Olomoucký kraj netvoří jen Olomouc a tvarůžky, ale také regiony Jesenicka, Hané či Moravské brány, a především zdejší obyvatelé. „Právě rozmanitost dává našemu kraji hodnotu, bohatost a širokou škálu možností, jak jej poznat a jednoduše si ho zamilovat,“ říká Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje (SPOJENCI/KDU-ČSL).

Jak konkrétně kraj podporuje regiony?
Olomoucký kraj má pro podporu obcí dva nástroje. První je Program na obnovu venkova, kde investujeme přes 52 miliónů Kč a doufám, že v příštím roce částka ještě naroste. Druhou možností je podpora malých obchůdků, kde jsme letos investovali 11 miliónů korun. Myslím si, že možnost nakoupit si v místě bydliště je veřejná služba a je potřeba podporovat tyto obchůdky, které ji poskytují. Na regionech prostě záleží.

Co je podle Vás nejdůležitější faktor rozvoje regionů?
Pro mě jsou však na rozvoji venkova tím nejdůležitějším lidé. Můžete mít sebelepší silnice, ale ve chvíli, kdy po nich nejezdí lidé, kteří rozvíjí svůj potenciál, tak venkov začne ztrácet na kvalitě a bude vymírat. Je potřeba si uvědomit, že elementárním základem rozvoje čehokoliv a venkova nevyjímaje, jsou kvalitní lidé a jejich schopnost se rozvíjet. A o to se právě snažíme.

Když zmiňujete lidský potenciál, jak s ním kraj pracuje?
Podnikání a podnikavost rozvíjíme a podporujeme prostřednictvím inovačního centra, které má sídlo nejen v Olomouci, ale také v jednotlivých částech regionu. V Přerově se nově otevřel tzv. IN-HUB. Zjednodušeně půjde o místo se sdíleným prostorem, nabité moderními technologiemi pro všechny kreativní lidi. Podobné projekty chceme otevřít i na severu našeho regionu, a to ve spolupráci s městy Jeseník, Šumperk a Zábřeh. Podnikavým lidem chceme dát možnost rozvíjet své talenty v podstatě u nich doma. Současně vnímáme, že jde o způsob, jak podpořit i lokální ekonomiku.

Je podnikavost a podnikání tématem, kterému se kraj věnuje dlouhodobě?
Je to základní pilíř rozvoje. Vždyť lidem dává práci a živí rodiny. Pokud se tato oblast nerozvíjí, tak bude region vždycky upadat. V návaznosti na to ale musí fungovat služby, jako jsou mateřské školky, základní školy a musí být dostupné bydlení, pak bude region žít a nebude strádat.

Zmínil jste Inovační centrum Olomouckého kraje. Jak vy osobně inovace vnímáte?
Pro mě nejsou inovace žádná „raketová věda“. Mám za to, že je to každý drobný krok, který pomáhá ke zjednodušení, zefektivnění nebo chcete-li ke zlepšení života. Takže nemusí to být žádné velké skoky pro lidstvo, ale především malé kroky pro člověka.

www.facebook.com/jan.safarik.OK

Objednatel: KDU-ČSL
Zpracovatel: VLM a.s.