Jedná se o největší zařízení v okrese Semily se spádovou oblastí s více než 70 tis. obyvateli. Moderní nemocnice s provedenou rozsáhlou rekonstrukcí téměř všech provozů a oddělení se nachází na okraji malebného podhorského městečka Jilemnice. Ve spolupráci s praktickými a dalšími odbornými lékaři zajišťuje akutní nemocniční péči na základní úrovni. Spolu s dalšími 70 nemocnicemi v ĆR je součástí systému tzv. návazné péče.

Jejími základními činnostmi v péči o pacienty jsou hospitalizace od jednodenního pobytu na interním stacionáři až po delší hospitalizace na lůžkových odděleních chirurgie, interny, gynekologie a porodnice, dětského a novorozeneckého oddělení, neurologie a v závažných případech na jednotkách intenzivní péče či ARO. Nedílnou součástí poskytovaných služeb jsou i centrální laboratoře, radiodiagnostické pracoviště, oddělení nukleární medicíny či oddělení hemodialýzy a rehabilitace.

Zdroj: MMN, a.s.

Hemodialyzační oddělení oslavilo 25 let své činnosti

Samozřejmostí jsou ambulantní složky řady dalších odborností – alergologie, diabetologie, hematologie, gastroenterologie, gynekologie, nefrologie, klinické logopedie, včetně soukromých či externích poskytovatelů – praktičtí lékaři, kožní, oční, ORL nebo odběrové místo pro dárce krve a krevních derivátů. V areálu nemocnice se nachází stanoviště Zdravotnické záchranné služby LK.

Jilemnická nemocnice se může pochlubit vlastní „školkou“, Dětskou skupinou při nemocnici, z.ú., která zajišťuje hlídání dětí zaměstnancům, a to již od 2 let věku.

Další novinkou v oblasti poskytovaných služeb se stala paliativní péče za významné podpory nadace AVAST.   

Zdroj: MMN, a.s.

Jilemnická porodnice každoročně přivede na svět více než 900 novorozenců. Na ni navazuje oddělení novorozenecké a dětské, které provozuje další speciální ambulance – ambulanci nefrologickou, kardiologickou či endokrinologickou.

Nemocnice provozuje ve spolupráci se společností NONSTOPMEDIC dopravní zdravotní službu Ambulanci-van Doornik-MMN, spol. s r.o., která zajišťuje transport všech nemocných, raněných a rodiček. V posledních měsících se významným způsobem podílí na přepravě pacientů do druhé nemocnice MMN, a.s., nemocnice v Semilech. Zde se vedle ambulantních provozů nacházejí lůžková oddělení ortopedie, následné rehabilitační péče a následná péče.

„Naším cílem je poskytovat pacientům kvalitní služby. Jsme přátelskou nemocnicí. Jsme profesionálové a zajišťujeme kvalitní zdravotní péči. Máme na paměti, že péče o zdraví musí být v rovnováze se spokojeností pacientů. Komplexní zdravotní péči zajistíme koordinací týmů specialistů mnoha odborností. V hodnocení spokojenosti pacientů a také v kvalitě poskytované péče chceme patřit mezi nejlépe hodnocené nemocnice. Služby musí být spolehlivé, komplexní a efektivní. Snažíme se, aby naši zaměstnanci byli trvale vzděláváni a měli motivaci pro práci i studium. Rozvoj nemocnice stavíme na základech dobrých ekonomických výsledků a trvalého zkvalitňování zdravotní péče. Respektujeme kodex práv pacientů i etický kodex zaměstnance.“ přibližuje Jiří Kalenský, předseda představenstva a.s.

Zdroj: MMN, a.s.

V současné době pracuje v jilemnické nemocnici 450 zaměstnanců, v celé společnosti pak více než 680 zaměstnanců. Z toho je nejvíce nelékařského zdravotního personálu, kam patří zdravotní sestry, praktické sestry, zdravotničtí asistenti, radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, zdravotničtí laboranti, nutriční terapeutky, kliničtí logopedi, hygienici, sociální pracovníci či ošetřovatelky a sanitáři. Mezi lékařským personálem je více než 20 lékařů, kteří se připravují ke kvalifikačním zkouškám, další jsou v postgraduální přípravě či si zvyšují znalosti v jednotlivých odbornostech. Mezi technickohospodářské pracovníky patří recepční, účetní, personalistky, pracovníci IT, biomedicínští inženýři, sekretářky, kuchaři a pomocné síly, uklízečky, skladnice, údržbáři, elektrikáři, řidiči, ale nepostradatelným je i zahradník.

Ti všichni se spolu se všemi zdravotníky postarají každým rokem o více než 10.000 hospitalizovaných pacientů na téměř 300 lůžkách. Ti všichni se postarají o 100.000 ambulantně ošetřených pacientů.

Zdroj: MMN, a.s.

Své zaměstnance se nemocnice snaží vzdělávat. Umožňuje další studium, zvyšování kvalifikace, organizuje kurzy cizích jazyků, zaměstnancům přispívá na stravování, na kulturní i sportovní vyžití, na životní či penzijní připojištění, na pracovní i životní jubilea, zajišťuje vitaminy a doplňky stravy. Nemocnicí opakovaně ročně projde téměř 60 studentů – mediků a nelékařů. Nemocnice se podílí na organizování preventivních akcí, jakými jsou každoročně se opakující den ledvin či projekty programu Zdravé město.

Také se připojila k více než třicítce nemocnic, které se rozhodly ke svým zdravotnickým službám přidat i služby duchovní. Ty jsou určeny především pro pacienty, kteří tráví dlouhý čas na lůžku a napadají je otázky, které jindy neřeší. Mohou se svěřit, co je trápí, postěžovat si, ulevit si od myšlenek, které je tíží. Mohou hledat odpovědi na otázky, na které se jen těžko nějaké odpovědi hledají.

Zdroj: MMN, a.s.

Jaká tedy může být nemocnice s jejími zaměstnanci v budoucnosti? Lidé budou možná dokonalejší, možná více odolnější, produktivnější, chytřejší, rychlejší a schopnější než dnes. Možná se budou více využívat implantáty a myšlenkový proces člověka bude snadněji přenositelný. Možná umělá inteligence ovládne naši práci, bude nás neustále monitorovat a my se budeme se ptát, kdo jsme a budeme se stále více zabývat filozofickými otázkami o povaze člověka a naší společnosti. Čeho si vážíme nejvíce? Je to lidský život, štěstí, kvalita života pro všechny, nebo něco jiného?

Jiří Kalenský dodává: „Jilemnická nemocnice vyniká svým domácím prostředím a přátelským přístupem personálu; přál bych si, aby si svoji lidskou tvář zachovala i v budoucnu.“

www.nemjil.cz

Zdroj: MMN, a.s.