Územní plán 

To, jestli se na určitých pozemcích může stavět, určuje zejména územní plán. Hradec Králové potřebuje nový územní plán, který by zajistil další rozvoj a výstavbu města. Nový územní plán přijímá naše město už několik let, pořízení nového územního plánu je složitý právní a technický proces. Jako zastupitel se snažím pomoci a tlačit na vedení města, aby byl nový územní plán přijat co nejdříve. V současnosti se vypořádávají vyjádření k poslední verzi územního plánu a zpracovatel územního plánu – architekti by měli připravit konečnou verzi, o které bude hlasovat zastupitelstvo města. Pokud nedojde k dalšímu zdržení, nový územní plán by mohl být přijat do konce roku 2023. V tomto plánu budou stanoveny nové plochy, na kterých bude možnost stavět. Bude tak větší nabídka stavebních pozemků a rovněž bytů a ceny by tak mohly klesnout nebo alespoň nerůst tak rychle jako dosud. 

Nový stavební zákon 

Územní a stavební řízení, ve kterých jsou vydávány souhlasy, které jsou potřeba k postavení domu nebo jiné stavby, jsou u nás v České republice velmi zdlouhavé a patří mezi nejdelší nejen v Evropě, ale i ve světe. Z tohoto důvodu je přijímán nový stavební zákon, který by měl potřebná řízení urychlit. Jedna ze změn spočívá v tom, že kvůli stavebnímu povolení nebude třeba obíhat požárníky, památkáře, dopravu, vodovody, plynaře a další, ale jejich vyjádření obstará jeden úřad. Na druhou stranu je třeba zajistit, aby byl zachován vliv obcí na charakter staveb a posuzování vlivů na životní prostředí. Až bude nový stavební zákon přijat, měla by se řízení podstatně urychlit a tím by se mělo i rychleji stavět. 

Zdroj: Hradecký demokratický klub

Mohou samotná města a obce stavět levnější byty? 

Obce v minulosti rozprodaly velké množství obecních bytů v privatizaci bytového fondu, s argumentem, že soukromí vlastníci se budou o byty starat lépe. Dnes však obce zjišťují, že jim byty chybí. Nemohou nabídnou bydlení potřebným občanům za rozumné ceny nebo těm, které by chtěli ve městě udržet. Zároveň obce hledají cestu, jak přispět k řešení obecného problému nedostatků bytů na trhu.

Potřeba jednotlivých obcí se liší. Některé, jako třeba náš Hradec Králové nebo sousední Pardubice, potřebují startovací byty typické velikosti 2kk pro absolventy vysokých škol, aby udrželi absolventy ve městě a ti se nestěhovali za lepším například do Prahy nebo dalších větších měst. Jiné obce potřebují větší byty, aby je mohli nabídnout profesím, které jim v obci chybí – lékař, šéf policie, notář a další. Konečně jiné mohou potřebovat sociální byty s chráněným bydlením.

„Z diskusí se starosty obcí i měst vím, že jim byty chybí, zejména aby mohly nabídnout bydlení potřebným občanům za rozumné ceny nebo těm, které by chtěli ve městě udržet.“
JUDr. Jan Holásek 

Téměř veškeré byty dnes staví developeři. V minulosti byla živá i družstevní výstavba, kdy budoucí uživatelé bytů vytvořili družstvo, které postavilo dům pro své členy bez toho, aby byty prodávalo a dosáhlo tak zisku. Byty mohou ale stavět i obce nebo jimi zřízené městské organizace. Například ve Vídní jsou téměř všechny byty stavěné městem Vídeň nebo městskými organizacemi, a i to je jeden z důvodů, proč je bydlení ve Vídni dostupné a Vídeň pravidelně vítězí jak nejlepší město k životu na světě.

Zdroj: Jan Holásek

Správnou cestou může být družstevní bydlení

Družstevní bydlení bylo u nás v minulosti velmi populární, družstevní výstavbou vznikla například část pražských Vinohrad a rovněž bytové domy u nás v Hradci. Družstevní byty mohou vznikat jednak na soukromých pozemcích, které si družstvo koupí, ale také k němu mohou být vhodné pozemky, které vlastní obec. Samotná obec se může podílet na založení družstva, dát mu k dispozici svůj pozemek, a nastavit fungování družstva tak, aby to vyhovovalo požadavkům obce, například, že uživatelé družstevních bytů musí mít v bytě trvalé bydliště. Dále pak může ovlivnit jaké byty (dispozice, velikost, standard) bude družstvo stavět, tak aby odpovídalo potřebám města. Družstevní byty může město stavět samo, anebo ve spolupráci s partnerem. Pokud si družstvo na výstavbu bytů půjčí od banky a obec poskytne pozemek, může byty postavit bez potřeby dalších finančních prostředků nebo s minimálními dalšími finančními prostředky – ty poskytne město, finanční instituce nebo by mohly být kryty podporou od státu nebo kraje.   

Zvláštní zákon podporující dostupné bydlení je nutností

Pro podporu dostupného bydlení by bylo vhodné přijmout nový speciální zákon, na základě kterého bude veřejnými prostředky podpořena výstavba bytů, které nebudou stavěny na zisk, ale přímo budoucími uživateli, například formou družstva. Podpořit bude třeba zejména výstavbu dostupných bytů v menších obcích a městech, kde pořizovací cena bytů může být vyšší než cena tržní, a proto tam soukromí developeři byty nestaví. Bude třeba vymezit, na jaké druhy bytů se bude podpora vztahovat, jak bude poskytována, a rovněž kontrolu nad využitím poskytovaných veřejných prostředků. Zároveň by měl stát zajistit konzultační podporu obcím při seznámení se s finančními, právními a technickými otázkami výstavby dostupných bytů, jde o novou věc, se kterou se obce musí důkladně seznámit. Návrh takového zákona byl předložen do poslanecké sněmovny a čeká ho dlouhá cesta projednávání nejdříve ve sněmovně a v ministerstvech, a následně bude zkontrolován v Senátu. 

A co Hradec?

Já sám se dostupnému bydlení věnuji v právní praxi a v královéhradeckém kraji spolupracuji s obcemi na projektech výstavby dostupného bydlení. Konkrétní projekt výstavby dostupného bydlení formou družstva jsem představil i u nás v Hradci vedení města, bohužel zatím zůstalo bez odezvy. Hradec Králové přitom má pozemky, které by pro výstavbu dostupného bydlení byly vhodné, patří mezi ně volné proluky v městské zástavbě nebo třeba pozemky na tzv. severní zóně. Tak snad se jednou dočkáme.

JUDr. Jan Holásek, zastupitel města a kandidát do Senátu PČR

Zdroj: Hradecký demokraticky klub

Zadavatel: Jan Holásek - společný kandidát HDK, TOP 09, LES, Zelených, Změny pro Hradec, hnutí Senátor 21 a VPM Hradec Králové

Zpracovatel: Jan Holásek