S jakými plány kandidujete do Senátu?

Celý život žiji v děčínském okrese - první téměř polovinu jsem žil a pracoval na Šluknovsku, druhou polovinu života jsem prožil v Děčíně. Život zde nebyl nikdy snadný, ale během posledních třiceti let vyvstaly do popředí především nedostatky a problémy, zatímco přednosti se úplně vytratily. Mám bohaté životní zkušenosti, dnes i dobré kontakty na lidi, kteří mi mohou pomoci s řešením řady problémů tohoto regionu. Chci být opravdovým zástupcem občanů Děčínska a prodlouženou rukou starostů v regionu. kolik zdejších politiků už slibovalo řešení, kolik vládních a partajních činitelů pokývalo hlavami, že zde nemáme jednoduchý život… Nelze tu aplikovat obecně platné recepty, náš kout republiky je jiný. Co jinde funguje, tady se míjí účinkem. Chci dělat politiku jednoduchou a přímočarou, nejsem žádný aktivista. Žijí zde moji rodiče, můj syn s rodinou, vyrůstají tu moje vnoučata, velká část mé širší rodiny, a já chci, aby se jim zde žilo dobře. Aby nelitovali, že bydlí tady. 

Jaký máte recept jako šluknovský rodák na znovuoživení tohoto regionu?

Onehdy jsem tady měl návštěvu z Francie, objeli jsme okres a já se pořád pokoušel nějak odůvodnit, proč je tady tolik opuštěných domů a továren, zarostlých polí a nepořádku. Mimo jiné i tím, že jsme vlastně na konci světa. On vytřeštil oči a vyhrkl: "Prosím? Vždyť tady odtud jste za dvě hodiny v Praze, za hodinu v Drážďanech! To jsou skoro dva miliony lidí! U nás sto kilometrů od Paříže jsme stále na jejím předměstí!" A to mi otevřelo oči. Nevýhody regionu obraťme v jeho přednosti! Začněme se na něj dívat jinak. Je tu kouzelně, ohromný nevyužitý potenciál. Bývala to jedna z nejbohatších oblastí monarchie i republiky! Ale je třeba někde začít. Živoří zde textilní výroba, prakticky skončilo zemědělství. Na druhou stranu se zde přeci jen udržela tradiční odvětví – výroba stuh, šňůr, zdrhovadel a popruhů ve Vilémově a okolí, nože a nářadí v Mikulášovicích, obráběcí stroje ve Varnsdorfu, válcování plechů ve Velkém Šenově, kde se udržela i konzervárna, výroba potravinářských strojů ve Šluknově, tamtéž a v Lipové těžba a zpracování kamene… to je jen pár příkladů. Nově se ale rozjely služby pro cestovní ruch, minipivovary, tiskárny, přírodní kosmetika… Nad Rumburkem nově vyrostla průmyslová zóna se strojírenskou výrobou, jenže další rozvoj továren je limitován nedostatkem elektrické energie, kterou je třeba dovést z Libereckého kraje, dále nízkou kvalifikací pracovní síly, což je řešitelné rozvojem středního a učňovského školství. Problematické dopravní spojení s vnitrozemím i zahraničím si vyžádá další investice… Jednoduchý recept neexistuje, všechna řešení budou stát spoustu času i peněz. A ty, troufám si tvrdit, dokážu do regionu zajistit.

Jste expert přes finance. Jak nahlížíte na hospodaření státu, popřípadě kraje?

Ať se to někomu líbí nebo ne, hospodářské výsledky státu byly do konce toku 2019 za posledních šest let nejlepší v historii a jedny z nejlepších v Evropě. Nepřijít nešťastný příběh pandemie koronaviru, vládě by se nepochybně podařilo splnit závazky okolo zadlužení i schodku. To neznamená, že se nedalo více šetřit, můžeme i kritizovat přebujelou byrokracii. Mně vadí nespravedlivé přerozdělování peněz do regionů, to nás tady poškozuje. Ale je vidět, že vláda trefila i prorůstová opatření, lidé se mají dobře. Epidemie však všechno zarazila, a to doslova. Osobně mám nyní výhrady k velkorysé a velkoplošné podpoře kdekoho a kdečeho, ovšem dělá se to na celém světě. Neumím si dost dobře představit, jak dlouho budeme veřejné finance z tohoto šoku léčit. Odlišná situace je u krajů. Ústecký kraj má k dispozici dvacetimiliardový rozpočet, jehož příjmy pocházejí v drtivé většině od státu, buďto jako přímá rozpočtová položka - na školství, zdravotnictví, sociální věci, přenesený výkon státní správy, nebo z rozpočtového určení daní - financování majetku, dopravy, silnic, kultury či sportu. Dá se říci, že z těch dvaceti miliard kraj rozhoduje svobodně o určení zhruba 2 - 3 miliard, zbytek krajským rozpočtem pouze protéká. S ohledem na předpokládaný pokles daňových příjmů státu budou mít také kraje problémy s rozpočtem a budou muset finance mnohem obezřetněji řídit. I s tím jsem připraven pomoci, budu-li zvolen.

