  3. Septik s filtrem
  4. Bezodtoká jímka
    Kanalizační přípojku nebudeme dále rozebírat, protože její pořízení je případně vynucováno obcí. Rádi vám případně pomůžeme s přípravou projektu.

Domovní ČOV? Ano, ale jen někdy

Druhou variantou řešení je pořízení domovní ČOV na chatu. Ta připadá v úvahu u chalup, kam se jezdí často (každý víkend), ideálně i přes zimu. Fungování čistírny je závislé na pravidelném přísunu odpadních vod a dlouhé pauzy čističkám nesvědčí. Čistírny také vyžadují péči, rozhodně nejde o 100% bezúdržbové řešení.

Odpadní vody na chatěOdpadní vody na chatěZdroj: Zakra s.r.o.

Septik s filtrem je ideální volbou

Pokud chatu obýváte skutečně rekreačně, pak se pro čištění odpadních vod nejlépe hodí tříkomorový septik s dodatečným filtrem. Ten může být buď pískový nebo biologický. Filtr nejčastěji volíme dle velikosti a spádu pozemku. Pískový je sice prakticky bezúdržbový, ale nevejde se všude.

Odpadní vody na chatěOdpadní vody na chatěZdroj: Zakra s.r.o.

Žumpa je až poslední v řadě

Poslední variantou je bezodtoká jímka. Ta musí být skutečně nepropustná a je nutné ji pravidelně vyvážet. Z pohledu financí jde o nejméně hospodárné řešení, které se hodí pouze do míst, kde stačí 1 či 2 vývozy ročně. V ostatních případech vítězí septik či čistička odpadních vod.

Jak vyměnit žumpu za septik či ČOV

Přemýšlíte-li o změně, ať už kvůli funkčnosti či úřadům je nezbytné počítat s byrokracií v podobě projektu a povolení. Nejen pro administrativu, ale i pro samotnou realizaci, pak můžete využít našich služeb. Rádi vám pomůžeme s realizací čistírny či septiku na klíč.