Praha je v současnosti městem, kde dochází k nejrychlejší výměně obyvatelstva z České republiky. Dokud jste mladí a hodně vyděláváte, můžete si dovolit platit za bydlení v Praze. Ať již na hypotéku nebo formou nájmu. Jak se ale začnete dostávat „do let”, najednou už pro Vás často v Praze „není místo” a jste nuceni se stěhovat někam, kde to neznáte, nebo na vlastní chatu či chalupu. To je ale strašné a zcela asociální. Tak by to být nemělo!  

Člověk, který celý život pilně pracoval, ale už tolik pracovat nemůže, si zaslouží dostatečný důchod a také místo k žití, které má rád a kde je zvyklý. V posledních desetiletích letech se k nám ale dostal liberální kapitalismus západního typu v zostřené verzi a ten na nějaké pocity jednotlivce příliš nehledí, ač se tak tváří.

Zdroj: Vladimíra Bondarenková/osobní archivNemáš na to, tak nemůžeš bydlet v Praze? Co je to vůbec za styl uvažování? Města by měla sloužit lidem, kteří v nich žijí, ať už od narození nebo celá desetiletí. A ne aby si pár let před důchodem nebo v důchodu museli zvykat na úplně jiný byt nebo dům, jiné sousedy, jiné osobní lékaře a podobně. Je to jako byste rostlinu vytrhli z květináče, kde byla léta zvyklá, a přesadili ji na nějaké divoké nehostinné místo, kde je zima a temno. Tohle si Pražané, ať již ti bydlící zde od narození nebo ti, kteří zde strávili celý svůj produktivní život, nezaslouží.

Řešení, jak udržení bydlení podpořit, je několik. Zásadní je, aby se nezvedala daň z nemovitosti, a to alespoň po celé následující 4 roky. Jedná se o místní daň, Praha a její městské části to mohou ovlivnit.

Dalším krokem ve prospěch lidí pozdějšího středního věku (od 50 let dále), kdy se někdy z objektivních důvodů snižuje plat nebo příjem z podnikání, je umožnit jim si zažádat o „příspěvek na udržení bydlení v Praze” k dorovnání zvyšujících se nákladů a klesajících příjmů jednotlivců i celých rodin.  To bych ráda prosadila, protože mi to připadá velmi důležité.

Třetím důležitým krokem je prosadit koordinovaný postup pražských poboček Úřadů práce a České správy sociálního zabezpečení směrem k udržení pracovních míst u lidí starších 50 let a zároveň rozfungování smysluplných a zdarma dostupných rekvalifikací pro tuto cílovou skupinu osob. Tak, aby jim neklesl příjem ve věku, kdy má plat největší dopad na výpočet následného důchodu. Tím se zároveň zajistí, aby daný človek neměl nízký důchod.

Člověk, který roky pracoval v Praze si zaslouží mít možnost v ní bydlet i po skončení své pracovní kariéry!

JUDr. Vladimíra Bondarenková, předsedkyně MK SPD Praha 13, právnička - oblast legislativy, veřejné správy a sociálního zabezpečení

https://www.facebook.com/SPD-Praha
https://www.facebook.com/vladimira.bondarenkova

Zadavatel, zpracovatel: V. Bondarenková, SPD