Jak trávíte volný čas, která místa rád navštěvujete?

Při mé vytíženosti mi mnoho volného času nezbývá. To málo, co mám, se snažím prožít s rodinou - s manželkou a její dcerou. S mými rodiči, s vnoučky Jiříkem a Ondráškem a rodinou mého syna, která žije v Děčíně, s mojí dcerou, která žije a pracuje v Berlíně. Pokud cestujeme, každý rok navštěvujeme slovenské hory, tady v okolí Českosaské Švýcarsko, ale také Liberecko s přilehlým Žitavskem. K mým zájmům patří sport a pohyb - hraji hokej, lyžuji, plavu. Jezdím také na motorce, vlastním dvě historické jawy, ale i Tatru 613, občas se svezu v legendárním historickém závoďáku Škoda 130 RS. Mám rád dobrou hudbu, sám hraji na housle, kytaru, baskytaru. Volného času mám ale zoufale málo. 

Jste příznivcem stavby takzvaného plavebního stupně na Labi v Děčíně. Proč?

Samozřejmě podporuji tento rozvojový projekt. Jedná se o klíčový krok ke zvýšení možností dopravního využití Labe. Nejde pouze o záchranu zbytku říční flotily a několika desítek pracovních míst, ale o rozvoj regionu celkově. Na plavbu jsou navázány doky, loděnice, přístavy a překladiště, v neposlední řadě i turistický ruch. Lodní doprava je ekologická už tím, že množství nákladu, které se dá na jednu loď či soulodí naložit, nezatěžuje síť silnic a dálnic, odlehčí se tím i železnici. Jsou zde průmyslové podniky, které svoje výrobky nedostanou k zákazníkovi jinak než po vodě. Projekt tohoto vodního díla je nejen podle mého názoru šetrný k přírodě i krajině, nejde o žádné betonové monstrum s bezohledným ekologickým dopadem. Jeho realizace je důležitá. 

Ústecký kraj stále více trápí obchod s chudobou. Máte řešení na tento palčivý problém?

Jednoduché řešení je zlikvidovat chudobu, pak nebude s čím obchodovat. Je to samozřejmě nadsázka, ale moc by se mi to líbilo. Děčínský okres má řadu problémů se sociálně vyloučenými lokalitami. Samotné město Děčín jich má několik, problémy má Varnsdorf, Šluknov i další města a obce ve výběžku. Prvotní příčinou byly hospodářské potíže regionu, které přiměly řadu obyvatel k odchodu do míst, kde byla vyšší poptávka po pracovní síle a lepší podmínky pro život. Tím se tu uvolnily byty, které v nedomyšlené privatizaci skoupili investoři odjinud, a buďto do nich přemístili chudší vrstvy obyvatel ze svých bytů v lukrativních lokalitách, nebo je pronajímají lidem v nouzi, kteří jim za bydlení mnohdy strašné úrovně platí sociálními dávkami. Řešení je v definování standardu bydlení, ve změně systému dávek, v novele zákonů. Ruku v ruce musí jít také důsledné vymáhání klidného občanského soužití, dodržování pořádku, možnost přidělení práce lidem, žijícím z dávek - normální je pracovat. Je třeba dbát na řádnou výchovu dětí a na jejich vzdělání. Odstranění této slabé stránky našeho regionu bude vyžadovat součinnost zákonodárců, státní správy, počínaje úřady práce, přes kraje, obce a města, po stavební úřady, hygienu, ale také policie, vzdělávacích a volnočasových institucí, zaměstnavatelů. A já jsem připraven se na tomto iniciativně podílet.

https://www.facebook.com/andel.senatorem

Zadavatel: ANO 2011; Zpracovatel: ANO 2011, Vltava Labe media a.s.